BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Holly Romuald (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Gruda Beata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Rybarczyk-Szwajkowska Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Rzeźnicki Adam (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Ocena stopnia zabezpieczenia ryzyka starości przez pensjonariuszy wybranych domów opieki w Polsce i w Belgii
The Degree of Risk of Aging Protection in the Oppinions of Selected Care Homes' Residents in Poland and in Belgium
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 9-21, tab., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Proces starzenia, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Placówki opieki społecznej, Analiza porównawcza
Aging process, Hedge against the risk, Social care institution, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Belgia, Polska
Belgium, Poland
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów zabezpieczenia ryzyka starości oraz ukazanie metod tego zabezpieczenia w Polsce i w Belgii. Problem wysokiej dynamiki procesu starzenia się społeczeństwa jest aktualnie bardzo poważny i ma związek zarówno z gospodarką kraju jak i z opieką zdrowotną ludzi starszych oraz zachowaniem ich aktywności fizycznej. Celem pracy jest również zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za ten problem i opracowanie kierunków działań polityki społecznej w tym zakresie. (fragment tekstu)

In the coming decades, the age structure of the European population will change significantly due to low fertility rates and longer life span. According to estimates, in 2060 in the European Union working age people will be 50 million less than in 2008. The number of people aged 65 and older will increase by almost 67 million. The coefficients of these two age groups in 2060. will double. This means that, in 2060. per one pensioner will be only two people in the productive age. The functions of social security which is used by the elderly, that is, health care, disability pensions and pension, require structural' and financial' changes. The aim of this study is to present methods of hedge the risk of aging in Poland and Belgium, in the opinions of selected care homes' residents. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report 2006 - European Commission Directorate-General for Employment (August 2006), Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 2. Encyklopedia PWN (2001), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. EU Reports: Pensions, http://www.edac.eu/policies_desc.cfm?v_id=19, dostęp: 20.09.2016.
 4. Federal Public Service Social Security, http://www.socialsecurity.fgov.be/en/index.htm, dostęp: 01.06.2016.
 5. http://zus.pox.pl/zus/emerytura-minimalna.htm, dostęp: 01.05.2016.
 6. Komisja Europejska: Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Belgii (2012), http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Belgium_pl.pdf, dostęp: 16.05.2016.
 7. Kowalewski P., Szukalski T. (2008), Starzenie się ludności Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Luhmann N. (1994), Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, PWN, Warszawa.
 9. Muszalski W. (2010), Prawo socjalne, Warszawa.
 10. Orlicki M. (2011), Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 11. Piotrowski. J. (1966), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 12. Rutecka J. (2014), System emerytalny po zmianach od 2014 roku, Ubezpieczenie Społeczne, Teoria i praktyka, Warszawa.
 13. Social Protection in the Member States of the European Union, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (MISSOC) Unit E.4, 2008.
 14. Social Security Programs throughout the World: Europe, 2006, Social Security Administration Office of Policy Office of Research, Evaluation, and Statistics Washington, Released: September 2006.
 15. Szpor G. (2013), System ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa.
 16. Szumlicz T. (red.) (2005), Społeczne aspekty ubezpieczania, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 17. Szumlicz T. (2006), Ubezpieczenie społeczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 18. Tendera-Właszczuk H. (2010), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 19. Więckowska B. (2008), Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 20. Więckowska B. (2004), Zarządzanie ryzykiem niedołęstwa starczego, Warszawa.
 21. Więcław A., Krupa K. (2012), Fundusz pielęgnacyjny - nowa składka ubezpieczenia społecznego, "JEcolHealth", vol. 16, nr 4, Katowice.
 22. Kluszczyńska Z., Koczur W., Rubel K., Szpor G., Szumlicz T. (2004), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.
 23. Zieliński T. (2003), Nowe emerytury - kres zabezpieczenia społecznego ludzi starych, Warszawa.
 24. Zych A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu