BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w innowacyjnych projektach na przykładzie branży meblarskiej
Knowledge Management in Innovative Projects on the Example of the Furniture Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 17-30, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie wiedzą, Przemysł meblarski
Innovations, Knowledge management, Furniture industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach branży meblarskiej oraz wskazanie źródeł pozyskiwania zasobów wiedzy dla uzyskania większego potencjału innowacyjnego. (fragment tekstu)

In this article, author shows great meaning of the knowledge in company innovations. Present innovative condition of the Polish economy has been analyzed. The pilot survey has been taken in the companies of the furniture sector according the activities in the range of knowledge management. The results show insufficient access of the employees to knowledge resources. There is also few trainings in the companies and insufficient support for employees in the range of funding of their development outside the company. Besides that Polish furniture sector is in good condition now, we should put more pressure on the knowledge management and advance to higher innovative level. That gives a chance to keep the leader position of the polish furniture sector and increase the competitive advantage on the demanding international market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J. (2012), Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Koncepcje, Filary, Dobre praktyki, SGH, Warszawa.
 2. Drucker P. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 3. Dryden G., Vos J. (2000), Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i Ska, Poznań.
 4. Dutta S., Geiger T., Lanvin B. (2015), The Global Information Technology Report 2015. ICTs for Inclusive Growth, World Economic Forum, Geneva.
 5. Działalność innowacyjna w Polsce (2014), GUS, Warszawa.
 6. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski (2002), Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa-Kraków.
 7. Innovation Union Scoreboard 2015 (2015), European Union.
 8. Kępka B. (2010), Strategia rozwoju branży drzewno-meblarskiej - plan działania. Dla województwa zachodniopomorskiego, Eko Marketing, Szczecin.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski (2015), GUS, Warszawa.
 10. Michalski E. (2009), Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Polska branża meblarska, http://www.polskameble.pl [dostęp: 25.09.2015].
 12. Polska meblarską potęgą, http://www.mg.gov.pl [dostęp: 25.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu