BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoza Beata (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), Żabka Adam (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Tytuł
Factors Determining Rating Basis of Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 1, s. 115-130, rys., wykr., tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Rating, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Rating, Local government, Local government units
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G24, H74
summ.
Abstrakt
The need to obtain information regarding credit rating of entities, both public and private was the reason for rating agencies development. A worldwide rating market is characterised by a dominance of the largest international agencies, including: Standard & Poor's, Moody's and Fitch. Rating is one of the tools increasing the competiveness of a local government unit. The purpose of this study is to present the nature of rating as well as rating criteria of local government units employed by rating agencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobrek I., Działalność agencji ratingowych na przykładzie sektora publicznego w Polsce, Scientific Journal ZPSB Firma i Rynek 2016/1.
  2. Brylak J., Agencje ratingowe na rynku inwestycji. Prawne aspekty instytucji, Scientific Journal PTE nr 11/2011.
  3. Dziawgo D. (2010), Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-208-1868-0
  4. Dziawgo D. (1998), Credit - rating - ryzyko i obligacje na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-12421-0.
  5. Frost C. A. (2006), Credit rating agencies in capital markets: a review of research evidence on selected criticisms of the agencies, State University of New York at Buffalo, June.
  6. Langer M., Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 3[2]/2014.
  7. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN 2006, ISBN: 987-83-01-14593-4
  8. Radomska E., Agencje ratingowe - funkcjonowanie i źródła krytyki, Institute of Economics and Management POU, 2014.
  9. Sarnik-Sawicka A.(2010), Wpływ działalności międzynarodowych agencji ratingowych na stabilność systemu finansowego [in]: Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemu finansowego, J. Żabińska (ed.). AE, Katowice. ISBN: 978-83- 7246-478-1.
  10. Żabińska J.(2013), Rola i miejsce agencji ratingowych na rynkach finansowych Unii Europejskiej, Departmental Scientific Journal of Katowice University of Economics, Economic Studies; Innovation in Banking and Finance Vol. 2; 174, Katowice University of Economics Publishing House, Katowice 2014. ISSN 2083-8611.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2017.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu