BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiak Artur (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Sadowska Monika (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Lewicka Magdalena (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Sulima Magdalena (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Wdowiak Edyta (Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych), Bakalczuk Grzegorz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Tytuł
Globalizacja a zdrowie - wyzwania i zagrożenia
Globalization and Health - Challenges and Threats
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 185-194, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zdrowie, Globalizacja
Health, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy globalizacji oddziałują na zdrowie populacji i indywidualnych osób. Rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych, które w części można łączyć z procesami globalizacji i występującymi globalnie, bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne [Klich 2013]. Dlatego społeczeństwa powinny podejmować ciągłe starania na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia. (fragment tekstu)

Abstract: Global changes affect most areas of life of the inhabitants of the globe, and their speed and scale have an impact on the health of populations and individuals. The spread of lifestyle diseases, which in part can be combined with the processes of globalization and occurring globally, directly contributes to increased demand for health care services. Therefore, society should make continuous efforts to maintain and improve health. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2000), Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 2. Guillochon B. (2003), Globalizacja. Jeden świat - różne drogi rozwoju, Mała Encyklopedia Larousse, Larousse, Polska, Wrocław.
 3. Kaul I. (1999), Globalization and human development: challenges for a new century; [in:] "Global Public Goods: International Cooperation in the Twenty first Century", Oxford University Press, New York.
 4. Klich J. (2013), Restrukturyzacja Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Współczesne wyzwania procedury i narzędzia. ABC Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 5. Lignowska I. (2001), Projekt Północnokarelski - przykład modelowego projektu promocji zdrowia w społeczności lokalnej. Promocja Zdrowia, Wyd. "Nauki Społeczne i Medycyna", t. 8, nr 4, ss. 145-159.
 6. Mittelmark M.B., Kickbusch I., Rootman I., Scriven A., Tones K. (2008), Health Promotion. [w:] H.K. Heggenhougen., S. Quah S (red.), International Encyclopedia of Public Health, Amsterdam, Elsevier, "Academic Press", t. 3, ss. 225-240.
 7. Moore P. (2009), Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia wirusy, bakterie, zarazki, Bellona Spółka Akcyjna, Warszawa.
 8. Opolski J. (2011), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Wyd. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warszawa.
 9. Sachs J. (2005), The end of poverty. How we can make it happen in our lifetime, The Penguin Books Ltd London.
 10. Soros G. (2004), Bubble of American Supremacy: The costs of Bush's War in Iraq, Public Affairs, New York.
 11. Stiglitz J. E. (2002), Globalization and its Discontent. Norton Company, New York, London.
 12. Wojtczak A. (2009), Zdrowie Publiczne, wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 13. World Health Report (2009), A Safer Future: Global Public Health Security in the 21st Century, World Health Organization.
 14. Woynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. York G. (1999), A deadly strain of TB races toward the West, Globe and Mail 24 March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu