BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Redo Magdalena (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Tytuł
High Public Debt Servicing Costs for the Agency Model of Debt Management in Poland
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2017, vol. 4, iss. 1, s. 42-49, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy
Public debt, Debt management, Public finance, Budget deficit
Abstrakt
The main reason of limiting the possibility of using external institutions in the context of public debt management seems to be high political nature of economic policy in Poland and lack of consequence and effectiveness in the realization of strategy aims in the context of public debt management (frequent changes in terms of not overly ambitious aims which loosen the discipline). A few phenomena have become significant: ad hoc public debt management and temporary actions for rating agencies (only to prevent rating decrease) or for not exceeding of national and/or EU limits in terms of acceptable public debt or deficit level (to avoid precautionary procedures which limit the expansive character of fiscal policy or the procedure of excessive deficit which decreases credibility and increases capital cost). And although this issue can be found in the majority of the EU member states, its effects are much more severe in the case of developing economies where more expensive capital, as a result of overestimated investment risk, in combination with stronger demand for foreign capital, limits the process of catching up in terms of development and further strengthens the dependency: more expensive capital - faster debt growth. (fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badurina A.A., Švaljek S., Public debt management before, during and after the crisis, "Financial Theory and Practice",2012, 36 (1), pp. 73-100.
 2. Cieślik E., Jankowska E., Górniewicz G., Piotrowicz A., Redo J., Redo M., Siemiątkowski P., Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2015, DOI: 10.12775/TIS.2015.100.
 3. Currie E., Dethier J.J., Togo E., Institutional Arrangements for Public Debt Management, "Policy Research Working Paper", No. 3021, April 2003.
 4. Fitch, Podsumowanie IV kwartału 2016 oraz 2016 roku na rynku nie skarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, "Rating&Rynek" 2017.
 5. Gołębiowski G., Marchewka-Bartkowiak K., Governance of the public debt management agency in selected OECD countries, "Holistica", Issue 2 (2010).
 6. International Monetary Fund, Guidelines for Public Debt Management, March 21, 2001
 7. Ministerstwo Finansów, List emisyjny Nr 16/2009 Ministra Finansów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie emisji obligacji pięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 3 lutego 2014 r., oferowanych na rynkach zagranicznych.
 8. Ministerstwo Finansów, Dług publiczny. Raport Roczny 2006.
 9. Ministerstwo Finansów, Dług publiczny. Raport Roczny 2015.
 10. Ministerstwo Finansów, Zadłużenie sektora finansów publicznych IV kw. 2016
 11. Ministerstwo Finansów, Zadłużenie Skarbu Państwa 12/2016.
 12. Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019.
 13. NBP, Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2015,
 14. OECD, Debt Management and Government Securities Markets in the 21st Century, September 2002.
 15. Redo M., Analiza zależności pomiędzy poziomem dochodów publicznych oraz wydatków publicznych (w relacji do PKB) a wielkością inwestycji w latach 2001-2015 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej (forthcoming).
 16. Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych - wpływ ekspansji fiskalnej na koszty obsługi długu publicznego w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [in:] Jackowska A., Trzaskiewicz-Dmoch A. (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania,procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa 2016
 17. Redo M., Deficyty budżetowe zagrożeniem dla rynkowego kosztu kapitału? Analiza zależności pomiędzy rentownością skarbowych obligacji a saldem w finansach publicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej w latach 2001-2015 [in:] Leszczyński M., Molendowska M., Pawłuszko T. (ed.), Wymiary bezpieczeństwa europejskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017.
 18. Redo M., Economic growth in a time of even higher public debt in the European Union countries in the years of 2001-2015 (forthcoming).
 19. Redo M., Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB) w latach 2001-2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej, "Finanse", Nr 1(10) 2017.
 20. Redo M., Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995-2015 period, "Torun International Studies", No. 1 (9), 2016, pp. 57-65, December, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ TIS.2016.005.
 21. Wheeler G., Sound Practice in Government Debt Management, The World Bank 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/lape-2017-0004
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu