BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Małgorzata (Collegium Civitas), Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią
Project Orientation as Part of a Modern Model of University Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 77-89, rys., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Zarządzanie projektem
Higher education, Education management, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji uczelni zorientowanej projektowo. Autorzy postawili tezę, że dojrzałość projektowa jest istotnym elementem funkcjonowania współczesnej uczelni. Na podstawie przeprowadzonych badań zbudowany został model zarządzania uczelnią zorientowaną projektowo. (fragment tekstu)

The global competition in the higher education sector and uncertain environment forces universities to find a new way for adaptation to new challenges. One of the ways to tackle them is the university management model based on the following dimensions of project orientation: project-oriented organizational culture; project team management; strategic management; project management; a comprehensive approach to the project management. The article presents the concept of project-oriented university. The authors put the thesis that the project-orientation is a key element in the functioning of modern university. Based on the research, a model of project-oriented university within five dimensions of project orientation was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Baran M., Kłos M. (2013), Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe, [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 11, część 2, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 3. Baran M., Kłos M., Strojny J. (2015), Kultura projektowa w procesie zarządzania projektami na uczelniach wyższych - wyniki badania [w:] E. Stroińska, Ł. Sułkowski (red.), Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 5, część II, Wydawnictwo SAN, Łódź-Warszawa.
 4. Baran M., Strojny J. (2013a), Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 12, część I, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 5. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 6. Clark B. (1998), Creating Entrepreneurial University: Organizational patchways of transition, International Association of Universities, Paris.
 7. Gibb A., Haskins G., Robertson I. (2013), Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions [w:] A. Altman, B. Ebersberger (red.), Universities in Change. Managing Higher Education Institutions in the Age of Globalization, Springer, New York.
 8. Lichtarski J.M. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 6.
 9. Strategor (1997), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 10. Strojny J. (2011), Raport z analizy przedwdrożeniowej "Ocena orientacji zadaniowej samorządu", Nowy Targ (materiał nieopublikowany).
 11. Strojny J., Baran M. (2013), Orientacja zadaniowa w administracji publicznej - perspektywa strategiczna [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 12, cz. II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 12. Wissema J. (2005), Technostarterzy dlaczego i jak, Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 13. Wissema J. (2009), Uniwersytet III generacji, Wydawnictwo ZANTE, Święta Katarzyna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu