BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Piotr (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi), Kuzdak Mateusz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Stelmach Włodzimierz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Rzeźnicki Adam (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Wpływ przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego na poziom satysfakcji pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnej izbie przyjęć
The Impact of the Transformation of Independent Public Health Care Centre in a Commercial Company on the Level of Satisfaction of Patients Using Health Care Services in Hospital's Admission Room
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 35-48, tab., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Przekształcenia organizacyjne, Opieka zdrowotna, Badanie satysfakcji
Independent public health care facilities, Organisational transformation, Health care, Satisfaction research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było poznanie oceny funkcjonowania szpitalnej izby przyjęć dokonanej przez pacjentów przed i po przekształceniu szpitala w spółkę prawa handlowego. (fragment tekstu)

The correlation between patient satisfaction levels and the quality of medical services is proven and widely described in the literature of the subject. Furthermore, a multidimensional medical institution assessment conducted by patients is an effective tool to ensure improvements in health care, boost strategic decision-making processes, reduce costs, meet patient expectations and prepare a strategy of efficient management and progress monitoring. The aim of the work was getting to know the assessment of the hospital's admission room conducted by patients before and after its conversion into a commercial law company. The research was conducted in the period between 2008 and 2009 among patients from the hospital in Tomaszów Mazowiecki. The research involved 5,497 patients in total, including 2,702 persons before and 2,795 persons after the hospital's conversion. Research into patient satisfaction was conducted by means of an anonymous survey questionnaire comprising 46 questions. The conducted analysis shows that in all domains the assessment of the admission room was appreciably better in the group of persons answering the survey questions after the hospital had been converted into a commercial law company as compared to answers of persons taking part in the research before the conversion. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azizam N.A., Shamsuddin K. (2015), Healthcare Provider-Patient Communication: A Satisfaction Study in the Outpatient Clinic at Hospital Kuala Lumpur, "Malays. J. Med. Sci.", May-Jun; 22(3), 56-64.
 2. Boissy A., Windover A.K., Bokar D., Karafa M., Neuendorf K., Frankel R.M., Merlino J., Rothberg M.B. (2016), Communication Skills Training for Physicians Improves Patient Satisfaction, "J. Gen. Intern. Med.", Feb. 26.
 3. Derkacz M., Chmiel-Perzyńska I., Kowal A., Grywalska E., Michałojć-Derkacz M., Pawłowska B. (2010), Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez zakłady podstawowej opieki zdrowotnej małych miast oraz wsi polski południowo-wschodniej, "Medycyna Ogólna", 16(4), 463-473.
 4. Donabedian A. (1988), The quality of care How can it be assessed? "Journal of the American Medical Association", 260, 1743-1748.
 5. Donabedian A., (2005), Evaluating the quality of medical care, "Milbank Q.", 283(4), 691-729.
 6. Doyle C., Lennox L., Bell D. (2013), A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness, "BMJ Open.", 3(1).
 7. Drobnik J., Kolbek P. (2006), Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego. Nowoczesne narzędzia w zakładach opieki zdrowotnej, budżetowanie - controling - outsourcing. Continuo, Wrocław.
 8. Dwamena F., Holmes-Rovner M., Gaulden C.M., Jorgenson S., Sadigh G., Sikorskii A., Lewin S., Smith R.C., Coffey J., Olomu A. (2012), Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consultations, Cochrane Database Syst Rev. Dec 12; 12:CD003267.
 9. Garratt A.M., Solheim E., Danielsen K. (2008), National and cross-national surveys of patient experiences: a structured review. Rapport nr 7/2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 10. Glickman S.W., Boulding W., Manary M., et al. (2010), Patient satisfaction and its relationship with clinical quality and inpatient mortality in acute myocardial infarction, "Circ Cardiovasc Qual Outcomes", 3(2), 188-195.
 11. Hamidi Y., Zamanparvar A. (2008), Quality Management in Health Systems of Developed and Developing Countries: Which Approaches and Models are Appropriate? "J Res Health Sci.", 8(2), 40-50.
 12. Jha A.K., Orav E.J., Zheng J., Epstein A.M. (2008), Patients' perception of hospital care in the United States. "N Engl J Med.", 359(18), 1921-1931.
 13. Jurst J., Jee-Hughes M. (2000), Performance measurement and performance manage-ment in OECD halth systems. "Labour Market and Social Policy Occasional Papers", 47, Paris: OECD.
 14. Kamińska-Rosner J., Zdun-Ryżewska A. (2013), Satysfakcja pacjentów z ambulatoryjnej opieki medycznej i jej uwarunkowania, "Medycyna Rodzinna", 3, 83-86.
 15. Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienie zdrowia w nowym stuleciu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Lenartowicz H. (1998), Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie, CEM, Warszawa.
 17. Leźnicka A., Warunek A., Hartwich E., Kryn P. (2014), Ocena satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w stacjonarnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim, "Hygeia Public Heath", 49(4), 787-792.
 18. Lisiecka-Biełanowicz M. (2001), Zarządzanie jakością usług zdrowotnych, "Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera", Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Lyu H., Wick E.C., Housman M., Freischlag J.A., Makary M.A. (2013), Patient satisfaction as a possible indicator of quality surgical care, "JAMA Surg.", 148(4), 362-367.
 20. Małecka B., Marcinkowski J.T. (2007), Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych, "Probl Hih Epidemiol", 88(1), 17-19.
 21. Mehta S.J. (2015), Patient Satisfaction Reporting and Its Implications for Patient Care, "AMA J. Ethics.", Jul. 1; 17(7), 616-21.
 22. Murray C., Frenk J. (2000), A Framework for assessing the performance of health systems," Bulletin of the World Health Organization", 78, 171-731.
 23. O'Leary K.J., Cyrus R.M. (2015), Improving patient satisfaction: Timely feedback to specific physicians is essential for success, "J. Hosp. Med. Aug.", 10(8), 555-556.
 24. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Cedetu, Wydanie i dodruk, Warszawa.
 25. Otani K., Kurz R.S. (2004), The impact of nursing care and other healthcare attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions, "Journal of Healthcare Management", 46(3), 181-196.
 26. Rao J.K., Anderson L.A., Inui T.S., Frankel R.M. (2007), Communication interventions make a difference in conversations between physicians and patients: a systematic review of the evidence, "Med. Care.", Apr; 45(4), 340-349.
 27. Rosiek A., Leksowski K. (2012), Patient's satisfaction and quality of hospital care in surgery wards, "Int. J. Sci. Eng. Res.", 3(6), 1-7.
 28. Stein T., Frankel R.M., Krupat E. (2005), Enhancing clinician communication skills in a large healthcare organization: a longitudinal case study, "Patient Educ. Couns.", 58(1), 4-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu