BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska), Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Użyteczność budżetowania biznesowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
The Usefulness of Budgeting Business Projects Co-financed by the EU Funds
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Tworzenie projektów, Planowanie projektu, Budżetowanie, Fundusze unijne, Środki unijne
Creating projects, Project planning, Budgeting, EU funds, EU funds union
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie budżetowania jako narzędzia wspierającego procesy planowania projektu i kontroli poprawności realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami instytucji udzielających dofinansowanie z UE. (fragment tekstu)

The paper shows the usefulness of budgeting projects co-financed by the EU funds. Based on the survey result, current regulations and literature, analysis of managerial evaluation of project budgeting were used. Apart from that, in the paper, one can find an example of developing and improving a business project. Description of some instruments like budgeting, audit that can identify control problems and aim at correcting lapses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziadek K. (2014), Znaczenie rachunkowości w pozyskiwaniu informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych [w:] H. Lelusz (red.), Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
  2. Grucza B. (2011), Metodyka PCM/LOGFRAME: Project Cycle Management [w:] M. Trocki (red.), Metodyki zarządzania projektami, Wydawnictwo Bizarre sp. z o.o., Warszawa.
  3. Grzesiak L., Skoczylas-Tworek A. (2013), Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74 (130), SKwP, Warszawa.
  4. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
  5. Kotarski D., Zaleska B. (2015), Audyt wewnętrzny wybranych zagadnień budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego, B. Stopczyński, M. Turniak (red.), "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVI, z. 4,Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
  6. Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
  9. Szot-Gabryś T. (2011), Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  10. Świderska G. K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu