BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogińska-Bulik Nina (Uniwersytet Łódzki), Juczyński Zygfryd (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Psychologiczne wyznaczniki pozytywnych zmian potraumatycznych u ratowników medycznych
Psychological Predictors of Positive Posttraumatic Changes in Medical Rescue Workers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 321-333, tab., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Ratownictwo medyczne, Personel medyczny, Praca w stresie
Emergency medical services, Medical staff, Work under pressure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęte badania miały na celu ustalenie roli prężności psychicznej i strategii radzenia sobie ze stresem w procesie potraumatycznego rozwoju w grupie ratowników medycznych. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czy i jakiego rodzaju pozytywne zmiany po traumie dostrzegają u siebie badani ratownicy medyczni i czy wiek badanych wiąże się z poziomem tych zmian?
2. Czy prężność i preferowane strategie radzenia sobie ze stresem można uznać za predyktory (wyznaczniki) potraumatycznego wzrostu? (fragment tekstu)

The purpose of the research was to investigate the role of resiliency and coping strategies with stress in occurrence of posttraumatic positive changes. Data of 80 medical rescue workers, who confirmed experience at least one traumatic event in their worksite, were analyzed. The Posttraumatic Growth Inventory, the Assessment of Resiliency Scale and Inventory Mini-COPE were used in the study. The results revealed that the main role in posttraumatic growth play factor of resiliency, it is determination and persistence in action and among coping strategies - turning to religion. Generally, in the process of emergence of positive posttraumatic changes coping strategies play more significant role than resiliency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APA (2000), DSM-IV-TR. Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR, red. wyd. polskiego Wciórka J., Urban & Partner, Warszawa.
 2. Bińczycka-Anholcer M., Lepiesza P. (2011), Stres na stanowisku pracy ratownik medycznego, "Hygeia Public Health", z. 46, nr 4.
 3. Clohessy S., Ehlers A. (1990), PTSD symptoms, response to intrusive memories and coping in ambulance service workers, "British Journal of Clinical Psychology", nr 38.
 4. Connor K.M. (2006), Assessment of resilience in the aftermath trauma, "Journal of Clinical Psychiatry", z. 67, nr 2.
 5. Dudek B. (2003), Zaburzenie po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk.
 6. Helgeson V., Reynolds K., Tomich P. (2006), A meta-analytic review of benefit finding and growth, "Journal of Consulting and Clinical Psychology", z. 74, nr 5.
 7. Jaarsma T., Pool G., Sanderman R., Ranchor A. (2006), Psychometric properties of the Dutch version of the Posttraumatic Growth Inventory among cancer patients, "Psycho-Oncology", z. 15, nr 10.
 8. Jonsson A., Segesten K., Mattsson B. (2003), Post-traumatic stress among Swedish ambulance personnel, "Emergency Medicine Journal", z. 20, nr 1.
 9. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 10. Kirby R., Shakespeare-Finch J., Palk G. (2011), Adaptive and maladaptive coping strategies predict posttrauma outcomes in ambulance personnel, "Traumatology", z. 17, nr 4.
 11. Levine S.Z., Laufer A., Stein E., Hamma-Raz Y., Solomon Z. (2009), Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth, "Journal of Traumatic Stress", z. 22, nr 4.
 12. Linley P.A., Joseph S. (2004), Positive change following trauma and adversity: A review, "Journal of Traumatic Stress", z. 17, nr 1.
 13. McCrae, R.R., Costa, P.T. Jr (1986), Personality coping, and coping effectiveness in adult sample, "Journal of Personality", z. 54, nr 25.
 14. Morris, B., Shakespeare-Finch, J., Scott, J. (2007), Coping process and dimensions of posttraumatic growth, "The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies", nr 1.
 15. Ogińska-Bulik N. (2014), Rola strategii radzenia sobie ze stresem w rozwoju po traumie u ratowników medycznych, "Medycyna Pracy", z. 65, nr 2.
 16. Ogińska-Bulik N. (2015), Dwa oblicza traumy - negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych, Difin, Warszawa.
 17. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008), Skala pomiaru prężności - SPP-25, "Nowiny Psychologiczne", nr 3.
 18. Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010), Rozwój potraumatyczny - charakterystyka i pomiar, "Psychiatria", t. 7, nr 4.
 19. Ogińska-Bulik N., Kobylarczyk M. (2015), Relation between resiliency and posttraumatic growth in a group of medical rescue workers - the mediating role of coping strategies, "International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health", z. 28, nr 4.
 20. Park C.L., Cohen L.H., Murch (1996), Assessment and prediction of stress-related growth, "Journal of Personality", z. 64, nr 1.
 21. Prati G., Pietrantoni L. (2009), Optimism, social support and coping strategies contributing to posttraumatic growth: A meta-analysis, "Journal of Loss and Trauma", z. 14, nr 5.
 22. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (1996), The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma, "Journal of Traumatic Stress", z. 9, nr 3.
 23. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (2004), Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. "Psychological Inquiry", nr 15.
 24. Tedeschi R.G., Calhoun L.G. (2007), Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych [w] P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa.
 25. Vishnevsky T., Cann A., Calhoun L.G., Tedeschi R.G., Demakis G.J. (2010), Gender differences in self-reported posttraumatic growth: A meta-analysis, "Psychology of Women Quarterly", z. 34, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu