BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacka Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ocena wpływu turystyki medycznej na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim
Impact of Medical Tourism on the Development of Health Tourism in Western Pomeranian
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 149-169, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Rozwój turystyki, Rozwój regionalny
Health tourism, Tourism development, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Niniejsza publikacja jest doniesieniem z badania zależności i uwarunkowań turystyki medycznej jako elementu turystyki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim. Celem przeprowadzonego badania i analizy było:
・ rozpoznanie struktury rynku turystyki medycznej wraz z określeniem jej miejsca w turystyce zdrowotnej na Pomorzu Zachodnim,
・ rozpoznanie uwarunkowań Rozwoju rynku turystyki medycznej,
・ ustalenie roli turystyki medycznej w Rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. (fragment tekstu)

This article is the report from the research of relationship between medical tourism and health tourism in Western Pomerania. Medical tourism is realized mostly in connection with taking treatment outside the place of residence. In the case of West Pomerania, its medical centers are most frequently visited by tourists from Germany and United Kingdom. The main incentive are the low prices of the services provided, as compared with those in force in Germany and in UK, as well as the high quality of the services provided. Many tourists from all over Europe also visit the medical centers of West Pomerania. They most commonly make use of the services of plastic and aesthetic surgery, cardiology and cardiac surgery and rehabilitation, bariatrics, ophthalmology and traumatology. Thanks to the interest in the medical market of the West Pomeranian Voivodeship, this area is, also greatly recognized as a place of tourism generally. The aim of the conducted analysis was:
• recognition of the medical tourism market structure and the identity of its place in health tourism in West Pomerania,
• recognition of conditions for the development of medical tourism market,
• determining the role of medical tourism in the socio-economic development of the West Pomerania province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt Turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (2005), Strategia Rozwoju turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
 2. Białk-Wolf A. (2010), Potencjał Rozwojowy turystyki medycznej [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, Ekonomiczne Problemy Usług, z. 53.
 3. Bukowska-Piestrzyńska A. (2008), Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu.
 4. Boruszczak M. (2011), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa.
 6. Lunt N., Carrera P. (2010), Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, t. 66 (1).
 7. Neyman J. (1938), Contribution to the Theory of Sampling Human Population, Journal of American Statistical Association, nr 33.
 8. Prochorowicz M. (2008), Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia [w:] R. Grzywacz (red.),Turystyka i rekreacja szansą Rozwoju aktywności społecznej, WSIiZ.
 9. Rab-Przybyłowicz J. (2010),Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, [w:] A. Panasiuk (red.), Potencjał turystyczny - zagadnienia ekonomiczne, Ekonomiczne Problemy Usług, z. 53.
 10. Stankiewicz B. (2014), Nauka o turystyce w XXI wieku - strategia, obszar i metodologia badań, dylematy [w:] M. Dębski (red.), Konkurencyjność regionów turystycznych, SAN, Łódź.
 11. www://rynekmedyczny.polki.pl/Przychodnie,zachodniopomorskie,p,VMLUJPKM,1 [dostęp: 11 sierpnia 2014].
 12. Wywiał J.L. (2010), Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu