BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudzińska Magdalena (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kowalska Alina (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Realizacja funkcji personalnej a determinanty otoczenia wewnętrznego jednostek ochrony zdrowia
Implementation of the Human Resources Function and the Determinants of the Internal Environment of Health Care Units
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 75-87, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Funkcja personalna, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Medical facilities, Personal function, Human Capital Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza uwarunkowań otoczenia wewnętrznego. Uwarunkowania wewnętrzne realizacji funkcji personalnej tworzą te czynniki, które zależą od organizacji. Analizą objęto cztery główne czynniki, które w istotny sposób wpływają na zarządzanie pracownikami w jednostkach medycznych. Są to; cechy jednostek medycznych i cechy zatrudnionych pracowników, strategia działania jednostek, ich struktura i kultura organizacyjna. (fragment tekstu)

It should be stated that the growing role of human capital is currently observed in health care entities due to increased significance of personal function in the sector of medical services. Significant differences are noticeable in the "approach to staff management", which translates directly into various applied solutions in the scope of personal function. Increased competitive advantage of health care entities indicates the importance of measures in the scope of personnel policy for the support and development of those entities. The quality of personal function in health care entities is also directly associated with internal and external conditions. For the needs of the article, internal circumstances were described as extremely important in shaping of processes associated with personal function. Within human resources management, acquisition, development and exploitation of people's potential are extremely important, which is possible through well-adjusted personal function implementation. It may be stated that personal function becomes one of the key functions of an organisation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Armstrong M. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 3. Armstrong M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Bugdol M. (2012), Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole.
 5. Durlik M. (2008), Zarządzanie w Służbie Zdrowia organizacja procesowa i zarządzanie wiedzą, Placet, Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2009), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia, Warszawa.
 7. Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S. (1997), Technical and Strategic Human Resource Management Effectives as Determinants of firm Performance, "Academy of Management Journal", nr 1.
 8. Huselid M.A., Becker B., Urlich D. (2001), The HR Scorecard, Harvard Business School Press, Boston.
 9. Król H. (2006), Transformacja pracy i funkcji personalnej, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 10. Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 11. Kunasz M. (2006), Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, MBA, nr 6, Warszawa.
 12. Listwan T. (red.) (2006), Zarządzanie kadrami, C.H. BECK, Warszawa.
 13. Międzynarodowa Organizacja Pracy, Deklaracja Podstawowych Praw i Zasad w Pracy, www.mop.pl, dostęp: 27 listopada 2015.
 14. Ministerstwo Zdrowia (2015), Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do UE, http://mz.gov.pl [27 listopada 2015].
 15. Nojszewska E. (red.) (2011), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Pawlak Z. (2003), Personalna funkcja firmy. Procesy i procedury kadrowe, Wyd. Poltext, Warszawa.
 17. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyd. Uczelniane AE w Krakowie, Kraków.
 18. Schein E. (2010), Organizational Culture and Leadership, 4th edition, San Francisco.
 19. Schermerhorn J.R. (2008), Zarządzanie kluczowe kompetencje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. WHO, World health statistics (2011), Health workforce, infrastructure and essential medicines, http://www.who.int/en [16 marca 2016].
 21. Ziaja-Guzy R. (2010), Wielokulturowość organizacji - nowe wyzwania dla zarządzania w ochronie zdrowia Profuturo, AGH, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu