BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowaczyk Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza efektywności projektu inwestycyjnego o charakterze publicznym na przykładzie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
Efficiency Analysis of a Public Investment Project on the Example of The West Pomeranian Sailing Route
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 171-182, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Żeglarstwo, Efektywność
Investment project, Sailing, Effectiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza efektywności finansowej oraz ekonomicznej projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Analiza efektywności zawarta w studium wykonalności projektu jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych. (fragment tekstu)

The West Pomeranian Sailing Route - a network of tourist ports in West Pomerania - is an infrastructural investment. The project does not meet the criteria for financial efficiency, as the revenue from the lifetime period does not cover the expenditures. The investment is also unprofitable on the operational level - the revenue will not cover the maintenance costs of the infrastructure. The project will thus require additional financing from public funds. The investment does meet the requirements of economic efficiency when it comes to assessing the benefits for the local community. Therefore, The West Pomeranian Sailing Route has received money from the EU funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K. (2006), Specyfika projektów inwestycyjnych w sektorze publiczny [w:] A. Kożuch, K. Brzozowska (red.), Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, wyd. Fundacja współczesne zarządzanie, Kraków.
 2. Ciesielski M. (1992), Ekonomika infrastruktury transportowej, wyd. Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
 3. Drobniak A. (2005), Ocena projektów publicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 4. Drobniak A. (2008), Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 5. Komisja Europejska, Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści - dokument, www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_pl.pdf [21.09.2015].
 6. Kowalska U. (2010), Porty lokalne w strategii Rozwoju miast i gmin nadmorskich [w:] H. Salmonowicz (red.), Polska gospodarka morska - restrukturyzacja, konkurencyjność, funkcjonowanie, Rozwój, Kreos, Szczecin.
 7. Ławińska O. (2014), Ocena efektywności inwestycji współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłomnice w latach 2009-2012, "Problemy Rozwoju regionalnego i lokalnego", nr 331.
 8. Łuczak B. (2005), Wpływ turystyki wodnej na port i otoczenie [w:] K. Chwesiuk (red.), Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i Rozwój otoczenia - V konferencja naukowa Porty Morskie, Kreos, Szczecin.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2013), Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód - dokument, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5193/NOWE_Wytyczne_PGD_PH_2014_2020_podpisane.pdf [10.09.2015].
 10. Ministerstwo Gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - dokument, www.mg.gov.pl/Fundusze+ UE/POIG [20.09.2015].
 11. Miszczuk J. (1999), Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej [w:] Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne - XV Sejmik Morski, FOKA, Szczecin.
 12. Misztal K. (1994), Porty Morskie w Unii Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 13. Misztal K., Szwankowski S. (2001), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 14. Polska Organizacja Turystyczna (2015), Aktualizacja studium wykonalności projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego - dokument.
 15. Polska Organizacja Turystyczna, Studium wykonalności dla projektów z działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym - dokument, www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/2372/raw[17.09.2015].
 16. Sadowy W. (1998), Infrastruktura komunalna jako czynnik Rozwoju miast polskich, SGPiS, Warszawa.
 17. Sierak J., Górniak R. (2011), Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 18. Szczurek W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Zieziula J., Nowaczyk P. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu