BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zastosowanie controllingu w zarządzaniu projektami jako element kreowania zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie MSP
Using of Controlling Methods in Management by Project as an Element of Creation of Knowledge Resources in SMEs
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 31-46, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Controlling, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Project management, Controlling, Knowledge management, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania controllingu w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach z sektora MSP. Sformułowane zostały dwie hipotezy robocze:
I. Poznanie współczesnych metod zarządzania pozwala na dokładniejsze rozpoznanie zasobów wewnętrznych oraz możliwości rynkowych przedsiębiorstwa, a tym samym przyczynia się do zwiększenia jego zasobów wiedzy.
II. Metoda zarządzania przez projekty oraz wprowadzanie podejścia controllingowego może przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw cukierniczych z sektora MSP.
W celu weryfikacji przyjętych hipotez przedstawiono wyniki badań własnych oraz zaprezentowano procedurę implementacji metod controllingowych w przedsiębiorstwie cukierniczym. (fragment tekstu)

The definition of the project activity describes it as the preparation of a quite unique product or service and not standard operation in an enterprise. Manager´s decisions are not connected with the experience of the company. In literature, researches of special projects of big companies are presented, and there is lack of projects in SMEs. The aim of the article is the presentation of advantages from implementation of controlling methods in management of SMEs. There are presented own researches in SMEs with foreign capital in confectionery branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzińska-Baryła R. (2009) Optymalizacja decyzji w modelu SAS/OR [w:] T. Trzaskalski (red.), Badania operacyjne w planowaniu projektów. Seria: Informatyka w badaniach operacyjnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 2. Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Warszawa.
 3. A. Frost (2014), A Synthesis of Knowledge Management Failure Factors, www.knowledge-management-tools.net, January 25, 2014, [online] http://www.knowledge-management-tools.net/A%20Synthesis%20of%20Knowledge%20Management%20Failure%20Factors.pdf [data dostępu: 10.05.2014].
 4. Janczewska D. (2008), Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy - na przykładzie branży cukierniczej w Polsce [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy", Warszawa-Kraków.
 5. Janczewska D. (2011), Badanie powstawania źródeł zagrożenia kryzysem w przedsiębiorstwie podczas realizacji procesu innowacyjnego [w:] J. Gonicka (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Wyd. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa.
 7. Nowak E. (2004), Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa w Polsce, Warszawa.
 8. Pawlak M. (2008), Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa.
 9. Rogowski W. (2004), Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, PWN, Warszawa.
 10. Vollmuth H.J. (2010), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa.
 13. Walczak W. (2010), Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, E-mentor nr 1(33)/ 2010 [data dostępu 10.08.2015].
 14. Vollmuth H.J. (2010), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu