BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Handzel Mieczysław (University of Silesia in Katowice, Sosnowiec, Poland, doktorant)
Tytuł
The Principle of Equality Before the Law and Real Property Sales Liable to Personal Income Tax
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 1, s. 146-174, bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Nieruchomości, Prawo, Opodatkowanie, Podatek od nieruchomości, Podatek dochodowy
Sale, Real estate, Law, Taxation, Property tax, Income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Under the Constitution of Poland, everyone shall be equal before the law. It means that each citizen shall have the right to be treated equally by the public authorities and no one can be discriminated against for any reason whatsoever. Moreover, in accordance with the Constitution of Poland everyone shall comply with his responsibilities and public duties, including the payment of taxes, as specified by statute. The obligation of taxation of the revenue (income) from a real property transfer by natural persons results from the Personal Income Tax Act. Therefore, in this paper there has been discussed a constitutional principle of equality before the law and also there have been outlined the issues related to taxation of real property sales by natural persons over the last ten years against the background of sometimes contradictory judgements and thereby unequal and inconsistent approach of tax authorities and administrative courts to this issue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauta-Szostak J., Bogdański B., Nieruchomości sprzedaż najem dzierżawa skutki w PIT, CIT i VAT, Warszawa 2010.
 2. Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
 3. Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2000 r., nr 1.
 4. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Warszawa 2008.
 5. Handzel M., Egzekucja zaległości podatkowych jako element bezpieczeństwa finansowego państwa - wybrane zagadnienia, [in:] Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej, (ed.) S. Owsiak, Bielsko-Biała 2014.
 6. Handzel M., Konstytucyjne podstawy systemu finansowego państwa, [in:] Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, L. Podkaminer (ed.), Bielsko-Biała 2015.
 7. Kocemba I., Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomoci i praw majtkowych, Biuletyn Skarbowy nr 1/2009.
 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - Komentarz, Banaszak B., Warszawa 2009.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Komentarz, Sokolewicz W., Warszawa 2007.
 10. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do konstytucji RP z 1997r. Bo J. (ed.), Wrocław 1998.
 11. Kubacki R., Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych. Wrocław 2010.
 12. Łabno A., Zasada równoci i zakaz dyskryminacji, [in:] Wolnoci i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, L. Winiewski (ed.), Warszawa 2006.
 13. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2008.
 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Dmoch W., Szymura T., Warszawa 2008.
 15. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Marciniuk J. (ed.) Warszawa 2009.
 16. Polskie Prawo Konstytucyjne, Skrzydło W. (ed.), Lublin 2002
 17. Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Sarnecki P. (ed.), Warszawa 2008.
 18. Prawo Konstytucyjne, Witkowski Z. (ed.),Toruń 2009.
 19. Pułło A., Idee ogólne a zasady prawa konstytucyjnego, Państwo i Prawo 1995 r., Nr 8.
 20. Pułło A., Z problematyki zasad prawa; Idee ogólne w prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 1996, Nr 1.
 21. Styczyński R., Szczypiór M., Podatki 2009 Przeglad zmian PCC, CIT, VAT na 2009 r. Kompendium, Wrocław 2009.
 22. Wronkowska S., Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) [in:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, S. Wronkowska (ed.), Warszawa 2006.
 23. Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004 r., Nr. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2017.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu