BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Scouting technologiczny jako instrument wspierania współpracy nauki i biznesu w regionie
Technology Scouting as a Tool for Academia - Business Cooperation Support in a Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 275-285, tab., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Przedsiębiorstwo, Współpraca
Academic entrepreneurship, Enterprises, Cooperation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region łódzki
Lodz region
Abstrakt
Celem tego artykułu jest pokazanie przykładu budowania relacji współpracy między uczelnią a biznesem w regionie łódzkim. W opisie przypadku wykorzystane zostaną doświadczenia i wyniki badań uzyskane w ramach realizacji projektów, które prowadzone były w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2012-2015. Autorka posłuży się dwoma metodami badawczymi: analizą literatury przedmiotu i analizą case study. (fragment tekstu)

Academia business cooperation is getting vital today. There are many advantages for companies and universities connected with cooperation in technology development processes. However, it is not an easy task for both sides. Two different ways of acting and different points of view cause some problems. The aim of this article is to show the tool that can make the cooperation exist in an easy and natural way. The tool described in this article is technology scouting. The example of its implementation at the University of Łodź and its results are presented. The role of scouts and their competencies that are needed to implement technology scouting are also described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gwarda-Gruszczyńska E., Rożański J. (2013), Rekomendacje dla regionu łódzkiego w zakresie kształtowania współpracy między sferą nauki a biznesem [w:] J. Rożański (red.) Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
  2. Książek E., Pruvot J.M. (2011), Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy, PARP, Poznań-Lille.
  3. Malarski M., Bergier K. (2014), Kompetencje scoutow [w:] M. Wiśniewska, P. Głodek (red.) (2014), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Nowak M. (2010), Scouting technologiczny [w:] K. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
  5. Rohrbeck R. (2010), Harnessing a Network of Experts for Competitive Advantage: Technology Scouting In the ICT Industry, "R&D Management", Vol. 40, No. 2.
  6. Rożański J. (red.) (2013), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
  7. Wiśniewska M., Głodek P. (red.) (2014), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu