BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przywojska Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rewitalizacja społeczna jako składowa polityki rozwoju miast
Social Revitalization as a Component of Urban Development Policy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 209-222, tab., bibliogr. 25 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta, Rozwój miasta, Rewitalizacja społeczna
Revitalization, City revitalization, City development, Social revitalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli rewitalizacji społecznej w lokalnej polityce Rozwoju. Osiągnięciu tego celu służy prezentacja współczesnych koncepcji Rozwoju lokalnego oraz wyjaśnienie idei rewitalizacji społecznej jako składowej tego procesu. Ilustrację praktyczną powyższych zagadnień stanowi przypadek Miasta Zgierza, w którym w 2014 roku prowadzono Program Rewitalizacji Społecznej: "Społecznie aktywni - by żyło się lepiej". (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the role of social revitalization in local development policy. The article describes the modern concepts of local development and social aspects of urban regeneration. The considerations in the article focus, in particular, on innovative techniques and tools of active integration, which were used during the implementation of Social Revitalization Programmes in Poland, in the years 2012 - 2014. The empirical part of the article is a case study of Zgierz where in 2014 the Programme of the Social Revitalization "Socially active - to live better" was being implemented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J. (1989), Planning local economic development. Theory and practice, SAGE Library of Social Research, London.
 2. CRZL, CAL (2014), Broszura Informacyjna na temat realizacji i osiągnięć projektu systemowego "Rewitalizacja Społeczna", Warszawa.
 3. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2013), Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej, Warszawa.
 4. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2014), Ocena skuteczności i efektywności Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach Programu pt. "Rewitalizacja społeczna". Raport końcowy z badania, Warszawa.
 5. Common Guidance of the European Comission' Directorates General, Agri, Empl, Mare and Regio on Community Led Local Development in European Structural and Investment Funds, Draft Version, 30 January 2013 , http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance.
 6. Desfor G., Jorgensen J. (2004), Flexible Urban Governance. The Case of Copenhagen's Recent Waterfront Development, "European Planning Studies", Vol. 12, No. 4, June.
 7. Drobniak A. (2015), Koncepcja urban resilience: narzędzie strategicznej diagnozy i monitoringu miast, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXXVII, z. 1.
 8. Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 9. Ferrara R. (2015), The Smart City and the Green Economy in Europe: A Critical Approach, "Energies", No 8.
 10. Flotts de los Hoyos M., Diaz P.A. (2012), Cognitive, Cultural, and institutional capital: An approximation to a local development perspective, "International Social Work", 55(3).
 11. Fujinawa Y., Kouda R., Noda Y. (2015), "Journal Of Disaster Research", Vol. 10, Iss. 2.
 12. Garofoli G. (2002), Local Development in Europe. Theoretical Models And International Comparisons, "European Urban and Regional Studies", 9(3).
 13. Herbst K. (2010), Partnerstwo lokalne i animacja lokalna [w:] Wytyczne w zakresie konstruowania lokalnych programów rewitalizacji społecznej materiały pomocnicze dla partnerstw lokalnych, MPIPS, Warszawa.
 14. https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-Rozwoju-kraju/rewitalizacja/.
 15. Kłosowski W., Warda J. (2001), Wyspy szans Jak budować strategie Rozwoju lokalnego?, Biblioteka Rozwoju Lokalnego, Bielsko-Biała.
 16. Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Kożuch A. (2011), Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu Rozwoju lokalnego [w:] A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania Rozwójem w przedsiębiorczych gminach, Wyd. Instytut Spraw publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 18. Leach K. (2013), Community economic development: Localisation, the key to a resilient and inclusive local economy?, "Local Economy", 28(7-8).
 19. Mehmood A. (2015), Of resilient places: planning for urban resilience, "European Planning Studies".
 20. Pike A. (2014), Local and regional development in the Global North and South, "Progress in Development Studies", 14.
 21. Rezsohazy R. (1998), Le Developpement des communautes, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 22. Robertson M. (2012), Sustainable cities. Local solutions in the Global South, International Development Research Centre, UK.
 23. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U z 2001. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (ustawa przyjęta w czasie opracowania artykułu).
 25. Wang H., Shen Q., Tang B., Lu C., Peng Y., Tang L. (2014), A framework of decision-making factors and supporting information for facilitating sustainable site planning in urban renewal projects, "Cities", 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu