BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybarczyk-Szwajkowska Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Nowak Paulina (Instytut Medycyny Pracy), Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Holly Romuald (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Wpływ certyfikatu jakości na zakażenia szpitalne w podmiotach leczniczych w województwie łódzkim
The Impact of a Quality Certificate on Nosocomial Infections in Hospitals in the Region of Lodz
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 23-33, tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Choroby, Certyfikat jakości
Hospital service, Illness, Certificate of quality
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest wskazanie zależności pomiędzy posiadaniem przez podmiot leczniczy certyfikatu jakości a występowaniem zakażeń szpitalnych. (fragment tekstu)

Introduction: In Poland, the most popular quality certification programmes are ISO certification and accreditation. To obtain a quality certificate, a hospital is obliged to perform activities intended for control, prevention and speedy elimination of nosocomial infection. The aim of this study is to investigate the relationship between possessing a quality certificate and the presence of nosocomial infections in hospitals in the region of Lodz.
Material and methods: Records of nosocomial infections occurring in hospitals in the Lodz region in 2013 and 2014 were investigated.
Results: In 2013, 11 hospital-acquired infections were detected from 23 hospitals with an ISO certificate, while in 2014, 10 infections were detected from 16 hospitals with an ISO certificate. A statistically significant relationship was found between hospitals possessing an ISO certificate and detection of nosocomial infections, and between hospitals with an ISO certificate and the number of people infected in the hospital.
Conclusion: The infection control system in hospitals with an ISO certificate demonstrates greater nosocomial infection reportability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Engelgard P., Mikucka A., Paradowska A. (2008), Bakteryjne zakażenia szpitalne w latach 2000-2006 w materiałach własnych Katedry Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy, "Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii", t. 58.
 2. Borek-Wojciechowksa R., Kłokow S. (2007), Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej - stan aktualny, "Zdrowie Publiczne", t. 117(3).
 3. Cienciała A., Mądry R., Barucha P., Balawender R., Skarżyńska J., Sroga J., Dobosz J., Mikuła G., Wojewoda T. (2000), Zakażenia szpitalne w oddziałach zabiegowych, "Przegląd epidemiologiczny", t. 54.
 4. Czyżewski P., Tomczak H., Kiejda J. (2005), System zapobiegania zakażeniom szpitalnym Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM w Poznaniu, "Neuroskop", nr 7.
 5. Dziewa A.M., Ksykiewicz-Dorota A.K. (2012), Metody monitorowania i rejestracji zakażeń szpitalnych, "Hygeia Public Health", t. 47(1).
 6. Głowacka M.D., Sobkowski M., Staszewski R. (2005), Pomiar i analiza poziomu jakości świadczeń zdrowotnych, "Nowiny Lekarskie", nr 74(2).
 7. Główny Inspektorat Sanitarny (2014), Stan sanitarny kraju w 2014 roku, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 8. Górska-Marciniak E., Ślawska E. (2008), Akredytacja, certyfikacja i kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) jako kierunki doskonalenia w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej, Materiały konferencyjne "Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia", Ryn.
 9. Gwizdak T. (2008), Bezpieczeństwo pacjenta w szpitalu, "Problemy pielęgniarstwa", t. 16(1).
 10. Haj H., Lamrini M., Rais N. (2013), Quality of Care between Donabedian Model and ISO 9001V2008, "International Journal for Quality Research", t. 7(1).
 11. Hayes H.M. (1994), ISO 9000: the new strategic consideration, "Business Horizon, t. 7(3).
 12. Jakubek E. (2012), Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Danuty Głowackiej, Poznań.
 13. Jawień M., Wójkowska-Mach J., Bulanda M., Heczko P.B. (2004), Wdrażanie systemu czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych w polskich szpitalach, "Przegląd Epidemiologiczny" t. 70(1).
 14. Kautsch M., Lewandowski R. (2009), System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia, "Polityka Społeczna", t. 3.
 15. Kucharska I., Rychlewska A. (2015), Szpitalne ogniska epidemiczne w Polsce w 2014 roku, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 16. Kurpas D., Steciwko A. (2005), Jakość usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, "Advances in Clinical and Experimental Medicine", t. 14(3).
 17. Kutryba B., Kutaj-Wąsikowska H. (2003), Bezpieczny pacjent, bezpieczny szpital, "Menedżer Zdrowia", nr 3.
 18. Maciąg A., Sakowska I. (2006), Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, "Studia i materiały - Wydział Zarządzania UW", nr 1.
 19. Ostrowski T., Bojar I. (2002), Systemowy model ochrony zdrowia [w:] T.B. Kulik, M. Latalski (red.), Zdrowie Publiczne, Lublin.
 20. Rybarczyk A. (2012), Akredytacja podmiotów leczniczych w polskim systemie ochrony zdrowia stan prawny i zamierzenia legislacyjne, "Polityka Społeczna", t. 11-12.
 21. Rybarczyk-Szwajkowska A., Holly R., Cichońska D. (2015), Badanie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim - metoda i wyniki, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI(10).
 22. Rybarczyk-Szwajkowska A., Cichońska D., Holly R. (2016), Postrzeganie jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych przez kadrę zarządczą szpitali publicznych, "Medycyna Pracy", nr 67(3).
 23. Stawowy M., Kautsch M. (2011), Jakość świadczeń medycznych w akredytacji szpitali, "Polityka Społeczna" 2011, t. 2.
 24. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570), art. 2.
 25. Wójkowska-Mach J., Bulanda M., Cencora A., Jawień A., Szczypta A., Romaniszyn D., Heczko P.B. (2008), Hospital infections and postdischarge surveillance in selected vascular surgery procedures, "Acta Angiologica", nr 2.
 26. Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Grodzicki T., Heczko P.B. (2010), Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego oraz zakażenia w instytucjonalnej opiece długoterminowej, "Gerontologia Polska" nr 1.
 27. Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu