BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Źródło
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 30, 192 s., wykr., tab., bibliogr. poz. 224
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Inwestycje, Fundusze inwestycyjne, Ryzyko finansowe
Social Responsibility, Socially responsible investing (SRI), Investment, Investment funds, Financial risk
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest weryfikacja wpływu stosowania strategii SRI na efektywność i ryzyko portfela inwestycji.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in The United States, Social Investment Forum, Washington 2006, http://ussif.org/pdf/research/Trends/2005 Trends Report.pdf (dostęp: 10.11.2012).
 2. 2012 Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance GSIA 2013, http://gsiareview2012.gsi-alliance.org (dostęp: 2.07.2014).
 3. About PRI Initiative, Principles for Responsible Investment Initiative, http://www.unpri.org/ (dostęp: 6.07.2014).
 4. Abramson L., Chung D., Socially Responsible Investing: Viable for Value Investors?, "Journal of Investing" 2000, vol. 9, nr 3.
 5. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 7. Adler T., Kritzman M., The Cost of Socially Responsible Investing, "The Journal of Portfolio Management" 2008, vol. 35, nr 1.
 8. Adler T., Kritzman M., The Cost of Socially Responsible Investing, "The Journal of Portfolio Management" 2008, vol. 35, nr 1.
 9. Ali P., Gold M., Analysing the Cost of Ethical Investment, JASSA, 2002, vol. 3.
 10. Asmundson P., Foerster S.R., Socially Responsible Investing: Better for Your Soul or Your Bottom Line?, "Canadian Investment Review" 2001, vol. 14, nr 4.
 11. Asset Owners As Active Shareholders: Attitude Towards and Motivation behind ESG Policies, Novethic 2009, http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Asset_owners_and_ESG_policies.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 12. Asset Owners as Active Shareholders: Attitude towards and Motivation behind ESG Policies, Novethic 2009, http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/_tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Asset_owners_ and_ESG_policies.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 13. Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Barnett M., Salomon R., Beyond Dichotomy: The Curvilinear Relationship between Social Responsibility and Financial Performance, "Strategic Management Journal" 2006, vol. 27.
 15. Barreda-Tarrazona I., Matallin-Saez J.C., Balaguer-Franch M.R., Measuring Investors' Socially Responsible Preferences in Mutual Funds, "Journal of Business Ethics" 2011, vol. 103, nr 2.
 16. Bartkowiak M., Janik B., Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych Respect, Ceerius i Vonix, Studia Oeconomica Posnaniensia 2013, vol. 1, nr 9 (258).
 17. Bauer R., Derwall J., Otten R., The Ethical Mutual Fund Performance Debate: New Evidence from Canada, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 70.
 18. Bauer R., Guenster N., Otten R., Empirical Evidence on Corporate Governance in Europe: The Effects on Stock Return, Firm Value and Performance, "Journal of Asset Management" 2004, vol. 5, nr 2.
 19. Bauer R., Koedijk K., Otten R., International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style, "Journal of Banking and Finance" 2005, vol. 29.
 20. Bauer R., Otten R., Rad A., Ethical Investing in Australia: Is There a Financial Penalty?, "Pacific-Basin Finance Journal" 2006, vol. 14.
 21. Beabout G.R., Schmiesing K.E., Socially Responsible Investing: An Application of Catholic Social Though, "Logos" 2003, vol. 6, nr 1.
 22. Beal D., Goyen M., Philips P., Why Do We Invest Ethically?, "The Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 23. Beal D., Goyen M., Putting Your Money where Your Mouthlis: A Profile of Ethical Investors, "Financial Services Review" 1998, vol. 7, nr 2.
 24. Bello Z., Socially Responsible Investing and Portfolio Diversification, "The Journal of Financial Research" 2005, vol. 28, nr 1.
 25. Benson K.L., Brailsford T.J., Humphrey J.E, Do Socially Responsible Fund Managers Really Invest Differently?, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 65.
 26. Berry T., Junkus J., Socially Responsible Investing: An Investor Perspective, "Journal of Business Ethics" 2013, vol. 112.
 27. Blanchett D.M., Exploring the Cost of Investing in Socially Responsible Mutual Funds: An Empirical Study, "The Journal of Investing" 2010, Fall.
 28. Boatright J., Ethics in Finance, Blackwell Publishers, Oxford 1999.
 29. Borowski G., Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 30. Borowski K., Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Difin, Warszawa 2014.
 31. Brammer S., Brooks C., Pavelin S., Corporate Social Performance and Stock Returns: UK Evidence from Disaggregate Measures, "Financial Management" 2006, vol. 35, nr 3.
 32. Branch B., Ma A., Shafa H., Shaw R., Socially Responsible Mutual Funds in the Era of Financial Turmoil, "International Journal of Business, Accounting, & Finance" 2014, vol. 8, nr 1.
 33. Brill J.A., Reder A., Investing from the Heart - The Guide to Socially Responsible and Money Management, Crown Publishers, New York 1993.
 34. Capelle-Blancard G., Monjon S., The Performance of Socially Responsible Funds: Does the Screening Process Matter?, "European Financial Management" 2014, vol. 20, nr 3.
 35. Carhart M., On Persistence in Mutual Fund Performance, "The Journal of Finance" 1997, vol. 52, nr 1.
 36. Cliement F., Soriano P., Green and Good? The Investment Performance of US Environmental Mutual Funds, "Journal of Business Ethics" 2011, vol. 103.
 37. Chong J., Her M., Philips G.M., To Sin or Not to Sin? Now that's the Question, "Journal of Asset Management" 2006, vol. 6.
 38. Christoffersen S., Sarkissian S., City Size and Fund Performance, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 92.
 39. Coffey C., Rosnące znaczenie Inwestycji Społecznie odpowiedzialnych, Europe Infos, 2005, vol. 73.
 40. Colisson D., Cobb G., Power D., Stevenson L., The Financial Performance of the FTSE- 4Good Indices, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2008, vol. 15.
 41. Core, J., Guay W., Rusticus T., Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns? An Examination of Firm Operating Performance and Investors' Expectations, "Journal of Finance" 2006, vol. 56, nr 2.
 42. Cortez M.C., Silva F., Areal N., Socially Responsible Investing in the Global Market: The Performance of US and European Funds, "International Journal of Finance and Economics" 2012, vol. 17.
 43. Cortez M.C., Silva F., Areal N., The Performance of European Socially Responsible Funds, "Journal of Business Ethics" 2009, vol. 87.
 44. Cummings L., The Financial Performance of Ethical Investment Trusts: An Australian Perspective, "Journal of Business Ethics" 2000, vol. 25.
 45. Cwynar W., Zmienność - dobra, czy zła? Analiza polskiego rynku kapitałowego, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2010, vol. 6, nr 2.
 46. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 47. Czerwińska T., Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku akcji, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr 4 (39).
 48. Czerwińska T., Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych. Istota - uwarunkowania - instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 49. Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 3.
 50. Czerwonka M., Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne, "Finanse", Polska Akademia Nauk, 2011.
 51. Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.
 52. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
 53. Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka. Wykorzystanie modela W.F. Sharpe'a, CeDeWu, Warszawa 2005.
 54. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2007.
 55. Demystifying Responsible Investment Performance, Joint report by The Asset Management Working Group of the United Nations Environment Program Finance Initiative and Mercer, Paris 2007, www.unepfi.org/fileadmin/documents/ Demystifying_ Responsible_Investment_Performance_01.pdf (dostęp: 29.04.2014).
 56. Derwall J., Gunster N., Bauer R., Koedijk K., The Eco-Efficency Premium Puzzle, "Financial Analysts Journal" 2004, vol. 61, nr 2.
 57. Dhrymes P. J., Socially Responsible Investment: Is it Profitable?, Working Paper, Columbia University, New York 1998.
 58. Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/dobre_praktyki_GPW.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 59. Does Socially Responsible Investing Hurt Investment Returns?, Philips, Hager & North, Vancouver 2007, https://www.phn.eom/portals/0/pdfs/Artides/20071012DoesSRIHurtInvestmentReturns.pdf (dostęp: 29.04.2014).
 60. Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 61. Domini A., Kinder P., Ethical Investment, Addison-Wesley, New York 1984.
 62. Domini A., Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money, Dearborn Trade, Chicago 2001.
 63. Edmans A., Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices, "Journal of Financial Economics" 2011, vol. 101, nr 3.
 64. EFAMA Report on Responsible Investment, European Fund and Asset Management Association, 2014, http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/publicaciones/ 140228_Responsible_Investment_Report_online_0.pdf (dostęp: 20.12.2014).
 65. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa 1998.
 66. Etyczne inwestowanie, TFI SKOK, http://www.tfiskok.pl/etyczne-inwestowanie.html (dostęp: 12.10.2012).
 67. Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 68. European SRI Study 2006, Eurosif 2006, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2006 (dostęp: 1.07.2014).
 69. European SRI Study 2008, Eurosif 2008, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2008 (dostęp: 1.07.2014).
 70. European SRI Study 2010, Eurosif 2010, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/2010 (dostęp: 1.07.2014).
 71. European SRI Study 2012, Eurosif 2012, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri- study-2012 (dostęp: 1.07.2014).
 72. European SRI Study 2014, Eurosif 2014, www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri- study-2014 (dostęp: 15.12.2014).
 73. Fama E.F., French K.R., Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, vol. 33, nr 1.
 74. Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2011.
 75. Feldman S., Soyka P., Ameer P., Does Improving a Firm's Environmental Management System and Environmental Performance Result in a Higher Stock Price?, "Journal of Investing" 1997, vol. 6, nr 4.
 76. Fernandez A., Matallin J.C., Performance of Ethical Mutual in Spain: Sacrifice or Premium?, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 81.
 77. Fowler S.J., Hope C., A Critical Review of Sustainable Business Indices and their Impact, "Journal of Business Ethics" 2007, vol. 76.
 78. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa 2000.
 79. Friedman M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, "The New York Time Magazine", 13.09.1970 r.
 80. Fundusze SRI dostępne w Polsce, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowie- dzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/ fundusze-aktualnosci/ 308-fundusze-sri-dostpne-w-polsce.html (dostęp: 1.07.2014).
 81. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 82. Geczy C., Stambaugh R., Levin D., Investing in Socially Responsible Mutual Funds, Working Paper, Wharton School, University of Pennsylvania 2005.
 83. Gerhard G., Protest Divestment and the End of Apartheid, www.investopedia.com (dostęp: 17.10.2012).
 84. Girard E., Rahman H., Stone B., Socially Responsible Investments: Goody-Two-Shoes or Bad to the Bone, "Journal of Investing" 2007, vol. 16, nr 1.
 85. GR odpowiedzialne inwestycje, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/ Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Zespol+CSR/Grupy+robocze/GR+odpowiedzialne+inwestycje (dostęp: 1.07.2014).
 86. Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska, Bruksela 2001 (http://ec.europa.eu/green-papers/index_pl.htm (dostęp: 19.12.2014).
 87. Green, Social and Ethical Funds in Europe, The Retail Market, Vigeo, 2013, http://www. vigeo.com (dostęp: 1.07.2014).
 88. Greenwald Ch., ESG and Earnings Performance, Thomson Reuters 2010, thomsonreuters.com/products/financial-risk/content/07_008/esg-and-earnings-performance.pdf (dostęp: 8.05.2014).
 89. Gregory A., Matako J., Luther R., Ethical Unit Trust Financial Performance: Small Company Effects and Fund Size Effects, "Journal of Business Finance and Accounting" 1997, vol. 24, nr 5.
 90. Hamilton S., Jo H., Statman M., Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Financial Analysts Journal" 1993, vol. 47, nr 6.
 91. Harrington J.C., Investing with Your Conscience How to Achieve High Returns Using Socially Responsible Investing, John Wiley & Sons, New York 1992.
 92. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
 93. Haveman R., Webster P., Does Ethical Investment Pay?, Ethical Investment Research Center (EIRIS), London 1999, www.eiris.org/files/research publications/ doesethicalinvestmentpay99.pdf (dostęp: 4.05.2014).
 94. Hellsten S., Mallin C., Are 'Ethical' or 'Socially Responsible' Investments Socially Responsible?, "Journal of Business Ethics" 2006, vol. 66, nr 4.
 95. Hirschman A., Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, Cambridge 1970.
 96. Hong H., Kacperczyk M., The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 93.
 97. Hudson R., Ethical Investing: Ethical Investors and Managers, "Business Ethics Quaterly" 2005, vol. 15, nr 4.
 98. Humphrey J., Tan D., Does it Really Hurt to be Responsible?, "Journal of Business Ethics" 2014, vol. 122.
 99. Huselid M., The Impact of Human Resource Management Practice on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, "Academy of Management Journal" 1995, vol. 38, nr 3.
 100. Indeksy CSR na świecie, Respect Indeks, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie (dostęp: 7.07.2014).
 101. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/bibl ioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=26&gpwlf_id=23 (dostęp: 7.07.2014).
 102. Internetowy podręcznik statystyki, StatSoft 2011 (www.statsoft.pl/textbook/ stathome.html (dostęp: 21.05.2014).
 103. Jajuga K., Metody statystyczne w finansach [w:] Zastosowania statystyki i data mining w finansach, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2003.
 104. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 105. Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, CSRinfo oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, http://seg.org.pl/sites/segl3.message-asp.com/files/jak_zyskac_na_ odpowiedzialności _ csrinfo_0.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 106. Jedynak T., Efektywność strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, "Zeszyty Naukowe, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2012, nr 12.
 107. Jedynak T., Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2016, nr 2(950).
 108. Jedynak T., Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 12.
 109. Jedynak T., Ocena efektywności strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych [w:] Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A.Z. Nowak i T. Czerwińska, Warszawa 2014.
 110. Jedynak T., Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2011, nr 875.
 111. Jessen P., Portfolio Choice and Structured Financial Products, PhD Thesis, Aarhus School of Business, Aarhus University, Aarhus 2010.
 112. Jo H., Saha T., Sharma R., Wright S., Socially Responsible Investing vs. Vice Investing, Working Paper, Santa Clara University 2010.
 113. Jobson J.D., Korkie B.M., Performance Hypothesis Testing with the Sharpe and Treynor Measures, The Journal of Finance" 1981, vol. 36, nr 4.
 114. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 115. Kachniewski M., Raczek M., Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku kapitałowym [w:] Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, red. R. Sroka, Pracodawcy RP, Warszawa 2011, www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/odpowiedzialne inwesty- cje kapitaowe_pracodawcyrp.pdf, s. 53-55 (dostęp 2.03.2014).
 116. Kaźmierkiewicz P., Analiza atrakcyjności inwestycji w spółki odpowiedzialne społecze- nie (SRI) na podstawie rankingu GloballOO, "Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse" 2010, vol. 6.
 117. Kempf A., Osthoff P., The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance, "European Financial Management" 2007, vol. 13, nr 5.
 118. Kinder P., Domini A., Social Screening: Paradigms Old and New, "Journal of Investing" 1997, vol. 6, nr 4.
 119. Kinder P., Socially Responsible Investing: An Evolving Concept in a Changing World, KLD Research & Analytics, Boston 2005.
 120. Kościelniak G., Fundusze inwestycyjne, Zakamycze, Kraków 1998.
 121. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2011.
 122. Kreander N., Gray R.H., Power D.M., Sinclair C.D., Evaluating the Performance of Ethical and Non-ethical Funds: A Matched Pair Analysis, "Journal of Business Finance & Accounting" 2005, vol. 32 nr 7 i 8.
 123. Krupa D., Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. 46, nr 1,2012.
 124. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 125. Kurtz L., Answer to Four Questions, "The Journal of Investing" 2005, Fall.
 126. Kurtz L., No Effect or No Net Effect. Studies on Socially Responsible Investing, "Journal of Investing" 1997, vol. 6.
 127. Kuziak K., Stabilność w czasie współczynnika beta [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, Ekonometria nr 811.
 128. Kwiatkowska I., Co to jest odpowiedzialne inwestowanie?, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/baza-wiedzy/ przegląd/ artykuly/177-co-to-jest-odpowiedzialne-inwestowanie (dostęp: 25.10.2013).
 129. Kwiatkowska I., Strategie doboru spółek do portfela inwestycyjnego, Odpowiedzialne Inwestowanie, http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/baza-wiedzy/ przeglad/artykuly/180-stretegie-doboru-spoek-do-portfela-inwestycyjnego (dostęp: 20.06.2014).
 130. Langbein J.H., Posner R.H., Social Investing and the Law of Trusts, "Michigan Law Review" 1980, vol. 72,79.
 131. Lev B., Sarath B., Sougiannis T., R&D Reporting Biases and their Consequences, Contemporary Accounting Research, 2005.
 132. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 133. Lindman H. R., Analysis of Variance in Complex Experimental Designs, W.H. Freeman & Co, San Francisco 1974.
 134. Loiselet E., L'investissement socialement responsable: genese, methods et enjeux, "L'Economie politique" 2000, vol. 7.
 135. Louche C., Ethical Investment. Processes, and Mechanisms of Institutionalisation in the Netherlands, PhD thesis, Erasmus University, Rotterdam 2004.
 136. Louche C., Lydenberg S., Socially Responsible Investment: Differences between Europe and United States, Working Paper Series 2006-22, Vlerick Leuven Gent Management School, 2006.
 137. Luck C., Tigrani V., Ethical Investing and the Returns to Sinful Industries, Barra Newsletter, Spring 1994, www.barra.com/research/BarraPub/sinful-n.aspx (dostęp: 8.05.2014).
 138. Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
 139. Lulewicz-Sas A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, "Economics and Management" 2014, vol. 1.
 140. Mackenzie C., Ethical Investment and the Challenge of Corporate Reform, PhD thesis, University of Bath, Bath 1997.
 141. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 142. Mainstreaming Responsible Investing, World Economic Forum, Geneva 2005, www.weforum.org/pdf/mri.pdf (dostęp: 16.10.2012).
 143. Mallin C., Saadouni B., Briston R.J., The Financial Performance of Ethical Investment Funds, "Journal of Business Finance & Accounting" 1995, vol. 22, nr 4.
 144. Managi S., Okimoto T., Matsuda A., Do Socially Responsible Investment Indexes Outperform Conventional Indexes?, "Applied Financial Economics" 2012, vol. 22.
 145. Markowitz H., Portfolio Selection, "The Journal of Finance" 1952, vol. 7, nr 1.
 146. Markowitz H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, New York 1959.
 147. Marr W.W., Trimble J.L., Nofsinger J.R., Economically Targeted Investments, "Financial Analysts Journal" 1994, vol. 50, nr 2.
 148. Mas A., Labor Unrest and the Quality of Production: Evidence from the Construction Equipment Resale Market, "Review of Economic Studies" 2008, nr 75.
 149. McLachan J., Gardner J., A Comparision of Socially Responsible and Conventional Investors, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 52, nr 1.
 150. Molley J.C., Ziegler A., Socially Responsible Investing and Stock Performance: New Empirical Evidence for the US and European Stock Markets, "Review of Financial Economics" 2014, vol. 23.
 151. Moskowitz M., Choosing Socially Responsible Stocks, "Business and Society" 1972, vol. 1.
 152. Nakai M., Yamaguchi K., Takeuchi K., Sustainability Membership and Stock Price: An Empirical Study Using the Morningstar-SRI Index, "Applied Financial Economics" 2013, vol. 23.
 153. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 154. The New Morningstar Style Box™ Methodology, Morngingstar 2002, news.morningstar.com/pdfs/FactSheet_StyleBox_Final.pdf (dostęp: 20.12.2013).
 155. Nilsson J., Investment with a Conscience: Examining the Impact of Pro-social Attitudes and Perceived Financial Performance on Socially Responsible Behavior, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 83.
 156. Nofsinger J., Varma A., Socially Responsible Funds and Market Crises, "Journal of Banking & Finance" 2014, vol. 48.
 157. Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, red. R. Sroka, Pracodawcy RP, Warszawa 2011 (www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2011/odpowiedzialne inwestycje kapitaowe_pracodawcyrp.pdf (dostęp: 2.03.2014).
 158. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzialnych społecznie produktów finansowych, nr 2011/C 21/06. (http://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C.2011.021.01.0033.01.POL (dostęp: 19.12.2014).
 159. Orlitzky M., Shmidt M., Rynes S., Corporate Social and Financial Performance: A Meta- -analysis, "Organization Studies" 2003, vol. 24, nr 3.
 160. Overview of Extra-Financial Rating Agencies, Novethic Research 2011, http://www.novethic.com/novethic/v3_uk/upload/20120306_overview_extra-financial_rating_ agenciesv2.pdf (dostęp: 7.07.2014).
 161. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, eds A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D.S. Siegel, Oxford University Press, Oxford 2008.
 162. Pension Fund Toolkit 2004-2005, Eurosif 2005, www.eurosif.org/sri-resources/pension-fund-toolkit (dostęp 16.10.2012).
 163. Perez K., Fundusze inwestycyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 164. Performance of Socially Responsible Investment Funds against an Efficient SRI Index: The Impact of Benchmark Choice when Evaluating Active Managers - An Update, EDHEC Risk Institute 2012, http://faculty-research.edhec.com/ _medias/fichier/ edhec-publication-performance-of-socially-responsiblel332409211059.pdf (dostęp: 6.07.2014).
 165. Piontek K., Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu - skośność rozkładów, Ekonometria 15, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1096.
 166. Platinga A., Scholtens B., Socially Responsible Investing and Management Style of Mutual Funds in the Euronext Stock Markets, Univesrity of Groningen, Research Instiute SOM Report, som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/themeE/2001/01E17/ 01E17. pdf (dostęp: 4.05.2014).
 167. Porter M.E. Kramer M.R, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, "Harvard Business Review on Corporate Responsibility" 2003.
 168. Pring M. J., Podstawy analizy technicznej, WIG Press, Warszawa 1998.
 169. Profile of Responsible Investors in Europe, Novethic 2014, http://www.novethic.com/ file- admin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/Survey_Profile_Of_Respon- sible_Investors_in_Europe.pdf (dostęp: 26.02.2015).
 170. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper, Komisja Europejska, Bruksela 2001, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/site/en / com/2001/com2001_0366en01.pdf (dostęp: 14.11.2012).
 171. Rathner S., The Influence of Primary Study Characteristics on the Performance Differential between Socially Responsible and Conventional Investment Funds: A Meta- -Analysis, "Journal of Business Ethics" 2013, vol. 118.
 172. Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Performance and Investor Behavior, "Journal of Banking and Finance" 2008, vol. 32, nr 9.
 173. Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., The Price of Ethics and Stakeholder Governance: The Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Journal of Corporate Finance" 2008, vol. 14, nr 3.
 174. Report on Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2014, The Forum of Sustainable and Responsible Investment 2014, http://www.ussif.org/Files/ Publications/ SIF_Trends_14.F.ES.pdf (dostęp: 15.12.2014).
 175. Respect Index. Opis projektu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (dostęp: 7.07.2014).
 176. Responsible Investing a Paradigm Shift. From Niche to Mainstream, Boozz&Co, ROBECO 2007, http://www.booz.com/media/uploads/Responsible-Investing-Paradigm-Shift.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 177. Revelli C., Viviani J.L., The Link between SRI and Financial Performance: Effects and Moderators, "Management International" 2013, vol. 17, nr 2.
 178. Roll R., Ambiguity when Performance is Measured by the Security Market Line, "Journal of Finance" 1978, vol. 33, nr 4.
 179. Rosen B., Sandler D., Shani D., Social Issues and Socially Responsible Investment Behavior: A Preliminary Investigation, "The Journal of Consumer Affairs" 1991, vol. 25, nr 2.
 180. Rubin N., The Challenge of Socially Responsible Investments, "The CPA Journal" 2008, July.
 181. Rudd A., Social Responsibility and Portfolio Performance, "California Management Review" 1981, vol. 23.
 182. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 183. Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, red. A.Z. Nowak, T. Czerwińska, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 184. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 185. Sandberg J., Juravle C., Hedesstrom T., Hamilton I., The Heterogeneity of Socially Responsible Investment, "Journal of Business Ethics" 2008, vol. 87.
 186. Scholtens B., Style and Performance of Dutch Socially Responsible Investment Funds, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 1.
 187. Schroeder M., Is There a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices, "Journal of Business Finance and Accounting" 2007, vol. 34, nr 1.
 188. Schroeder M., Socially Responsible Investments in Germany, Switzerland and the United States, Centre of European Economic Research (ZEW), Manheim 2003, www.econ-stor.eu/bitstream/10419/24813/l/dp0310.pdf (dostęp: 4.05.2014).
 189. Shank T.M., Manullang D.K., Hill R.P., Is It Better to Be Naughty or Nice?, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 190. Sharpe W.F., A Simplified Model of Portfolio Analysis, "Management Science" 1963, vol. 9, nr 2.
 191. The Six Principles, Principles for Responsible Investment Initiative, http://www.unpri.org/ about-pri/the-six-principles (dostęp: 6.07.2014).
 192. The SRI Advantage: Why Socially Responsible Investing has Outperformed Financially, ed. P. Camejo, New Society Publishers, Gabriola 2003.
 193. SRI Connect: SRI index listing, SRI Connect, http://www.sri-connect.com /index. php?option=com_comprofiler&task=userslist&listid=59&Itemid=878 (dostęp: 6.07.2014).
 194. SRI Indices: Types & Usage, SRI Connect, http://www.sri-connect.com/index. php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid=1154 (dostęp: 6.07.2014).
 195. SRI Primer. The context and critical elements of SRI, Sustainable investor, 2010, http:// www.sri-connect.com/ (dostęp: 30.06.2014).
 196. Stańczak-Strumiłło K., Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2 (6).
 197. Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 198. Statman M., Glushkov D., The Wages of Social Responsibility, "Financial Analysts Journal" 2009, vol. 64, nr 4.
 199. Statman M., Socially Responsible Indexes. Composition, Performance, and Tracking Error, "The Journal of Portfolio Management" 2006, vol. 32, nr 3.
 200. Statman M., Socially Responsible Mutual Funds, "Financial Analysis Journal" 2000, vol. 56, nr 3.
 201. Strandberg C., Cameron S., The Emergence of Community Investment as a Strategy for Investing in Your Community', A Paper Delivered at the Saskatchewan "Investing in Your Community Conference" 2004, http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/ files/CommunityInvestment_E.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 202. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020, Komisja Europejska, Bruksela 2010, eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (dostęp: 20.06.2014).
 203. Studies in Theory of Capital Markets, ed. M. Jensen, Paeger, New York 1972.
 204. Sustainable & Responsible Mutual Fund Chart, The Forum for Sustainable and Responsible Investment, USSIF, http://charts.ussif.org/mfpc (dostęp: 5.07.2014).
 205. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2004.
 206. Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002.
 207. Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K., Współczynnik beta. Teoria i praktyka, Pielaszek Research, Warszawa 2013.
 208. Teoh S.H., Welch I., Wazzan C.P., The Effect of Socially Activist Investment Policies on the Financial Markets: Evidence from the South African Boycott, "Journal of Business" 1999, vol. 72, nr 1.
 209. Treynor J., Mazuy F., Can Mutual Funds Outguess the Market?, "Harvard Business Review" 1996, nr 45.
 210. Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2013.
 211. Uczciwość w świecie finansów, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 212. Urban D., Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2011, nr 261.
 213. Vermeir W., Van de Velde E., Corten F., Sustainable and Responsible Performance, "Journal of Investing" 2005, vol. 14, nr 3.
 214. Vivers S., Eccles N.S., 35 Years of Socially Responsible Investing (SRI) Research - General Trends Over Time, "South African Journal of Business Management" 2012, vol. 43, nr 4.
 215. Ward S., Socially Responsible Investment, Directory of Social Change, London 1991.
 216. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
 217. 6 Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 218. Wolska M., Czerwonka M., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza funduszy SRI w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2013.
 219. Wróbel A., Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, StatSoft, www. statsoft.pl/czytelnia/finanse/pdf/wrobel.pdf (dostęp: 21.05.2014).
 220. Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 221. Yan X., Liquidity, Investment Style and the Relation between Fund Size and Fund Performance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2008, vol. 43.
 222. Yu L., Performance of Socially Responsible Mutual Funds, "Global Journal of Business Research" 2014, vol. 8, nr 3.
 223. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 1991.
 224. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6439
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu