BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Modele budowy wartości dla klienta - charakterystyka i rozwinięcie
Models of Values Construction for Customer Characteristics and Development
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 91-98, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Łańcuch wartości, Sieci wartości
Value to customer, Value chain, Value networks
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L23
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Rozwój form realizacji biznesu umożliwił zbadanie nowych obiektów związanych z generowaniem wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. W pracy scharakteryzowano logikę tworzenia wartości będącą podstawą modeli łańcucha wartości, sklepu wartości, sieci wartości oraz chmury wartości. Zaproponowano także wprowadzenie nowego składnika do struktury tych modeli w postaci węzła wartości. (abstrakt oryginalny)

The development of forms of business realisation allows exploring new objects associated with the generation of values for the customer and the company. The study characterizes the logic of value creation underlying the models: value chain, value shop, value network, and cloud value. There is also introduced a new component to the structure of these models in the form of node value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, "Harvard Business Review", July-August.
  2. Falencikowski T. (2015, Istota chmury wartości - założenia podstawowe, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", Tom 32.
  3. Obłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
  4. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
  5. Stabell C.B., Fjeldstad Ø.D. (1998), Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks, "Strategic Management Journal", Vol. 19.
  6. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B. (2000), Strefa zysku, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu