BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korpysa Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowe formy wsparcia komercjalizacji badań naukowych w akademickich mikroprzedsiębiorstwach spin off
The Financial Forms of Supporting Commercialization of Scientific Research in Academic Micro-spin off
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 287-298, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Wyniki badań, Komercjalizacja, Mikroprzedsiębiorstwo
Research results, Commercialization, Micro-enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadne jest przeprowadzenie analizy dotyczącej wykorzystania przez akademickie przedsiębiorstwa spin off finansowych form wsparcia procesu komercjalizacji badań naukowych. Dla realizacji celu niniejszego opracowania w pierwszej części przedstawiono wybrane formy wsparcia finansowanego procesu komercjalizacji uczelnianej wiedzy i technologii. Rozważania teoretyczne stanowiły podstawę do prezentacji wyników badań przeprowadzonych wśród akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present financial support forms of commercialization of scientific reserarch in academic micro-spin off. The first part is based on the literature on the subject and presents financial support forms. Theoretical considerations were the basis for presenting the empirical part of the results of own research conducted among 372 academic spin-off entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckman C., Eisenhardt K., Kotha S., Meyer A., Rajagopalan N. (2012), Technology entrepreneurship, "Strategic Entrepreneurship Journal", 6(2).
 2. Clarysse B., Wright M., Lockett A., Mustar P., Knockaert M. (2007), Academic spin-offs, formal technology transfer and capital raising, "Industrial and Corporate Change", 16(4).
 3. Głodek P., Pietras P. (2011), Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Helm R., Mauroner O., Dowling M., Pohlmann K. (2013), Spin-offs from public R&D organisations, "International Journal of Business and Globalisation", 11(3).
 5. Kurowska M. (2013), Zewnętrzne uwarunkowania Rozwoju przedsiębiorczości technologiczne [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach, WNT, Warszawa.
 6. Lachiewicz S. (2013), Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, "Zarządzanie i Finanse", t. 4, nr 1.
 7. Lockett A., Wright M. (2005), Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies, "Research Policy", 34(7).
 8. Megginson W.L. (2004), Toward a global model of venture capital, "Journal of Applied Corporate Finance", 16(1).
 9. Mikołajewicz-Woźniak A. (2008), NewConnect - chwilowa moda czy realna szansa na pozyskiwanie kapitału przez niewielkie spółki?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 13.
 10. Orłowski W.M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. PwC Polska, Warszawa.
 11. Raczewska A. (2011), Aktywność inwestorów Venture Capital w Europie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 62.
 12. Rasmussen E., Mosey S., Wright M. (2014), The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures, "Research Policy", 43(1).
 13. Swaczyna T. (2013), Określenie rodzajów innowacji spółek publicznych na przykładzie NewConnect oraz zależność między nimi a ich wartością rynkową, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", nr 60.
 14. Tamowicz P. (2007), Zapotrzebowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na finansowanie kapitałem private equity/venture capital (PE/VC), Ministerstwo Gospodarki, Gdańsk.
 15. Volkmann C.K., Tokarski K. O. & Grunhagen M. (2010), Entrepreneurship in a European perspective. Concepts for the creation and growth of new ventures. Wiesbaden: Gabler.
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014), Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013, www.mir.gov.pl/media/4238/Sprawozdanie_NSRO_2013.pdf [10 sierpnia 2015].
 17. Narodowe Centrum Nauki, https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-02-04-konkurs-tangoncn-i-ncbr-ogloszeniel [16 czerwca 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu