BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawron-Skarbek Anna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kaleta Dorota (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Godala Małgorzata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kolmaga Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Szatko Franciszek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Funkcjonalność instytucji wsparcia społecznego. Część I, Beneficjenci systemu pomocy społecznej - badanie na przykładzie mieszkańców miasta Łodzi
Functionality of Social Assistance Institutions. Part I, Beneficiaries of Welfare system - Study Exampled of Lodz City Inhabitants
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 231-244, rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Programy pomocy społecznej, Opieka socjalna
Social assistance, Social assistance programs, Social services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem pierwszej części obecnego badania było dokonanie charakterystyki przeciętnego beneficjenta instytucji wsparcia społecznego populacji wielkomiejskiej na przykładzie miasta Łodzi oraz analiza potrzeb klientów MOPS i MZON, które zmuszają ich do korzystania z systemu pomocy społecznej. (fragment tekstu)

Aim of the study was to characterize a profile of average social assistance institutions (sai) beneficiary in big-city population and needs analysis determining an enjoyment of sai support. The study involved 120 inhabitants of Lodz who reported to sai to receive a necessary welfare. It was carried out with an authorial questionnaire interview. An average sai user profile characterized with: the so-called "late" working age, usually middle education, loneliness, low level of self-assessment in material standing and in health status. Social support was mainly financial, it lasted minimum a year and was caused by financial problems associated with unemployment and health deficits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny (2013a), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013 - część 5 Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 2. Główny Urząd Statystyczny (2013b), Rocznik statystyczny województw 2012 - część V. Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2015.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2013c), Rocznik statystyczny województw 2012 - część IX. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 25.10.2015.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie (2015a), Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 r., www.stat.gov.pl/krak, dostęp 23.12.2015.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2015b), Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r. (komunikat), www.stat.gov.pl, dostęp 03.01.2016.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2015c), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 - część 5 Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 12.12.2015.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2015d), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015 - część 10 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2015e), Rocznik statystyczny województw 2014 - część V. Rynek pracy, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2015f), Rocznik statystyczny województw 2014 - część IX. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, www.stat.gov.pl, dostęp 17.11.2015.
 10. Krzyszkowski J. (2005), Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Maniecka-Bryła I., Martini-Fiwek J. (2005), Epidemiologia z elementami biostatystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.
 12. Mazurek M., Krasucki P. (2004), Wpływ zróżnicowania dochodów na wskaźniki zdrowotne, "Zdrowie Publiczne", nr 114 (1).
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009), Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Dział I, Rozdział 1, Art. 2 i nn., www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna [dostęp 25.10.2015].
 14. Ministerstwo Zdrowia (2007), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 - Cel operacyjny 8 - Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji, Warszawa, www.mz.gov.pl, dostęp 30.06.2015.
 15. Ruszkowska J. (2011), Likwidowanie nierówności społecznych nowym priorytetem dla europejskiej i światowej promocji zdrowia, "Polityka Społeczna", nr 10 (451).
 16. Zasada-Chorab A. (2004), Kształtowanie zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych-Centrum AV, Częstochowa.
 17. Zatoński W.A., Mańczuk M., Sulkowska U. i in. (2011), Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu