BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Formy współpracy przedsiębiorstw z sektorem edukacji w kontekście gospodarowania kapitałem ludzkim
Forms of Cooperation Between Business and the Education Sector in the Context of Human Capital Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 299-309, rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Przedsiębiorstwo, Edukacja, Współpraca
Human capital, Human Capital Management, Enterprises, Education, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie przesłanek do podjęcia współpracy przez przedsiębiorstwa z sektorem edukacji oraz przedstawienie wybranych form współpracy. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor prezentuje tu badania1 sondażowe dotyczące przesłanek i form współpracy przedsiębiorstw z podmiotami sektora edukacji. (fragment tekstu)

In this article, the issues of cooperation forms between business and education sector are discussed referring to the challenges the company is facing on the current and future labour market in order to recruit competent employees and develop the existing human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Hameed A., Waheed A. (2011), Employee Development and Its Affect on Employee Performance A Conceptual Framework, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 2, No. 13.
 3. Jagoda A. (2015), Elastyczność funkcjonalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Witkowski J., Skowrońska A. (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 4. Kołaczek B. (2004), Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównanie szans, IPiSS, Warszawa.
 5. Kunasz M. (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji [w:] W. Jarecki, M. Kunasz, E. Mazur-Wierzbicka (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 6. Lichtarski J. (red.) (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydanie 6, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Lipka A. (2003), Tendencje zmian na rynku pracy [w:] J. Jędralska, L. Żabiński (red.), Gospodarka w obliczu globalizacji. Przegląd wybranych zagadnień, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Katowicach, Katowice.
 8. Listwan T. (red.) (2010), Zarządzanie kadrami. Wydanie czwarte, zmienione, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Osbert-Pociecha G. (2015), Potrzeba zarządzania energią ludzi w organizacji jako uwarunkowanie wzrostu efektywności [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Osbert-Pociecha G., Moroz M., Lichtarski J.M. (2008), Elastyczność przedsiębiorstwa jako konfiguracja elastyczności cząstkowych, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 12. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2014), Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce, Warszawa.
 14. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (2010), Współpraca firm z sektorem edukacji. Raport z badania, Warszawa.
 15. Sidor-Rządkowska M. (2013), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Sudolska A. (2008), Czynniki wpływające na podejmowanie współpracy przez przedsiębiorstwa w Polsce [w:] W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski (red.), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Dom Organizatora, Toruń.
 17. Wykrzykowska B. (2013), Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego, "Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie", z. 7.
 18. Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 19. www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2170&Itemid=686, dostęp: 12 stycznia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu