BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska), Kościańska Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Bariery inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE)
Barriers in Investing in Renewable Energy Sources
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 235-245, tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Inwestycje, Bariery inwestycji
Renewable energy sources, Investment, Investment barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych ograniczeń i barier utrudniających Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zwrócono uwagę na inwestycje w odnawialne źródła energii w gminach, które sprzyjają rozwojowi lokalnemu. (fragment tekstu)

Request for energy, increasing with industrial development, in the face of shortage and contamination of natural environment and production of fossil fuels, causes the increase of interest in renewable energy sources. The issue should be risen because renewable energy sources could be the energy protection for the future and determinant of economic development. According to theoretical consideration, concerning these energy resources, it's explained how important the projects are. Also the barriers in "green" energy development are presented. Farther parts of consideration show the importance of the project in OZE for the local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancygier A., Szulecki K. (2013), Energia lokalna - czyli odnawialna? Raport z badania akceptacji dla odnawialnych źródeł energii i perspektywy dla ich Rozwoju w polskich gminach, www.old.chronmyklimat [20 września 2015].
 2. Burchard-Dziubińska M. (2014), Wdrażanie zielonej gospodarki jako odpowiedź Unii Europejskiej na trudności rozwojowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 3(303).
 3. Caekelbergh F. (2013), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 4. Deluga W. (2007), Analiza korzyści, barier i następstw Rozwoju alternatywnych źródeł energii na przykładzie energetyki wiatrowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej Wydziału Budownictwa I Inżynierii Środowiska", nr 23.
 5. Dobrzańska G., Dobrzański D., Kiełczewski (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa.
 6. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (2000), Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, www.pga.org.pl [20 września 2015].
 7. Graczyk M., Kaźmierczak-Piwko L. (2012), Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego Rozwoju regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy Rozwoju regionalnego, nr 244.
 8. Gradziuk B. (2014), Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 16(4).
 9. Kobus P., Zrobek J. (2014), Wiedza rynkowa w strategiach Rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 37.
 10. Lewandowski W.M. (2007), Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 11. Muras Z. (2010), Polityka UE i Polski w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii - rożne rozwiązania, wspólny cel [w:] Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, www.ure.gov.pl, [23 września 2015].
 12. Pasierb S., Bogacki M., Osicki A. i in. (2006), Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice.
 13. Pawlik M., Strzelczyk F. (2012), Elektrownie, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.05.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. (Dz. U. Nr 104. poz. 971).
 15. Słupik S. (2014), Energetyka prosumencka i jej wpływ na rynek energii elektrycznej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 16. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej (2000), Ministerstwo Środowiska, www.pga.org.pl [20 września 2015].
 17. Talik S. (2013), Odnawialne źródła energii, I Konferencja z cyklu "Innowacje w Elektrotechnice", Wydawnictwo Instytut Elektrotechniki, Warszawa.
 18. Walaszek-Pyzioł A. (2003), Prawne uregulowania ramowe wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce na tle uregulowań Unii Europejskiej, "Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery" nr 123, Politechnika Łódzka, Łódź.
 19. Zawisza S., Szatkowski Ł. (2014), Rozwój odnawialnych źródeł energii w świetle badań ankietowych mieszkańców powiatu włocławskiego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3.
 20. www.dziennikzachodni.pl/artykul/1056318,elektrownia-sloneczna-na-dachu-kosciolasanktuarium-w-jaworznie-dostalo-nagrode-zdjecia-wideo,id,t.html [dostęp: 21 września 2015].
 21. www.energia-odnawialna.net/geotermalna.html [dostęp: 20 września 2015].
 22. www.ioze.pl [dostęp: 20 września 2015].
 23. www.mg.gov.pl [dostęp: 21 września 2015].
 24. www.orka.sejm.gov.pl [dostęp: 19 września 2015].
 25. www.stat.gov.pl [dostęp: 20 września 2015].
 26. www.ue.katowice.pl/uploads/media/22_K.Prandecki_Teoretyczne_podstawy_zrownowazonej_energetyki.pdf [dostęp: 21 września 2015].
 27. www.wfosigw.gda.pl/news,899,Mala_elektrownia_w_Gdansku [dostęp: 21 września 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu