BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wójcik Dagmara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
The Sharing Economy from the Perspective of the Tourism Sector Entrepreneurs
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 66-76, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia współdzielenia, Rynek turystyczny, Platformy technologiczne, Niepewność
Sharing economy, Tourism market, Technological platforms, Uncertainty
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13, O17, Z32
streszcz., summ., rez., Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowa nr: UMO-2014/13/B/HS4/01615.
Abstrakt
Gospodarka współdzielenia (sharing economy) od kilku lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem badaczy, jednak wciąż stanowi obszar słabo rozpoznany, wymagający dalszych badań. Pojawienie się nowych graczy na rynku, oferujących alternatywne formy podróżowania z wykorzystaniem platform technologicznych, może budzić niepewność wśród przedsiębiorstw, świadczących swoje profesjonalne usługi w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest zatem przedstawienie wyników badań na temat postrzegania gospodarki współdzielenia przez przedsiębiorców z sektora turystycznego w zakresie następujących aspektów: 1) czy omawiana koncepcja jest im znana, 2) czy dostrzegają realizowane w jej ramach aktywności, zarówno w sektorze turystycznym, jak i na obszarach turystycznych, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioski sformułowano na podstawie eksploracyjnych, indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w każdym z polskich województw. (abstrakt oryginalny)

The sharing economy has received a growing interest of researchers; however, it is still a relatively poorly recognised phenomenon which needs further research. The appearance in the market of new players who offer alternative forms of travelling, with the use of digital platforms, can raise uncertainty among entrepreneurs providing their professional services in the tourism sector. The aim of the paper is to present the results of the research on perceiving the sharing economy by entrepreneurs from the tourism sector in the following aspects: (1) if the analysed concept is known by them; (2) if they perceive activities taken in the sharing economy, both in the tourism sector and the tourism destinations where they conduct their business activity. Findings were formulated on the basis of explorative, individual in-depth interviews, conducted among entrepreneurs in each of Polish voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D., Berg C. (2014), The sharing economy. How over-regulation could destroy an economic revolution, Instiute of Public Affairs, Australia.
 2. Bardhi F., Eckhardt G.M. (2012), Access-based consumption: The case of car sharing, "Journal of Consumer Research", No. 39(4).
 3. Bonciu F. (2016), Impact Of The Sharing Economy On The Labor Market, "Romanian Economic and Business Review", No. 11(2).
 4. Botsman R. (2013), The sharing economy lacks a shared definition. Fast Company, http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition, [dostęp: 26.11.2016].
 5. Bucher E., Fieseler C., Lutz C. (2016), What's mine is yours (for a nominal fee)-Exploring the spectrum of utilitarian to altruistic motives for Internet-mediated sharing, "Computers in Human Behavior", No. 62.
 6. Cheng M. (2016), Sharing economy: A review and agenda for future research, "International Journal of Hospitality Management", No. 57.
 7. Cohen B., Kietzmann J. (2014), Ride on! Mobility business models for the sharing economy, "Organization and Environment", No. 27(3).
 8. Fisher T. (2016), An education in geodesign, "Landscape and Urban Planning", No.156.
 9. Gioia D.A., Corley K.G., Hamilton A.L. (2013), Seeking qualitative rigor in inductive research notes on the Gioia methodology, "Organizational Research Methods", No. 16(1).
 10. Graebner M.E., Martin J.A., Roundy P.T. (2012), Qualitative data: Cooking without a recipe, "Strategic Organization", No. 10(3).
 11. Guttentag D. (2015), Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector, "Current issues in Tourism", No. 18(12).
 12. Han Y. (2015), Three Challenges facing Airbnb in China, http://www.businessinsider.com/three-challenges-facing-airbnb-in-china-2015-8?IR=T [dostęp: 27.12.2016].
 13. Heo C.Y. (2016), Sharing economy and prospects in tourism research, "Annals of Tourism Research", No. 58(C).
 14. Juul M. (2015), European Parliamentary Research Service, "The Sharing Economy and Tourism. Tourist Accommodation", September.
 15. Lyons K., Wearing S. (2015), The Sharing Economy Issues, Impacts and Regulatory Responses in the Context of the NSW Visitor Economy, NSW Business Chamber, Sydney.
 16. Martin C.J. (2016), The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism?, "Ecological Economics", No. 121.
 17. Pizam A. (2014), Peer-to-peer travel: blessing or blight?, "International Journal of Hospitality Management, Complete", No. 38.
 18. Sigala M. (2014), Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry, "Current Issues in Tourism".
 19. Siggelkow N. (2007), Persuasion with case studies, "Academy of Management Journal", No. 50(1).
 20. Sinclair M. (2016), Fair and Efficient Regulation of the Sharing Economy, "Economic Affairs", No. 36(2).
 21. Słupińska M. (2017), Ekonomia dzielenia się? Między racjonalnym wyborem a towarzyskością. Próby socjologicznych interpretacji zjawiska "wspólnych przejazdów", http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/m.slupinska_ekonomia_dzielenia.pdf [dostęp: 16.01.2017].
 22. Stokes K., Clarence E., Anderson L., Rinne A. (2014), Making sense of the UK collaborative economy, Nesta.
 23. Tolkach D., Chon K.K., Xiao H. (2015), Asia Pacific Tourism Trends: Is the Future Ours to See?, "Asia Pacific Journal of Tourism Research".
 24. Wosskow D. (2014), Unlocking the sharing economy: An independent review, http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf [dostęp: 23.01.2017].
 25. Zervas G., Proserpio D., Byers J. (2016), The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry, "Boston University School of Management Research Paper", No. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu