BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkes Aneta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
TQC a wybrane narzędzia Lean Management
TQC and Chosen Lean Management's Tools
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 247-259, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Jakość, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Odchudzone zarządzanie
Quality, Quality management, Total Quality Management (TQM), Lean management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji Total Quality Control i zaprezentowanie wybranych narzędzi TQC wykorzystywanych w koncepcji szczupłego zarządzania (Lean Management). W historycznej perspektywie Rozwoju koncepcji z zakresu zarządzania jakością TQC uznawane jest m.in. za poprzedzające Rozwój znacznie szerszego i pełniejszego podejścia do zarządzania, czyli TQM, podczas gdy klasyczne narzędzia TQC pozostają same w sobie efektywne w swej racjonalności i praktycznej użyteczności i mogą być szeroko wykorzystywane - indywidualnie lub jako część w/w szerszej koncepcji - do usprawniania funkcjonowania organizacji. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the concept of Total Quality Control (TQC) and its influence on the contemporary attitude towards management called "lean". At the beginning of the article, the category of quality and quality management has been characterised. Then, the differences between Total Quality Management (TQM) and Total Quality Control (TQC) were presented. In the next part of the article, there was shown the description of chosen tools of lean management, which correspond with the concept of total quality control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewska G. (2005), Metody kształtowania jakości w procesach pracy [w:] (red.) W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 2. Ćwiklicki M. (2011), Wzorce wdrożenia TQM, Zeszyty Naukowe Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 3. Dennis P. (2002), Lean Production Simplified, Productivity, New York.
 4. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania. Koncepcje-strategie-zastosowania, PWN Warszawa.
 5. Jakonis A. (2010), System zarządzania jakością jako przykład kompleksowego projektowania, realizacji i ewaluacji usługi - podejście procesualne i strukturalne [w:] Organizacja i Kierowanie, nr 3(141).
 6. Kosiorek D. (2013), Jakość w teorii i praktyce zarządzania organizacjami, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_1_24.pdf [dostęp: 10.11.2015].
 7. Liker J.K., Hosesus M. and The Center for Quality People and Organizations (2008), Toyota Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way, McGraw-Hill.
 8. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław.
 9. Malarski M. (2005), Metody zarządzania relacjami w procesie tworzenia produktow [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 10. Mikołajczyk Z. (2005), Metody zarządzania zmianami w organizacji [w:] (red.) W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa.
 11. Mikuła B. (2007), Kaizen [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 12. Mikuła B. (2007), Kaizen, Koła jakości [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 13. Ohno T. (1988), Toyota Production System. Beyong Large-Scale Production, Productivity Press, New York.
 14. Piasecka A. (2012), Interpretacja wybranych kategorii pojęciowych z zakresu zarządzania jakością w publicznych szkołach wyższych, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_30.pdf [dostęp: 10.11.2015].
 15. Schonberger R.J. (1982), Japanese Manufacturing Techniques. Nine Hidden Lessons in Simplicity, The Free Press, New York.
 16. Stoma M. (2012), Modele i metody pomiaru jakości usług, Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin, http://www.qrpolska.pl/files/file/M3.pdf [dostęp: 10.11.2015].
 17. Sułkowski Ł., Kaczorowska-Spychalska D. (2016), Management of Enterprise of the Future in the Ecosystem of the Internet of Things [w:] Advances in Ergonomics of Manufacturing: Managing the Enterprise of the Future, red. C. Schlick, Stefan Trzcieliński, USA.
 18. Tkaczyk S., Kowalska-Napora E. (2012), Strategia zarządzania jakością, Difin, Warszawa.
 19. http://wawak.pl/pl/content/normalizacja-zarzadzania-jakoscia-tqm [dostęp: 09.11.2015].
 20. http://www.lean.org/lexicon/total-quality-management [dostęp: 09.11.2015].
 21. http://www.lean.org/workshops/WorkshopDescription.cfm?WorkshopId=27 [dostęp: 12.11.2015].
 22. http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywność [dostęp: 12.11.2015].
 23. http://mfiles.pl/pl/index.php/Produktywność [dostęp: 06.11.2015].
 24. http://mfiles.pl/pl/index.php/Reakcje_nabywcow_i_konkurentow_na_zmiany_cen [dostęp: 06.11.2015].
 25. http://mfiles.pl/pl/index.php/7_narzędzi_TQC [dostęp: 12.11.2015].
 26. http://www.sixsigma.com [dostęp: 10.11.2015].
 27. http://www.qualitydigest.com/inside/six-sigma-article/six-sigma-tqm-lean [dostęp: 09.11.2015].
 28. http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/ [dostęp: 17.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu