BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubała Piotr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna?
Why is Biodiversity Important?
Źródło
Aura, 2016, nr 12, s. 26-27, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ekosystem, Różnorodność biologiczna, Środowisko przyrodnicze
Ecosystem, Biodiversity, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność biologiczna jest gwarantem funkcji spełnianych przez ekosystemy. Zapewniają one nam godne, zdrowe i bezpieczne życie. W nauce pojęcie usług ekosystemowych pojawiło się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Przez wieki świadomość ich obecności była niemal nieobecna w świecie naukowym. Stanowią one dobra publiczne niedoceniane i ulegające stałej degradacji. (abstrakt oryginalny)

Biodiversity is the guarantor of functions performed by ecosystems. They provide us worthy, healthy and safe life. In science, the concept of ecosystem services appeared only in the second half of the twentieth century. For centuries awareness of their presence was almost absent in the scientific world. They constitute public goods which are undervalued and undergoing constant degradation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. C. Daily 1997. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Island Press, Washington, D.C.
 2. P. R. Ehrlich, A. Ehrlich 1970. Population, Resources, Environment: Issues in Human Ecology. Freeman W. H., San Francisco.
 3. Konwencja o Różnorodności Biologicznej, https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/konwencje-miedzynarodowe/konwencja-o-roznorodnosci-biologicznej-cbd/, dostęp 25.10.2016.
 4. A. Leopold 1949. A Sand County Almanac and Sketches from Here and There. Oxford University Press, New York.
 5. G. P. Marsh 1984 (1965). Man and Nature. Charles Scribner, New York.
 6. D. E. McAllister 1991. What is biodiversity? Canadian Biodiversity 1: 4-6.
 7. Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Weil-Being: Current State and Trends. Island Press, Washington, DC 2005.
 8. Z. M. Rosin, V. Takacs, Á. Báldi, W. Banaszak-Cibicka, Z. Dajdok, P. T. Dolata, Z. Kwieciński, A. Łangowska, D. Moroń, P. Skórka, M. Tobółka, P. Tryjanowski, A. Wuczyński 2001. Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(1): 3-20.
 9. P. B. Sears 1956. The processes of environmental change by man. In: Thomas W. L. (ed.) Man's Role in Changing the Face of the Earth. Vol. 2, University of Chicago Press, Chicago.
 10. Study of Critical Environmental Problems (SCEP). 1970. MIT Press, Cambridge.
 11. World Scientists' Warning To Humanity 1992, http://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.html#.WA9TI1SLS70; dostęp 25.10.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.12.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu