BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku - szkic problemu
Economic and Financial Aspect of the Tax - Sketch of the Problem
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 29-37, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki, Teoria ekonomii, Teoria finansów, Unikanie opodatkowania
Taxes, Economic theory, Financial theory, Tax avoidance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Podkreślenie znaczenia ekonomicznych skutków opodatkowania w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego, orzeczeń i wyroków sądowych. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę i znaczenie w systemie opodatkowania przedsiębiorstw ekonomicznego oblicza podatku. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie ekonomicznego aspektu podatku.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Emphasize the importance of economic effects of taxation in the enterprise. Design/Methodology/approach - Methods of analysis of literature and critical analysis of the norms of tax law, rulings and judgments. Findings - Presents the essence and importance in the system of corporate taxation economic calculates tax. Originality/value - Original presentation of the economic aspect of the tax.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton, D.J. (1991). Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation. Journal of Business Finance and Accounting, 18, 465-482.
 2. Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd 5. Warszawa: LexisNexis.
 3. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 4. Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
 6. Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 7. Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
 8. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 9. Iwin-Garzyńska, J. (2004). Empirical Verification of Depreciation Tax Shield Theory in Conditions of Polish Economy in Transformation. Ekonomia, 15.
 10. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 11. Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Marsden, K. (1983). Links Between Taxes and Economics Growth; Same Empirical Evidense. Washington: World Bank Working Papers No. 605.
 13. Mączyńska, E. (2009). Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (Analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 549. Ekonomiczne Problemy Usług, 39.
 14. Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 3 (53), 433-443.
 15. Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 3 (48), 261-297.
 16. Orłowski, T. (1998). Nowy leksykon ekonomiczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.
 17. Penc, J. (1997). Leksykon Biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 18. Rybarski, R. (1935). Nauka o skarbowości. Warszawa: Zakład Drukarski F. Wyszyński i S-ka.
 19. Rabushka, A. (1987). Tax Policy and Economic Growth in Advanced Developing Nations U.S. Waszyngton: Agency for International Development 1987.
 20. Schall, L.D., Haley, Ch.W. (1991). Introduction to Financial Management. New York: McGraw-Hill International Editions.
 21. Smith, A. (2007). Badania na naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Stankiewicz, W. (2010). Instytucjonalizm o zarządzaniu: Nobliści z ekonomii w roku 2009. Ekonomista, 4.
 23. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (rozdz. 14). Warszawa: Difin.
 24. Swatler, L. (1985). Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki). Prace z zakresu finansów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192.
 25. Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu