BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska), Pisz Iwona (Politechnika Opolska)
Tytuł
Inkluzja podejścia projektowego w proces tworzenia innowacji
Inclusion of Project-driven Approach to the Innovation Process
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 59-75, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie projektem
Innovations, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne procesy kreowania i wdrażania innowacji wymagają właściwych kompetencji i wiedzy ugruntowanej na podbudowie zasad zarządzania projektami. Zwiększa to prawdopodobieństwo właściwej realizacji celów, spełnienia wymagań klientów, a także podnosi efektywność i skuteczność procesów zarządzania innowacjami Zaproponowany model przedstawia włączenie procesów zarządzania projektami w podejście popytowe do tworzenia innowacji. Prezentowane w artykule argumenty wskazują, że te dwa sposoby pracy mogą być łączone w spójne podejście określane mianem innovation project machine, w ramach którego bardziej efektywnie wdraża się i rozwija innowacje, inspiracje czerpiąc m.in. ze sposobów zwinnego zarządzania projektami oraz ugruntowanej już nauki dla menedżerów projektów. Integracja podejścia projektowego z procesami innowacji jest postulatem służącym właściwej realizacji strategii biznesowej w polskich przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The project-driven approach becomes more and more important way in achieving operational and strategic objectives and the manner of the general improvement of the enterprise performance, including the field of innovation management. The paper presents the idea of "innovation project machine". The aim of the paper is to verify the project-driven approach in the process of creating innovative solutions. The arguments presented in the article show that these two ways of working can be combined into an "innovation project machine". The "innovation project machine" can capture new ideas more effectively and execute innovation, inspired by agile project management and with learning for managers. The integration of project-driven approach with the processes of innovation is a postulate that can serve proper implementation of the business strategy in enterprises, including Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbas N., Gravell A.M., Wills G.B. (2008), Historical roots of agile methods: where did 'agile thinking' come from?, Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, Lecture Notes in Business Information Processing, 9.
 2. Bonecki M. (2014), Zwinne podejście do zarządzania procesem badawczo-Rozwójowym, "Studia Metodologiczne", nr 32.
 3. Branzei O., Vertinsky I. (2006), Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs, "Journal of Business Venturing", Vol. 21, Issue 1.
 4. Burzyński W. (2008), Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych [w:] E. Horodyńska (red.), Tendencje innowacyjnego Rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 5. Chiesa V., Coughlan P., Voss C.A. (1996), Development of a technical innovation audit, "Journal of Product Innovation Management", 13 (2).
 6. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa.
 7. Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 8. Engel K., Diedrichs E., Brunswicker S. et al. (2012), IMP3rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu - 50 historii sukcesu związanych z zarządzaniem innowacjami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 9. Jurczyk-Bunkowska M. (2013), Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w modelu planowania procesów innowacji, "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik naukowy, nr 1(21), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 10. Jurczyk-Bunkowska M., Pawełoszek I. (2015), The concept of semantic system for supporting planning of innovation processes, "Polish Journal of Management Studies", Vol. 11, No. 1.
 11. Kisielnicki J. (2013), Zarządzanie projektami badawczo-Rozwojowymi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Łapuńka I., Pisz I. (2014), Knowledge management in the project life cycle - initial research on polish SMEs, "Foundations of Management", Vol. 6, No. 2.
 13. Nogalski B., Karpacz J. (2012), Zdolność technologiczna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych [w:] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, PTE, Łódź.
 14. Nordic Council of Ministers (2006), Understanding User-Driven Innovation, Norden, Copenhagen.
 15. Nordic Innovation Centre (2007), User-Driven Innovation. When the user makes the difference, Oslo.
 16. OECD (2002), Proposed standard practice for surveys on research and experimental development, Frascati Manual. Organization for Economic Co-operation and Development.
 17. Owen A.A. (1982), How to implement strategy, "Management Today", July.
 18. Penc J. (1995), Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. Pomykalski A. (2013), Innowacyjność w Rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1148, seria Organizacja i Zarządzanie, 53.
 20. Sanchez A., Lago A., Ferras X., Ribera J. (2011), Innovation management practices, strategic adaptation, and business results: Evidence from the electronics industry, "Journal of Technology Management & Innovation", 6 (2).
 21. Sosnowska A. (2005), Innowacje - podstawowe pojęcia [w:] Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie: poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
 22. Strojny J. (2009), Dekoniunktura w gospodarce a możliwości Rozwoju zarządzania projektami w polskich przedsiębiorstwach [w:] J. Kisielnicki (red.), Project management w czasach kryzysu, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk.
 23. Szpitter A.A. (2012), Innowacyjne podejście do zarządzania projektami, "Przegląd Organizacji", 1.
 24. Szymańska A.I. (2012a), Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 8, Rola przedsiębiorczości w edukacji.
 25. Szymańska A.I. (2012b), Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie Rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 26. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 27. Vedsmand T. (2013), Making ideation a part of the 'Innovation Project Machine', [online] www.innovationmanagement.se [dostęp: 28 września 2015].
 28. Von Dran G., Kappelman L., Prybutok V. (1996), Empowerment and the management of an organizational transformation project, "Project Management Journal", 27 (1).
 29. Wilczewski S. (2012), Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne [w:] M. Wirkus, A. Lis, Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Difin, Warszawa.
 30. Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu