BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziuziański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Furmankiewicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wdrażanie kokpitu menedżerskiego do zarządzania ryzykiem w organizacji publicznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 23-34, rys., tab.
Słowa kluczowe
Pomiar ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Kokpit menedżerski, Administracja publiczna
Risk measures, Risk management, Management dashboard, Public administration
Abstrakt
Artykuł obejmuje przedstawienie prawnych podstaw zarządzania ryzykiem w organizacji publicznej, omawia znaczenie kokpitu menedżerskiego dla organizacji, prezentuje kluczowe wskaźniki ryzyka w organizacji i na tej podstawie uszczegóławia wybrane wskaźniki ryzyka dla organizacji publicznych oraz sposób ich prezentacji na kokpicie menedżerskim. Ostatni rozdział dotyczy metody budowy i wdrażanie kokpitu menedżerskiego dla potrzeb organizacji publicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichowicz E., Nowak A.K. (2015): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce. "Gospodarka narodowa", nr 1.
 2. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2014): Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menadżerskim. "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics", nr 2(32)/2014/NTIE.
 3. Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2014): Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach BI w organizacji. "Przegląd teleinformatyczny", nr 4(37), Instytut Teleinformatyki i Automatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa.
 4. Hardt Ł., de Jong M. (2011), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce. Sprawne Państwo, Program Ernst&Young, Warszawa.
 5. Izdebski H. (2008), Kierunki rozwoju zarządzania publicznego w Europie. W: W poszukiwaniu dobrej administracji. Red. H. Izdebski, H. Machińska. Warszawa.
 6. Kisielnicki J., Sroka H. (2005): Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa.
 7. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (2014): Inteligentny kokpit menedżerski jako innowacyjny system wspomagający zarządzanie w MSP. "Informatyka Ekonomiczna Business Informatics", nr 1(31).
 8. Niepłowicz M. (2012): Mierniki pomiaru realizacji celów jednostek sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 53.
 9. Orzeł J. (2005): Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru operacyjnego - KRI, "Bank i Kredyt", nr 6/2005.
 10. Smok B. (2010): Kokpit menedżerski a system wczesnego ostrzegania. W: Business Intelligence w zarządzaniu. Red. B. Smok. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2015): Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 216.
 12. Sołtysik A. (2009): Hurtownie danych i narzędzia OLAP w procesach wspomagania decyzji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji. Red. H. Sroka, W. Wolny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Sroka H. (2009): Systemy wspomagania decyzji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji. H. Sroka, W. Wolny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Tworek P. (2014): System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013. Red. J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Ziuziański P. (2014): Kokpit menedżerski jako efektywnie narzędzie do wizualizacji danych w organizacji. W : Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Red. Z.E. Zieliński. Z. 1. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce.
 16. Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2014): Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont", Wrocław.
 17. Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2015): Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 77.
 18. Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2014): E-health Artificial Intelligence System Implémentation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland. "International Journal of Biology and Biomédical Engineering", Vol. 8.
 19. Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2015): Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, "e-mentor", nr 3(60).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu