BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwa Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Zarządzanie innowacyjnym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
Management of European Union Funded Innovative Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 103-115, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Innowacje, Środki unijne, Projekty innowacyjne
Project management, Innovations, EU funds union, Innovative Projects
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie specyfiki projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich, identyfikacja podstawowych problemów występujących w ramach zarządzania nimi oraz stosowanych najczęściej metod i narzędzi zarządzania projektami. Zostały w nim wykorzystane wyniki badań przeprowadzonych w latach 2014-2015 w postaci wywiadu realizowanego wśród członków zespołów zarządzających projektami innowacyjnymi. Badaniem objęto grupę 142 osób, które zarządzały takimi projektami. Trzy czwarte projektów (107 projektów) było realizowanych przez instytucje publiczne (głownie uczelnie wyższe). W artykule uwzględniono jedynie część pytań, które w największym stopniu odpowiadały jego tematowi. (fragment tekstu)

An innovative project has a high level of uncertainty and complexity, leading us to the suggestion that we need a specific approach to manage these threats. This paper discusses the main impact factors related to innovative project management. The aim of the article is to show the complicated process of management project co-financed by the European Union, which must be implemented in accordance with certain guidelines issued by the European Union. For that purpose, the results of the interviews, conducted among the members of the management teams of innovative projects, have been used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexandrova M., Ivanova L. (2011), Critical Success Factors of Project Management: Empirical Evidence from Projects Supported by EU Programmes, 9th International ASECU Conference On "Systemic Economic Crisis: Current Issues and Perspectives", http://www.asecu.gr/files/9th_conf_files/alexandrova-and-ivanova.pdf [dostęp: 20 września 2015].
 2. AXELOS (2009), PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Londyn.
 3. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 4. Damodaran A. (1997), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 5. Jugdev K., Muller R. (2005), A Retrospective Look at Our Evolving Understanding of Project Success, "Project Management Journal", nr 36.
 6. Maylor H. (2005), Project Management, Prentice Hall, Essex.
 7. Morris P.W., Hough G.H. (1987), The Anatomy of Major Projects, John Wiley and Sons, New York.
 8. Muller R., Jugdev K. (2012), Critical success factors in projects: Pinto, Slevin, and Prescott - the elucidation of project success, "International Journal of Managing Projects in Business", nr 5.
 9. PARP (2015), Polska w Innovation Union Scoreboard 2015, http://badania.parp.gov.pl/polska-winnovation-union-scoreboard-2015 [dostęp: 15 września 2015].
 10. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Pinto J.K., Prescott J.E. (1988), Variations in critical success factors over the stages in the project life cycle, "Journal of Management", nr 14.
 12. Pinto J.K., Slevin D.P. (1987), Critical factors in successful project implementation, "IEEE Trans Eng Management", nr 34.
 13. PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute.
 14. Rubin I. M., Seeling W. (1967), Experience as a factor in the selection and performance of project managers, "IEEE Trans Eng Management", nr 14.
 15. Stankiewicz W. (2012), Rozwój gospodarki Unii Europejskiej - Strategia Lizbońska, a nowy plan "Europa 2020", "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 6.
 16. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Szatkowski K. (2001), Istota i rodzaje innowacji [w:] M. Brzeziński (red.) Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 18. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2004), Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990-2003, ISPA 2000-2003 oraz SAPARD, UKIE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu