BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza kosztów i korzyści w ochronie środowiska - aspekty dynamiczne
Cost-benefit Analysis in Environmental Protection - Dynamic Aspects
Źródło
Aura, 2016, nr 12, s. 14-15
Słowa kluczowe
Analiza kosztów i korzyści (AKK), Ochrona środowiska, Stopa dyskontowa
Cost-benefit analysis (CBA), Environmental protection, Discount rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przypadku projektów, trwających dłuższy czas, nie można po prostu sumować kosztów ani korzyści, które należą do różnych okresów. Doprowadzenie do ich porównywalności wymaga uwzględnienia stopy dyskontowej, która odzwierciedla preferencje społeczne w odniesieniu do przyszłości. Są przy tym możliwe dwa podejścia. Albo się apriorycznie ustali jakąś stopę dyskontową i z jej pomocą osiągnie ową porównywalność, albo poszuka się stopy dyskontowej - zwanej "wewnętrzną stopą zwrotu" - dla której strumień zdyskontowanych korzyści zrówna się ze strumieniem zdyskontowanych kosztów. Pierwszą metodę stosujemy wówczas, gdy jakaś konkretna stopa dyskontowa wydaje się właściwa (np. gdy projekt mógłby mieć finansowanie za określoną cenę). Natomiast druga jest bardziej uniwersalna, ponieważ wskazuje na najwyższą możliwą stopę dyskonta, przy której projekt jeszcze się zwraca. Jeszcze inne podejście - oparte na pojęciu dynamicznego kosztu jednostkowego - powinno być stosowane wówczas, gdy należałoby porównać ze sobą projekty o różnych horyzontach czasowych. (abstrakt oryginalny)

In the case of projects that span over a long period of time, summing up benefits and costs that belong to different time periods would be inappropriate. These can be compared by applying a discount rate which reflects the social preferences with respect to the future. Two different approaches are possible. Either a discount rate is adopted a priori so that the amounts accruing in different time moments may be compared, or a so-called Internal Rate of Return is computed that equates the present value of benefits and the present value of costs. The first method is preferable if an explicit discount rate is established (e.g. if the project can be financed at a given price). The second one seems more universal, as it indicates the highest discount rate that allows the project to provide higher benefits than costs. Yet another approach is based on the concept of Dynamic Generation Cost and allows to compare projects with different time horizons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu