BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisielnicki Jerzy (Uniwersytet Warszawski), Misiak Anna Maria (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania
Agile vs. Waterfall Methods in the Design Process of Advanced Information Systems
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 27-33, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Metodyka prowadzenia projektu, Systemy Business Intelligence, Proces projektowania, Efektywność, Zarządzanie projektem, Badania porównawcze, Wyniki badań
Computer aiding management, Computer system, Information system design, Methodology of the project management, Business Intelligence systems, Design process, Effectiveness, Project management, Comparative examination, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obiektem badań są najbardziej obecnie zaawansowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Określane są one terminem Business Intelligence (BI). W artykule skoncentrowano się na efektywności procesu projektowania. Zwrócono uwagę, że skuteczniejszy dostęp do informacji, co jest podstawowym zadaniem systemów BI, nie gwarantuje sam w sobie lepszej wydajności w organizacji. Efektywność zastosowania systemu informatycznego to zbadanie: w jaki sposób informacja jest wykorzystywana przez organizację. Problem wykorzystywania informacji jest zasygnalizowany jako przyszłościowe zadanie do dalszych pogłębionych badań nad użytecznością systemów BI. Podstawą metodyczną artykułu są wyniki uzyskane w trakcie realizacji prac teoretycznych i praktycznych dotyczących systemów BI. W dalszej części artykułu przedstawiono konkretne odwołania do naszych wcześniejszych prac. (fragment tekstu)

This article presents different aspects of information systemsimplementation process by comparing agile with traditionalmethods of project management. The conducted analysishas been based on the Business Intelligence (BI) systemsimplementation. It presents the results of a pilot researchconducted in the three large companies: media, telecommunicationand insurance. The study proves that agile methodsmight be more effective in BI projects from an end-user perspectiveand ensure first results and added value in a muchshorter time compared to a traditional approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnott D" Lizama F., Song Y. (2017), Patterns of Business Intelligence Systems Use in Organizations, "Decision Support Systems", Vol. 97, May, pp. 58-68.
 2. Awad M.A. (2012), Comparison between Agile and Traditional Software Development Methodologies, School of Computer Science and Software Engineering, The University of Western Australia.
 3. Back K., Manifesto for Agile Software Development, www. agilemanifesto.org, access date: 21.05.2016.
 4. Chen H" Chiang R.H.L., Storey V.C. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, "MIS Quarterly", Vol. 36, No. 4, pp. 1165-1188.
 5. Dresner H. (2012), Wisdom of Crowds Business Intelligence Market Study, "Dresner Advisory Services" (DAS), https://www.yellowfinbi.com/blog/2012/05/yfcommunitynews-download-dresner-s-2012-wisdom-of-crowds- -business-intelligence-market-study-114810, access date: 19.9.2017.
 6. Fink L., Yogev N., Even A. (2017), Business Intelligence and Organizational Learning: An Empirical Investigation of Value Creation Processes, "Information & Management", Vol. 54, No. 1, pp. 38-56.
 7. Gartner BI Definition 2003, http://www.gartner.com/it- -glossary/business-intelligence-bi/, access date: 20.03.2017.
 8. Howson C. (2013), Successful Business Intelligence: Unlock the Value of BI and Big Data, 2nd ed., McGraw-Hill Education, New York.
 9. Kisielnicki J. (2017), Zarządzanie projektami badawczo- rozwojowymi, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 10. Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie i Informatyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 11. Olszak C., Ziemba E. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Pirttimäki V.H. (2007), Conceptual Analysis of Business Intelligence, "South African Journal of Information Management", Vol. 9, No. 2, pp. 1-17.
 13. Pirttimäki V., Lönnqvist A., Karjaluoto A. (2006), Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecommunications Company, "The Electronic Journal of Knowledge Management", Vol. 4, No. 1, pp. 83-90.
 14. Richards К. (2010), Agile Project Management: Integrating DSDM Atem into an Existing PRINCE2 Environment, White Paper.
 15. Surma J. (2017), Business Intelligence, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Trocki M. (red.), (2017), Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu