BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełtyka Leszek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Narzędzia i technologie multimedialne wspomagające pracę menedżerów we współczesnych organizacjach
Multimedia Tools and Technologies that Support Work of Managers in Contemporary Organizations
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 33-42, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Multimedia, Systemy multiagentowe, Technologie sieciowe, Sieć semantyczna
High-tech, Multimedia, Multi-agent system, Network technologies, Semantic Web Service (SWS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowane zostały ważniejsze narzędzia i technologie multimedialne, które wykorzystywane są przez menedżerów kierujących lub zarządzających współczesnymi organizacjami. Skrótowo przedstawione zostały komunikatory internetowe, które od paru lat wykorzystywane są jako narzędzia w przekazach multimedialnych. Opisane zostały multimedialne narzędzia sieciowe wykorzystywane w usługach wideokonferencyjnych. Przybliżono formy wykorzystywania technologii futurystycznych stosowanych w sieciach komunikacji multimedialnej. W tym obszarze zagadnień podkreślona została rola agentów programowych i systemów agendowych w komunikacji multimedialnej. Przedstawiono rolę sieci semantycznych podczas wykorzystywania przez menedżerów form komunikacyjnych "komputer-człowiek". (abstrakt oryginalny)

The paper characterizes selected important multimedia tools and technologies, which are used by managers who lead or manage contemporary organizations. The Author presents in brief Internet communicators, which for several years have been used as tools in multimedia transmissions. The paper also includes a description of multimedia network tools, which have been used in videoconferencing services. Forms of using futuristic technologies applied in multimedia communication networks have been outlined in it. In this area the Author stresses the role of software agents and agent systems in multimedia communication. The role of semantic networks in using by managers com-munication forms "computer-person" has been presented in the paper as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk J., Jędrzejek C. (2009), Semantic Web - Technologie, Zastosowania, Rozwój. XV Konferencja. Materiały Konferencyjne PLOUG, Kościelisko, S. 236-246.
 2. Berners-Lee Т., Hendler J., Lassila О. (2001), Sieć Semantyczna, "Świat Nauki", Lipiec, S. 41-49.
 3. Chmielarz G. (2015), Rynek Cloud Computing - Teraźniejszość, Perspektywy Rozwoju I Zagrożenia, [W:] L. Kiełtyka, R. Niedbał (Red.), Wybrane Zastosowania Technologii Informacyjnych Wspomagających Zarządzanie W Organizacjach, Monografia Nr 296, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, S. 67-79.
 4. Jędrzejczyk W. (2009), Organizacja Procesów Podejmowania Decyzji W Przedsiębiorstwach, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Multimedia W Biznesie I Zarządzaniu, Wyd. Difin, Warszawa, S. 222-228.
 5. Kiełtyka L. (2002), Komunikacja W Zarządzaniu. Techniki, Narzędzia I Formy Przekazu Informacji, Agencja Wyd. Placet, Warszawa.
 6. Kiełtyka L. (2003), Przegląd Sieciowych Aplikacji Multimedialnych, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Multimedia W Biznesie. Zarządzanie'Ekonomia»Marketing, Kantor Wydawniczy Zakamycze, S. 271-283.
 7. Kiełtyka L. (2006), Muzyczne Technologie Foniczne W Komunikacjach Multimedialnych, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Multimedia W Organizacjach Gospodarczych I Edukacji, Wyd. Difin. Warszawa, S. 21-38.
 8. Kiełtyka L. (2009), Wideokonferencje Wielopunktowe Jako Jedna Z Informacyjnych Technologii Multimedialnych, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Multimedia W Biznesie I Zarządzaniu, Wyd. Difin, Warszawa, S. 25-33.
 9. Kiełtyka L. (2009a), Wybrane Procedury Multimedialne Stosowane W Podmiotach Gospodarczych, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Techniki Informatyczne W Podmiotach Gospodarczych. Wybrane Zagadnienia, Monografia Nr 176, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, S. 93-106.
 10. Kiełtyka L. (2016), Wykorzystanie Nowych Technologii Komunikacyjnych Do Struktur Zarządzania W Przedsiębiorstwach Przyszłości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja I Zarządzanie, Nr 99, S. 195-212.
 11. Kiełtyka L. (2017), Zarządzanie Informacją I Jej Bezpieczeństwem W Korporacji, [W:] L. Kiełtyka, P. Kobis (Red.), Wybrane Zagadnienia Zarządzania Współczesnymi Przedsiębiorstwami, Monografia Nr 323, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, S. 93-106.
 12. Kierzkowski Z., Kluska-Nawarecka S" Sielicki A. (2003), Wymiana Informacji I Interaktywne Komunikowanie Medialne, Wydawnictwo Sorus, Poznań.
 13. Kobis P., Niedbał R. (2003), Technologie Wideokonferencyjne W Oparciu O Nowe Rozwiązania Informatyczne, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Multimedia W Biznesie. Zarządzanie^Ekonomia>Marketing, Kantor Wydawniczy Zakamycze, S. 367-380.
 14. Kobis P. (2008), Multimedia Sieciowe We Współczesnym Biznesie, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Technologie I Systemy Komunikacji Oraz Zarządzania Informacją I Wiedzą, Wyd. Difin, Warszawa, S. 84-91.
 15. Komunikatory, Ranking, Test, Opinie (2015), Http://Www. Komputerswiat.Pl/Tematy/Komunikatory, 4.Aspx., Data Dostępu: 25.06.2017 R.
 16. Kucęba R. (2013), Model Cloud Computing - Taksonomia Pojęć I Własności, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Technologie Informacyjne W Funkcjonowaniu Organizacji. Zarządzanie Z Wykorzystaniem Multimediów, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń, S. 203-2012.
 17. Kurillo G" Yang A.Y., Bajcsy R. (2016), 3D Telepresence For Reducing Transportation Costs, Technical Report No. UCB/ EECS-2016, EECS Department, University Of California, Berkeley.
 18. Latecki D. (2011), Wideokonferencje, Czyli Oszczędzajmy W Kryzysie, Http://Www.Fortel.Info, Data Dostępu: 29.06.2017 R.
 19. Niedbał R. (2017), Szanse, Wyzwania I Zagrożenia Digitalizacji Procesu Negocjacji Biznesowych, [W:] L. Kiełtyka, P. Kobis (Red.), Wybrane Zagadnienia Zarządzania Współczesnymi Przedsiębiorstwami, Monografia Nr 323, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, S. 209-223.
 20. Pawłowicz W. (2011), Rodzaje Pamięci Masowych, Www.Com- Puterworld.Pl/News/378591.Html, Data Dostępu: 25.06.2017 R.
 21. PC Format Nr 9, Jak Przez Telefon, Ale Znacznie Taniej (2006), S. 104-107.
 22. Perkowski R. (2003), Metodologie Budowy I Oceny Ontologii, "Informatyka Teoretyczna I Stosowana", R. 3, Nr 5, S. 179-192.
 23. Rynkiewicz R. (2004), Bot - Wirtualny Rozmówca I Przyjaciel, "Młody Technik", Nr 10, S. 26-28.
 24. Smoląg К (2011), Visualization Of Business Processes In Enterprises: Selected Aspects, [W:] L. Kiełtyka (Ed.), It Tools In Management And Education. Selected Problems, Monographs No. 213, The Publishing Office Of Częstochowa University Of Technology, Częstochowa, Pp. 190-203.
 25. Stanek S" Sroka H" Paprzycki M" Ganzha M. (2008), Rozwój Informatycznych Systemów Wieloagentowych W Środowiskach Społeczno-Gospodarczych, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 26. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992,. Zarządzanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Węcel K. (2003), Czas, Przestrzeń, Semantyka - Zastosowanie Ontologii W Systemach Informacyjnych Zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej We Wrocławiu, Nowoczesne Technologie Informacyjne W Zarządzaniu - NTIZ, Nr 986, S. 88-97.
 28. Wrzalik A. (2012), Model Doboru Personelu E Ramach E-ReKrutacji, [W:] L. Kiełtyka (Red.), Wykorzystanie Wybranych Technologii Komunikacji W Zarządzaniu Wartością Organizacji, Monografia Nr 235, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, S. 32-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu