BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Monika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Włodarczyk Barbara (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), Rzeźnicki Adam (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Stelmach Włodzimierz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Zmiany zachodzące w opiniach pacjentów na temat jakości udzielania świadczeń medycznych po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
Changes in Patient Opinions on the Quality of the Provision of Medical Services After the Implementation of the Integrated Management System at the Institute of Hematology and Blood Transfusion
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 269-283, rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Jakość usług medycznych, Zintegrowane systemy zarządzania, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Badanie satysfakcji
Quality of medical services, Integrated Management System, Integrated quality management systems, Satisfaction research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Institute of Hematology and Blood Transfusion
Abstrakt
Celem pracy było dokonanie oceny satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (zgodnego jest z wymaganiami norm ISO 9001, 14001, BS OHSAS 18001 i standardów akredytacyjnych CMJ) w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHT).

Quality and safety of medical services are extremely important in medicine. Quality management systems are more often strategic goal of any institution, because they affect the improvement of the quality and safety of medical services as well as provide greater predictability and stabilization of the processes and eliminate mistakes. The aim of the study was to assess the patient satisfaction with healthcare after the Integrated Management System implementation (ISO 9001, 14001, BS OHSAS 18001, accreditation standards) at the Institute of Hematology and Blood Transfusion. The study was conducted at the Institute of Hematology and Blood Transfusion in the years 2008-2016. The study was conducted over a period of two weeks each year among hospitalized patients. The study involved 2040 people in total. The highest increase in patient satisfaction was noted in 2014. At this time, review of the process was performed with regard to the requirements of the accreditation standards. Performed a cognitive process supported by the a cycle of training for staff and implementing additional tools to monitor the effectiveness contributed to a positive assessment of the quality of services. Regular testing of patient satisfaction is one of the sources of information on the efficiency and effectiveness of decision-making and changes implemented in Institute.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerw A., Religioni U. (2012, lato). Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia, Wydział Zarządzania UW, "Problemy zarzadzania", vol. 10, nr 2(37), ss. 195-196.
 2. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K. (2001), Podstawy Zarządzania Jakością.
 3. Kapica D., Orzeł Z., Kraus J. (2001), Ocena poziomu zadowolenia pacjentów szpitala ze świadczonych usług zdrowotnych, "Zdr. Publ.", 111: 26-30.
 4. Kisiel Ż., Samborska-Sablik A., Gaszyński W. (2008), Ocena jakości opieki medycznej na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, "Zdr Publ.", 118(3): 329-333.
 5. Krot K. (2008). Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Miller M., Supranowicz P., Gębska-Kuczerowska A., Car J. (2008), Ocena jakości usług medycznych przez pacjentów szpitali. "Przegl Epidemiol.", 62: 643-650.
 7. Norma PN-EN ISO 9001-2008 System zarządzania jakością.
 8. Opolski K., Dydkowska G., Możdżonek M. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i Praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 9. Piątek A. (2004), Wybrane aspekty zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej, [w:] Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa, t. 1, Czelej, Lublin.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wprowadzony, Dz. U. z 2015 r. poz. 2069 ze zmianami.
 11. Smolińska A., Marciniak M., Ślusarz, Królikowska A., Jabłońska R., Książkiewicz B. (2008), Poziom satysfakcji z usług medycznych na oddziale neurologii, "Udar Mózgu", 10(2): 70-82.
 12. Stepaniuk I. (2006), Z perspektywy pacjenta, "Magazyn Pielęgniarki i Położnej", 7-8: 30-31.
 13. Szpringer M., Chmielewski J., Kosecka J., Sobczyk B., Komendacka O. (2015), Poziom satysfakcji pacjenta jako jeden z aspektów jakości opieki medycznej, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", t. 21, nr 2: 132-137.
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 2014, poz.1182 ze zmianami.
 15. Ustawa z dnia 2008.11.06 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2012, poz. 159, z późn. zm.
 16. Zestaw standardów akredytacyjnych (2009), Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu