BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowska Joanna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wielowymiarowe koncepcje zarządzania zdrowiem na przykładzie wybranej specjalności medycznej - otorynolaryngologii
Multidimentional Models of Health Management - Empirical Example of Otorhinolaryngology
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 285-297, bibliogr. 54 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zdrowie, Zarządzanie
Health, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wielowymiarowej koncepcji zarządzania zdrowiem na przykładzie profilaktyki, diagnostyki i terapii jednego z najczęstszych nowotworów w obrębie głowy i szyi człowieka - raka krtani w Polsce. Jest to choroba, którą w trakcie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chirurgicznego zajmują się otorynolaryngolodzy. Artykuł rozpoczyna się przeglądem definicji zdrowia w oparciu o literaturę przedmiotu. Następnie przeprowadzony został przegląd sposobów rozumienia zarządzania, który miał prowadzić do syntezy koncepcji zarządzania zdrowiem. W dalszej kolejności zaproponowano klasyfikację poziomów zarządzania zdrowiem. Artykuł zamyka ilustracja empiryczna opierająca się na zastosowaniu modelu zarządzania zdrowiem w odniesieniu do profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce. (fragment tekstu)

Article is an attempt to present a multidimensional concept of health management on the example of prevention, diagnosis and treatment of larynx's cancer in Poland. It begins with a review of the definition of health, followed by an overview of the different ways of understanding the term management. This has led to the synthesis of the concept of health management, which became the starting point for the location of the concept of health management. Then in the proposed classification of levels of health management, which resulted in a clarification of the theme by the closing work of empirical illustration. It is based on the use of the health management model with regard to the prevention, diagnosis and treatment cancer of larynx in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggleton P. (2013), Health, Social Now, Routledge.
 2. Arcimowicz P., Bruzgielewicz A., Niemczyk K. (2013), Zakażenie wirusem HPV jako czynnik nowotworzenia w rakach głowy i szyi, "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny", 2, (1).
 3. Berwick D.M., Nolan T.W., Whittington J. (2008), The triple aim: care, health, and cost, "Health Affairs", 27, 3.
 4. Bień S. (2005), Zasady diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów głowy i szyi, "Magazyn Otolaryngologiczny", 4,1,13.
 5. Brummet L.R., W.C. Pyle, Flamholtz E.G. (1983), Rachunek zasobów ludzkich w przemyśle, [w:] E.W. Scott, L.L. Cummings, Zachowanie człowieka w organizacji, vol. 2. Warszawa.
 6. Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E. (2012), Rak krtani, [w:] K. Niemczyk (red.), Wykłady z otolaryngologii, Wydawnictwo Medipage, Warszawa.
 7. Brzeziński T. (2000), Zdrowie i choroba w starożytności i średniowieczu, [w:] T. Brzeziński (red), Historia medycyny, Warszawa.
 8. Brzyski W., Szark-Eckardt M., Bendicova E., Żukow W. (2013), Wpływ aktywności ruchowej na życie osób po laryngektomii, The impact of motor activity in the lives of those after laryngectomy, "Journal of Health Sciences", 3, 12.
 9. Bury P., Godlewski D., Wojtyś P. (2000), Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej, "Współczesna Onkologia", 1.
 10. Domaradzki J. (2013), O definicjach zdrowia i choroby, "Folia Medica Lodzensis", 40/1.
 11. Drucker P.F. (1998), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Ehrlich A., Gliński B. (1982) Encyklopedia organizacji i zarządzania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Fayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna, Wydawnictwo Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, przekł. J.A. Teslar, Poznań.
 14. Fayol H. (1937), The administrative theory in the state, "Papers on the Science of Administration", New York.
 15. Florek E. (1999), Skład chemiczny i kancerogeny dymu tytoniowego, "Alkoholizm i Narkomania", 3, 36.
 16. Frączkiewicz-Wronka, A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer.
 17. Gościński J. (1977), Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWE, Warszawa.
 18. Griffin R.W., Rusiński M., Różanska I. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami; przekład M. Rusiński Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa.
 19. Gryczyński M., Kobos J., Murlewska A., Pietruszewska W. (2003), Przeżywalność chorych na raka krtani a wybrane czynniki rokownicze, "Revista Educaonline", 1(57).
 20. Hunter D.J., Berman P.C. (1997), Public health management, "The European Journal of Public Health", 7.3.
 21. Izdebski Z., Tudrej J. (1968), Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych, Warszawa.
 22. Juczyński, Z. (1999), Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia, "Przegląd Psychologiczny", 42(4).
 23. Juczyński Z. (1999), Szlachetne zdrowie, niech każdy się dowie, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", 3.
 24. Khaleghian P., Das Gupta M. (2005), Public management and the essential public health functions, "World Development", 33.7.
 25. Koontz H., O'Donnell C. (1964), Principles of management, McGraw-Hill Book Company, 4.
 26. Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa.
 27. Kronika medycyny (1994), Wydawnictwo "Kronika".
 28. Krot K. (2008), Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer.
 29. Kurnal J. (1979), Teoria organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa.
 30. Lorig K.R. i in. (1999), Evidence suggesting that a chronic disease self-management program can improve health status while reducing hospitalization: a randomized trial, "Medical Care", 37.
 31. Malinowski A. (2014), Zdrowie w perspektywie historycznej i antropologicznej, ROCZNIK LUBUSKI 40, cz. 2.
 32. Malinowski A. (2000), Waleologia - nauka o promocji zdrowia, [w:] A. Jopkiewicz (red.), Auksologia a promocja zdrowia, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 33. Newman W.H., Warren E.K. (1977), The process of management: concepts, behavior, and practice. Prentice Hall.
 34. Opolski J. (2011), Wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Zdrowie Publiczne, t. 1, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP, Warszawa.
 35. Piątkowski W. (2002), Choroba jako zjawisko socjologiczne, [w:] J. Barański, W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wydawnictwo Atut, Wrocław.
 36. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 37. Rutka R. (1996), Diagnozowanie zdolności przedsiębiorstwa do "uczenia się", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 725.
 38. Seliga R., Sułkowski Ł.M., Sułkowska J. (2009), Bariery rozwoju marketingu partnerskiego w sektorze usług medycznych, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 39. Shreyogg G., Steinmann H. (1995), Management. Grundlagen der Unternehmensfuhrung, Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Poznań.
 40. Sikorowa L.(2002), Histopatologia stanów przedrakowych oraz raka krtani i gardła dolnego, [w:] G. Janczewski, E. Osuch-Wójcikiewicz (red.), Rak krtani i gardła dolnego, Alfa Medica Press, Warszawa.
 41. Sułkowska J. (2016), Health Management - Definition and Description of the Concept, [w:] H. Sobocka-Szczapa (red.), Management - Human Resources Management - Knowledge Management. Research and Analysis, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVII, zeszyt 1, część 2.
 42. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzenia, PWE, Warszawa.
 43. Sułkowski Ł.M., Sułkowska J. (2011), Modele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach medycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", t. 226, Wrocław.
 44. Sułkowski Ł. (2013), Epistemology of Management, Peter Lang International, Frankfurt-Berlin-Bern-Vien-Oxford-New York-London-Warsaw.
 45. Sulkowski Ł., Sulkowska J. (2013), Concept and Types of Organizational Cultures of Hospitals, IGI Global, Cross-Cultural Training and Teamwork in Healthcare.
 46. Suwała M., Gesternkorn A., Drygas W. (2014), Jak skutecznie ograniczać palenie tytoniu? Doświadczenia Programu CINDI-WHO w Polsce, Hygeia Public Health, 49, 1.
 47. Uchwała Nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1165.
 48. Walshe K., Rundall T.G. (2001), Evidence-based management: from theory to practice in health care, "The Milbank Quarterly", 79.3.
 49. Wanless D. (2004), Securing Good Health for the Whole Population. Final Report, London.
 50. Wysocki M., Miller M. (2003), Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne, "Przegląd Epidemiologiczny", 57(3): 505-512.
 51. Zatoński W., Zatoński T. (2002), Epidemiologia nowotworów złośliwych krtani, [w:] G. Janczewski, E. Osuch-Wójcikiewicz (red.), Rak krtani i gardła dolnego, Alfa Medica Press, Warszawa.
 52. Zieleniewski J. (1965), Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
 53. Zimmer-Nowicka, J., Narzekalak, E., Kaczmarczyk D., Niedżwiecka I., Morawiec-Bajda A. (2007), Cele i zadania Łódzkiego Stowarzyszenia Chorych Laryngektomowanych. "Otorynolaryngologia", 6, 3.
 54. Zwetsloot G., Pot F. (2004), The business value of health management, "Journal of Business Ethics", 55, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu