BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolmaga Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Godala Małgorzata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Trafalska Elżbieta (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kaleta Dorota (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Szatko Franciszek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część I - struktura spożywania posiłków
Organization of Nutrition Education at School. Part I - the Structure of Consumption of Meals
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 195-210, rys., tab., bibliogr. 50 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Dzieci szkolne, Żywienie człowieka, Edukacja
School children, Human nutrition, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pierwszej części pracy była ocena nawyków żywieniowych młodzieży łódzkiej tj.: liczby i struktury spożycia posiłków, pojadanie między posiłkami oraz uzyskanie odpowiedzi jak zmieniły się te nawyki na przestrzeni 15 lat wśród młodzieży. (fragment tekstu)

The aim of this study was to evaluate the selected eating habits of young people in Lodz (the structure of consumption of meals, snacking) and trends in eating habits of young people over 15 years. The study group was school youth aged 1219 years attending primary, middle and secondary schools in 4 districts of Lodz. The study involved 622 students: 309 girls (49.7%) and 313 boys (50.3%). Dietary habits were analyzed based on the author's interview questionnaire modeled on the interview questionnaire used in the international studies (HBSC - Health Behaviour In School-aged Children). Only 56.1% of the surveyed students (51.5% of girls and 60.7% of boys) regularly consumed basic meals. Negative eating behavior were observed more frequently in girls and young adults. Over 90% of students snacked between meals - mainly fruit, sweets, salty snacks. The test results oblige to urgently introduce even basic activities of nutrition education at school and appropriate activities for parents and teachers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtyk I.M. (2012), Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży, "J. Health Sci.", t. 5, nr 2.
 2. Boniecka I., Michota-Katulska E., Ukleja A. i in. (2009), Zachowania żywieniowe wybranej grupy dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożenia otyłością, "Przegląd Lekarski", t. 66, 1-2.
 3. Briefel R.R., Wilson A., Gleason P.M. (2009), Consumption of low-nutrient, energy - densefoods and beverages at school, home and other locations among school lunch participants and nonparticipants, "J. Am. Diet Assoc.", t. 109, 2 Suppl.
 4. Chęcińska Z., Krauss H., Hajduk M. i in. (2013), Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 94, nr 4.
 5. Currie C., Zonotti C., Morgan A. et al. eds. (2012), Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2009/2010 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).
 6. Dzielska A., Kołoło H., Mazur J. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży związane z odżywianiem w kontekście czynników społeczno-ekonomicznych - kierunek zmian w latach 2002-2006, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 89, nr 2.
 7. Gajda R., Jeżewska-Zychowicz M. (2010), Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim - wybrane aspekty, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 91, nr 4.
 8. Goluch-Koniuszy Z., Fugiel J. (2009), Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dziewcząt będących w okresie adolescencji, w tym stosujące diety odchudzające, "Roczn. Państwow. Zakł. Hig.", t. 60, nr 3.
 9. Grochowska A., Schlegel-Zawadzka M. (2010), Odżywianie a palenie tytoniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 91 nr 1.
 10. Inchley J., Currie D., Young T. et al. eds. (2016), Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2013/2014 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7).
 11. Jodłowska B., Ogińska H., Bilski J. i in. (2010), Modele radzenia sobie ze stresem i cechy antropometryczne u młodzieży gimnazjalnej, "Hygeia Public Health", t. 45, nr 2.
 12. Kasperczyk J., Jośko J., Bliska J. (2007), Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 88, nr 2.
 13. Kiczorowska B., Samolińska W. (2013), Popularność przekąsek typu snack wśród uczniów szkół podstawowych, "Probl Hig Epidemiol.", t. 94, nr 2.
 14. Klimatskaya L., Kurkatov S., Vasilovskiy A. (2009), The characteristics of nutrition of rural school age children's in Russia, "Probl. Hig. Epidemiol", t. 90, nr 2.
 15. Kolarzyk E., Młynarska-Lang D. (2010), Zwyczaje żywieniowe młodzieży krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, "Prob. Hig. Epidemiol.", t. 91, nr 3.
 16. Krzywiec E., Zalewska M., Wojcicka A. i in. (2012), Wybrane zachowania żywieniowe a występowanie próchnicy u młodzieży, "Przegl. Epidemiol.", t. 66, nr 4.
 17. Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A. i in. (2011), Ocena wpływu niektórych czynników środowiskowych na występowanie nadmiaru masy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym, "Endokrynol. Ped.", t. 10, 2, 35.
 18. Łoś-Rychalska E. (2010), Zaniedbania i błędy rodziców i opiekunów w zakresie strategii żywieniowej jako przyczyna niedożywienia dzieci, "Klinika Pediatr.", t. 18, nr 2.
 19. Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B. i in. (2010), Aktywność fizyczna, a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 18, nr 2.
 20. Mazur J. (2011), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 21. Mazur J. (red) (2015), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 22. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) (2011), Wyniki badań HBSC 2010, Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 23. Mazur J., Woynarowska B. (2001), Zagrożenia zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ankietowych, [w:] P. Januszewicz., J. Szymborski (red), Zdrowie naszych dzieci. Uwarunkowania. Zagrożenia i problemy. Kierunki rozwiązań systemowych, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa.
 24. Moreno L.A., Kersting M., Henauw S. et al. (2005), How to measure dietary intake and food habits in adolescence: the European perspective. "Int. J. Obes.", t. 29.
 25. Nawrocka M., Kujawska-Łuczak M., Bogdański P. i in. (2010), Ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, "Endokryn., Otył. i Zab. Przem. Mat.", t. 6, nr 1.
 26. Nijakowski K. (2015), Nawyki higieniczne związane z jamą ustną u dzieci szkoły podstawowej - badanie ankietowe, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 27. Pearson N., MacFarlane A., Crawford D. et al. (2009), Family circumstance and adolescent dietary behaviors, "Appetite", t. 52.
 28. Roszko-Kirpsza I., Olejnik B.J., Zalewska M. i in. (2011), Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia. "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 92, nr 4.
 29. Rudolph T., Ruempler K., Schwedhhelm E. (2007), Acute effect of various fast food meals on vascular function and cardiovascular disease risk markers Hamburg Burger Trial. "Am. J. Clin. Nutr.", t. 86.
 30. Rybarczyk-Townsend E. (2002), Ocena stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci, "Nowa Stomatologia", t. 3.
 31. Sławińska T., Kochan K., Krynicka I. i in. (2010), Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat, "Rocz. Państw. Zak. Hig.", t. 61, nr 2.
 32. Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., i in. (2010), Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi - wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast, "Endokryn. Otył. i Zab. Przem. Mat.", t. 6, nr 2.
 33. Suliga E. (2006), Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, "Rocz. Państw. Zak. Hig.", t. 57, nr 1.
 34. Szaflarska-Szczenik A., Wika L., Maćkowska M. (2001), Analiza jakości żywienia w ocenie dzieci szkolnych z województwa kujawsko-pomorskiego, "Przegl. Pediatr.", t. 31, nr 1.
 35. Szczepaniak B., Gorecka D., Flaczyk E. (2003), Zachowania żywieniowe młodzieży z wybranych regionów kraju w zakresie spożycia mleka i jego przetworów, "Żyw. Człow. Metab.", t. 30, nr 1/2.
 36. Szczerbiński R., Karczewski J. (2007), Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim, "Żyw. Człow. Metab.", t. 34, nr 1/2.
 37. Urbańska I., Czarniecka-Skubina E. (2007), Częstotliwość spożycia przez młodzież produktów spożywczych oferowanych w sklepikach szkolnych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", t. 3, nr 52.
 38. Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J.K. i in. (2006), Żywieniowe zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i okolic, "Nowiny Lekarskie", t. 75, nr 1.
 39. Wawrzyniak A., Sadurska J., Hamułka J. (2015), Ocena spożycia śniadań oraz spożycia energii z produktami kupowanymi w sklepikach szkolnych przez uczniów, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 40. Weker H., Barańska M., Dyląg H. i in. (2007), Czy zmiana tradycyjnego sposobu żywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym może być przyczyną ich otyłości?, "Żyw. Człow. Metab.", t. 34, nr 1/2.
 41. Wierzbicka E., Roszkowski W. (2005), Ocena spożycia żywności z uwzględnieniem produktów typu fast food w wybranej grupie młodzieży, "Bromat. Chem. Toksykol.", Supl.
 42. Wojtyła A., Biliński P., Bojar I. i in. (2011), Zaburzenia odżywiania u polskich gimnazjalistów, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 92, nr 2.
 43. Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T. (2010), Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej, "Prob. Hig. Epidemiol.", t. 91, nr 2.
 44. Wojtyła-Buciora P., Żukiewicz-Sobczak W., Wojtyła K. i in. (2015), Sposób żywienia uczniów szkół podstawowych w powiecie kaliskim - w opinii dzieci i ich rodziców, "Prob. Hig. Epidemiol.", t. 96, nr 1.
 45. Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J. (2010), Zachowania żywieniowe dziewcząt i chłopców klas V-VI szkół podstawowych z losowo wybranych szkół warszawskich, "Żyw. Człow. Metab.", t. 37, nr 4.
 46. Wolnicka K. (2014), Najnowsze dane sposobu żywienia dzieci i młodzieży w Polsce i Europie. Wybrane nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży w Polsce. Nowe badanie 2013, Projekt Szwajcarsko-Polski: KIK/34, Zadanie 2, Konferencja "Żywność i Żywienie w medycynie prewencyjnej - postępy 2014, IŻŻ, Warszawa.
 47. Wołowski T., Jankowska M. (2007), Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Część I. Zachowania młodzieży związane z odżywianiem, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 88, nr 1.
 48. Woynarowska B. ( 2004), Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11-15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne, "Standardy Medyczne Pediatria", nr 1.
 49. Young I., [red. pol. wersji] Tabak I. (2011), Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży. Pakiet edukacyjny zgodny z koncepcją i metodami pracy szkoły promującej zdrowie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 50. Ziółkowska A., Gajewska M., Szostak-Węgierek D. (2010), Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i miejscowości podwarszawskich, "Probl. Hig. Epidemiol.", t. 91, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu