BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwedowicz Monika, Worobjow Leonid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Budowanie strategii marketingowej na przykładzie małej firmy handlowej
Building Marketing Strategy on the Example of a Small Trade Company
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 261-274, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Produkcja odzieży, Analiza SWOT, Strategia marketingowa
Small business, Clothing manufacturing, SWOT analysis, Marketing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie strategii działalności marketingowej na przykładzie doświadczenia hurtowni odzieży X. W artykule przedstawiono charakterystyki stosowanych instrumentów marketingowych w firmie. Dokonano oceny wpływu otoczenia firmy na jej działania marketingowe. Kluczowym elementem jest opracowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa X oraz określenie działań marketingowych, których podjęcie konieczne jest dla realizacji strategicznych celów rozwojowych firmy. W tym celu przeanalizowano literaturę z zakresu marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzono analizę ekonomiczno-prawną hurtowni, dokonano analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na system marketingowy firmy. W artykule omówiono szanse i zagrożenia prowadzonej działalności oraz wskazano mocne i słabe strony firmy podczas ustalania jej pozycji na konkurencyjnym rynku. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the strategy of marketing activities on the example of a trading company X. The paper presents the characteristics of the marketing instruments used by the company. The influence of the company's environment on its marketing efforts has been described. Here SWOT analysis is presented as well as a marketing strategy development that is formed by setting general targets and directions of development on a level of marketing activity of a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duessel M. (2009), Marketing w praktyce, Wyd. BC Edu, Warszawa.
  2. Knecht Z. (2005), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wyd. C.H Beck, Warszawa.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P. (2010), Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa.
  4. Lipczyński T. (2013), Strategie współpracy sfery nauki i biznesu [w:] "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", 301, Oeconomica 71.
  5. Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i Rozwój przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa.
  6. Портер М. (2006), Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов, Альпина Бизнес Букс, Москва.
  7. Strużycki M. (2015), Osobowość menedżerska w procesach konkurencji rynkowej [w:] M. Cisek, K. Wąsowska (red.), Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
  8. Waliczek E., Sikora M., Jodłowski D. (2015), Reklama jako element komunikacji marketingowej [w:] J. Toruński, M. Chrząścik (red.), Wiedza i doświadczenie a Współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
  9. Waliczek E. (2015), Zarządzanie ekspozycją towaru w sklepach spożywczych [w:] J. Toruński, M. Chrząścik (red.), Wiedza i doświadczenie a Współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce.
  10. Worobjow L. (2011), Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu