BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie publiczne w opiece medycznej
Public Management in Health Care
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 359-368, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Opieka zdrowotna, Zarządzanie publiczne
Medical services, Health care, Public governance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakterystycznych cech procesu zarządzania publicznymi jednostkami medycznymi oraz całym publicznym systemem ochrony zdrowia. (fragment tekstu)

The role of the public health sector is extremely important in every modern society. The purpose of this paper is to present the characteristics of the management process applied to public health care entities as well as to the entire public health care system. Managers of the public sector have a very difficult role to play, since human health in its particular value is often used as a bargaining chip in political games. Therefore, economic efficiency defined as an indicator of a well-functioning health care entity or the entire health care system, is not always possible to obtain. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N. (2004), The economics of welfare state, Oxford-New York.
  2. Bolesta-Kukułka K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
  3. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A. (2006), Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne: Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, "Organizacja i kierowanie", nr 3.
  4. Drewry G. (2005), Citizen's charters: service quality chameleons, "Public Menagement Review", No. 7(3).
  5. Drucker P.F. (1973), Managing the public service institution, "Public Interest", No. 33.
  6. Feldman M.S. (2005), Management and Public Management, "Academy of Management Journal", Vol. 48, No. 6.
  7. Frączkiewicz-Wronka A. (2008), Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego, "Zeszyty Naukowe WWSZiP", No. 11(1), Wałbrzych.
  8. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
  9. Fukuyama F. (2005), Budowania państwa. Władza I ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
  10. Geisen T. (2005), Państwo socjalne w okresie modernizmu. O powstaniu systemów zabezpieczenia społecznego w Europie, [w:] Kraus K., Geisen T., Piątek K. (red.), Państwo socjalne w Europie. Historia, rozwój, perspektywy, Toruń.
  11. Goldsterin S.M., Naor M. (2005), Linking publicness to operations management practices: a study of quality management practices in hospitals, "Journal of Operations Management", No. 23.
  12. Johnson-Lans S. (2006), A health economics, Boston.
  13. Kieżun W. (1999), Wstęp do teorii organizacji, Warszawa.
  14. Kleer J. (2005), Identyfikacja dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny, [w:] Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem, a rozkwitem, Warszawa.
  15. Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  16. Page S. (2005), What's new about the New Public Management? Administrative change in the human services, "Public Administration Review", No. 6(65).
  17. Włodarczyk W.C. (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź-Warszawa-Kraków.
  18. Włodarczyk W.C., Poździoch S. (2001), Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków.
  19. Worthington I. (1999), The social and economic context, [w:] Rose A., Lawton A. Public services management, Redwood Books Ltd. Trowbridge.
  20. Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu