BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk), Stroińska Ewa (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa
Knowledge Management as a Determinant of Business Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 5-16, rys., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Rozwój przedsiębiorstwa
Knowledge management, Intellectual capital, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba opisu istotności systemu zarządzania wiedzą w tworzeniu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i jego wpływ na rozwój podmiotu. (fragment tekstu)

With the development of technical progress, knowledge becomes a major companies resources. It should be treated as the non-financial organizational capital. Material resources less and less are of strategic importance for enterprises. The primary task of the subject is to maximize the creation of value with the rational management of resources. The value of the development of modern companies is largely influenced by the intellectual capital. The purpose of this article is to describe the validity of a knowledge management system in the creation of intellectual capital companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A. (2009), Zarządzanie wiedzą w dobie Nowej Gospodarki [w:] A. Drab-Kurowska (red.), Ekonomiczne Problemy Usług, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 544, cz. II, Szczecin.
 2. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 3. Czerska M., Szpitter A. (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H.Beck, Warszawa.
 4. Drucker P. (2014), O zarządzaniu, społeczeństwie i gospodarce, MT Biznes, Warszawa.
 5. Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 6. Karwowski W. (2004), Zarządzanie wiedzą, "Bezpieczeństwo Pracy".
 7. Mastyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkim, Politechnika Warszawska, 2000.
 8. Materska K. (2007), Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 9. Piasny B. (2001), Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, za: Strojny M. (1999), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. K. Piotrowski (red.) (2006), Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, WAT, Warszawa.
 11. O'Dell C., Wiig K. (2007), Can organizational knowledge capabilities affect knowledge sharing behavior, "Journal of Information Science", Cilip, London.
 12. Sillamy N. (1994), Słownik psychologii, Książnica, Warszawa.
 13. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, UMCS, Lublin.
 14. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.) (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 15. Skrzypek E. (2005), Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 16. Urbanek G. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Walczak W. (2010), Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie, "E - mentor", nr 2 (34), Warszawa.
 18. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa.
 19. http://www.e-mentor.edu.pl/, 10.01.2015
 20. http://www.ciop.pl/13559, 12.12.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu