BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vostatek Jaroslav (University of Finance and Administration, Prague, Czech Republic)
Tytuł
Czech Private Pension System : a Review
Prywatny system emerytalny w Czechach
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 143-154, rys., bibliogr. 11 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Emerytury, Ubezpieczenia na życie
Pension funds, Pensions, Life insurance
Uwagi
streszcz., summ., The paper was prepared as part of "Current trends in development of financial markets", a project of the University of Finance and Administration that received the institutional support for the longterm strategic development of a research organization in 2017.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Zgodnie z klasyfikacją Banku Światowego liczba potencjalnych emerytów lub rencistów w Czechach przekroczyła liczbę osób aktywnych zawodowo. Czeski prywatny system emerytalny można scharakteryzować jako "miękki" system przymusowy lub "drugi filar systemu emerytalnego" według klasyfikacji Banku Światowego. Czeskie emerytury prywatne są zdominowane przez prosty produkt oszczędnościowy, którego nie można już kupić, mimo że spełnia obecnie obowiązujące kryteria lepiej niż produkty detaliczne oparte na funduszach inwestycyjnych. Reformy emerytalne, wprowadzone głównie dzięki wsparciu lobbystów, doprowadziły do zniekształcenia systemu oszczędności emerytalnych, zróżnicowały wsparcie publiczne skutkując rozwojem wysoko kosztowych produktów, otrzymujących rzeczywiste wsparcie państwa. Konieczna jest reforma obowiązującego systemu w celu ujednolicenia zasad i wspierania tanich produktów i dostawców. (abstrakt oryginalny)

Czech private pensions are dominated by a simple savings product that cannot be purchased anymore even though it meets the current criteria to a much greater extent than the retail products based on mutual fund investments, which were previously recommended by the neoliberal pension theory. Pension reforms, orchestrated mostly by lobbyists, led to a significant deformation of the pension savings market, created different systems of strong state support and resulted in high-cost products receiving the actual support of the state. Rules applicable to pension products are unfairly differentiated, which is equally true in respect of the beneficiaries, sponsors (employers) and scheme providers. With the number of the prospective pensioners exceeding the number of economically active persons, the private pension system can be characterized as a "soft" compulsion scheme, or "the second pension pillar", according to the World Bank's classification. A reform is needed to unify the rules and support low-cost products and providers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APS, Grafické znázornění vybraných statistických údajů, Prague, Asociace penzijních společností ČR (Association of Czech Pension Companies), 2016, http://www.apfcr.cz/grafy/
 2. CNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2012, Prague, The Czech National Bank, 2013, http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2012_cz.pdf
 3. Inglesias-Palau A., Strengthening the Private Voluntary Pension Scheme in the Czech Republic, Prepared for The World Bank, 2003
 4. MPSV, Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2012, Praha, MPSV, 2012 http://www.mpsv.cz/files/clanky/13783/PMZ-2012.pdf
 5. Niedermayer L. et al., Penzijní reforma - její potřeba, návrh, příležitosti a důsledky pro finanční sector, Prague, Czech Banking Association. 2011, https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/ down_28828.pdf
 6. OECD, Pension Markets in Focus, no. 8., 2011, http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/ 48438405.pdf
 7. OECD, Pension Markets in Focus, no. 10, 2013, http://www.oecd.org/pensions/PensionMarketsIn-Focus2013.pdf
 8. Schneider O., Šatava, J., Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do reformovaného systému? IDEA CERGE-EI Working Paper, Prague 2012, http://idea.cerge-ei.cz/ documents/studie_2012_04.pdf
 9. Vostatek J., Novela zákona o penzijním připojištění: Co nás čeká? "Pojistný obzor", no. 1, 2016
 10. World Bank, Czech Republic Pension Reform: Technical Assistance Mission, Aide-Memoire. 2001
 11. Yoo, K., de Serres, A., Tax Treatment of Private Pension Savings in OECD Countries. OECD Economic Studies, vol. 39, 2004/2, http://www.oecd.org/eco/growth/35663569.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu