BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwajca Danuta (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
The Importance of Reputation of a Country in the Process of Building Its Competitive Advantage on the Global Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 1, s. 99-114, rys, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Marka narodowa, Rynek globalny, Konkurencyjność
National brand, Global market, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the contemporary information era countries compete with one another on many levels and almost in every field of life. Governments prepare comprehensive development strategies, thanks to which they hope to improve their country's competitiveness and gain better competitive advantage on the global market. Methods and tools which are becoming more and more popular in preparing these strategies are similar or identical to those traditionally used in business management. The sources of competitive advantage are more and more frequently found in the domain of immaterial assets. Currently one of the most valuable merit which helps build the worth and competitive advantage of a country is its reputation. This paper attempts at explaining the importance of reputation of a country in building its competitive position on the global market and explaining its main determinants which are the basis for assessment of their reputation. To achieve these goals the author used methods of literature research and analysis of a reputation study conducted by the Reputation Institute.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt S., Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007.
 2. Caputa W., Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2015.
 3. Chovanová Supeková S., Foret M., Szwajca D., Happ E., Průša P., Marketing communications in the conditions of V4 countries, ForPress Nitrianske Tlačiarne, s.r.o., Nitra 2016.
 4. Burke R. J., Martin G., Cooper C. L., Corporate Reputation. Managing Opportunities and Threats, Gower Press, London 2011.
 5. Davis A., Public Relations, PWE, Warszawa 2007.
 6. Dąbrowski T. J., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
 7. Figiel A., Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe, Cracow University of Economics Publishing House, Kraków 2013.
 8. Fombrun Ch. J., van Riel C. B. M., The reputational landscape, "Corporate Reputation Review", 1997, 1(1/).
 9. Fryxell, G. E., Wang J., The Fortune corporate "reputation" index: Reputation for what? Journal of Management, 20(1), 1994.
 10. Hereźniak M., Marka narodowa: jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011.
 11. http://szapiro.pl/produkty-kluczem-do-budowania-silnej-reputacjikrajow/
 12. Inny Słownik Języka Polskiego, PWN, 2nd edition, Warszawa 2014.
 13. Krawiec F., Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Difin, Warszawa 2009.
 14. Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004.
 15. Sikora T., Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym. [in:] Duliniec E. (ed.), Marketing międzynarodowy: uwarunkowania, instrumenty, tendencje. PWE, II edition, Warszawa 2009.
 16. Supeková S., Janáková H., Interkultúrne aspekty medzinárodného marketingu, Wolters Kluwer, Bratislava 2014.
 17. Szwajca D., Ryzyko reputacji jako wyzwanie dla menedżerów w erze globalizacji, 'Organizacja i Kierowanie' no 14/2014 (164).
 18. Szwajca D., Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Budowa i odbudowa zaufania interesariuszy, CeDeWu, Warszawa 2016, p. 88.
 19. The Most Reputable Countries in the World, 2016 Country RepTrak®, 23 June 2016.
 20. Wojcik K., Public Relations od A do Z, Volume I, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2017.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu