BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Program rewitalizacji jako narządzie zarządzania obszarem peryferyjnym
The Program of Revitalization as a Tool of Peripheral Area Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 223-234, tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rozwój lokalny, Region przygraniczny
Revitalization, Local development, Border areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie koncepcji tworzenia programów rewitalizacji z uwzględnieniem ich roli w tworzeniu podstaw Rozwoju społeczności lokalnych w tym przygranicznych. W pracy wykorzystano metody desk research, a także elementy modelowania statystycznego. (fragment tekstu)

Peripheral regions, and especially border regions, play an increasingly important role in the development of individual countries. For decades, they were considered as areas which inevitably had to be marginalized. Very often they were deliberately not developed due to their location far from decision-making centers, thin population, and the restrictive character of the border. In the united Europe, where inner borders ceased to be divisive, the border regions deserve a special interest and support. One of the most interesting border region in Europe is the Polish-German borderland. It is essential to take actions aiming at identifying the advantages and disadvantages, as well as opportunities and risks facing this particular region in the context of the changing function of the border and economic transformations on both global and regional scale. The revitalization programs are one example of such actions. They serve to create new development opportunities for those border regions in which unfavorable social and economic phenomena accumulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T. (2003), Rola zasad w kształtowaniu zrównoważonego Rozwoju, "Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem", nr 1.
  2. Borys T. (red.) (2005), Wskaźniki zrównoważonego Rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
  3. Cupiał B. (2010), Realizacja programów rewitalizacyjnych w województwie lubuskim [w:] A. Noworól (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Kraków.
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa.
  5. Malkowski A. (2011), Regiony przygraniczne jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza [w:] J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Problemy regionalizacji i globalizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław.
  6. Malkowski A., Malkowska A. (2011), Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego [w:] "Journal of Agribusiness and Rural Development", 20 (2).
  7. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
  8. Zieziula J., Malkowska A., Nowaczyk P. (2011), Local governance activities in supporting fisheries and tourism of the Szczecin Bay, "ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. Oeconomia", 10 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu