BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym
Strategy of Micro and Small Enterprises from Małopolska in the Domestic and International Market
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 77-90, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Strategia konkurencji, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Rynki międzynarodowe
Competition strategy, Small business, Enterprise internationalization, International market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M16, L10, L26
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy i jego celem jest wskazanie strategii konkurowania stosowanych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP) z Małopolski, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, że: 1) małopolskie MMP nie tworzą kompilacji unikatowych zasobów i umiejętności w zakresie budowania strategii konkurencji, zarówno na rynku macierzystym jak i międzynarodowym, oraz 2) małopolskie MMP nie różnicują swoich strategii w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynków docelowych. Spostrzeżenia te stanowić mogą podstawę dla określenia kierunków dalszego rozwoju badanych przedsiębiorstw w zakresie ich umiędzynarodowienia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify strategies of micro and small enterprises (MSE) from Małopolska, deployed both in the domestic and foreign markets. Results of an empirical research are presented. They focus on 353 micro and small enterprises registered in the Małopolska region (southern Poland). Our findings show that (1) MSE from Małopolska do not compile unique resources and skills while they create competitive strategies, neither in domestic, nor foreign markets, and (2) MSE from Małopolska do not differentiate their strategies depending on the needs and conditions in the target markets (their strategies are not flexible geographically). These findings and following recommendations support enterprises in their internationalisation. This is a research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel-Koch J. (2016), KfW Competitiveness Indicator 2016, KfW Group, Economics Department, Frankfurt/Main, https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/ Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_385473.html [dostęp: 20.01.2017].
 2. Adamik A. (red.) (2013), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Albaum G., Tse D.K., Hozier Jr. G.C., Baker K.G. (2003), Extending Marketing Activities and Strategies from Domestic to Foreign Markets, "Journal of Global Marketing", Vol. 16, No. 3.
 4. Barney J.B., Wright M., Ketchen D.J. (2001), The resource-based view of the firm: Ten years after 1991, "Journal of Management", No. 27.
 5. Brennan L., Garvey D. (2009), The role of knowledge in internationalization, "Research in International Business and Finance", No 23,
 6. Cafferata R. (2009), Competitive Advantage and Internationalization of Italian Small and Medium-Sized Manufacturing Firms, DSI Essays Series, Nr 1, McGraw-Hill, Milano, http://www.economia.uniroma2.it/public/dsi/DSI_Cafferata.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 7. Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw (2014), PARP, Warszawa, https://badania.parp.gov.pl [dostęp: 15.01.2017].
 8. Galata S. (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Jak konkurować na rynkach zagranicznych. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy (2015), Millward Brown, http//:www.kronenberg.org.pl [dostęp: 20.01.2017].
 10. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 11. Luthans, F., Youssef, C.M. (2004), Investing in People for Competitive Advantage, "Organizational Dynamics", Vol. 33, No. 2.
 12. Ohmae K. (1982), The Mind of the Strategist, McGraw-Hill Inc, New York.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014 (2015), PARP, Warszawa.
 14. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Starczewska-Krzysztoszek M. (2014), Finansowanie działalności i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP"Lewiatan", Warszawa. http//www.leasing.org.pl/files/uploaded/ Raport MMSP 2014_Finansowanie dzia alnosci i rozwoju.pdf [dostęp: 15.01.2017].
 16. Thanh Thai M.T., Chong., L. C. (2013), Dynamic Experimental internationalization: Strategy of SMEs from a transition Economy, "Journal of International Entrepreneurship", No.11.
 17. Ustawa z dnia 02.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672).
 18. Xie H. T., Suh T., (2014), Perceived resource deficiency and internationalization of small- and medium-sized firms, "Journal of International Entrepreneurship", No. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu