BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski), Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą projektową w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
Project Knowledge Management in the Context of Corporate Social Responsibility
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 47-66, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Knowledge management, Project management, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W odniesieniu do praktyki zarządzania projektami konieczne staje się wdrażanie koncepcji społecznej realizacji biznesu w cyklu życia projektu. Realizacja projektów powinna być zgodna z przyjętą filozofią działania przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu. Towarzyszący temu proces zarządzania wiedzą pozwala na zwiększenie efektywności i wyników danego projektu. Dzielenie się wiedzą z interesariuszami projektu, w tym z pracownikami, podwykonawcami, społecznością lokalną jest w tym kontekście niezwykle istotne. Stanowić może o powodzeniu realizacji danego projektu. Celem tego procesu jest dostarczenie interesariuszom odpowiednich informacji, w odpowiedniej formie, czasie, miejscu. Działania tego typu pozwalają na zwiększenie świadomości podmiotów otoczenia projektu, identyfikacji z projektem. (fragment tekstu)

Project knowledge and relationships with stakeholders are treated as a potential source of project success, and thus such as a source of competitiveness. This means that there is a need for research into these issues, especially in the context of measuring a competitive advantage and potential and actual benefits of the acquisition of project knowledge and relationships with stakeholders in the context of corporate social responsibility. (original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J. (2011), Project business, Helsinki, Finland, [online] http://pbgroup.tkk.fi/en].
 2. Bernatt M. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Boh W.F. (2007), Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations, "Information and Organization", 17.
 5. Cserhati G., Szabo L. (2014), The relationship between success criteria and success factors in organisational event projects, "International Journal of Project Management", 32.
 6. Disterer G. (2002), Management of project knowledge and experiences, "Journal of Knowledge Management", 5.
 7. Elkington J. (1997), Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone.
 8. Gasik S. (2011), A model od project knowledge management, "Project Management Journal", 42, 3.
 9. Hanish B., Lindner F., Mueller A., Wald A. (2009), Knowledge management in project environments, "Journal of Knowledge Management", 13, 4.
 10. Johansson T., Moehler R.C., Vahidi R. (2013), Knowledge sharing strategies for project knowledge management in the automotive sector, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 74.
 11. Kasvi J.J.J., Vartiainen M. (2003), Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organizations, "International Journal of Project Management", 21.
 12. Kaźmierczak M. (2009), Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zarządzanie i Ekonomia", 5.
 13. Kerzner H. (2013a), Project management. Metrics, KPIs, and Dashboards. A guide to measuring and monitoring project performance, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 14. Kerzner H. (2013b), Project management. A system approach to planning, scheduling, and controlling, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 15. Leseure M.J., Brooks N.J. (2004), Knowledge management benchmarks for project management, "Journal of Knowledge Management", 8.
 16. Lindner F., Wald A. (2011), Success factors of knowledge management in temporary organizations, "International Journal of Project Management", 29.
 17. Marek-Kołodziej K., Łapuńka I., Pisz I. (2014), Managing Project Driven Orders Practices in Polish Construction Industry, "Universal Journal of Management", 2(6).
 18. Niedbała B. (2008), Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer business, Kraków.
 19. Paziak I., Woźna A. (2015), Serce ze stali - montaż konstrukcji kotła, "EKspress", 8.
 20. Pisz I., Łapuńka I., (2016), Transportation Services as a Specific Logistics Projects for Oversized Cargo in Poland [in:] M. (Eds.), Transport Development Challenges in the Twenty-First Century Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer.
 21. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, "Harvard Business Review", Jan/Feb, Vol. 89, Issue 1/2.
 22. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 23. Savitz A.W. and Weber K. (2006), The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success - and How You Can Too, Jossey-Bass.
 24. Schindler M., Eppler M.J. (2003), Harvesting project knowledge: a review of project learning methods and success factors, "International Journal of Project Management", 2003, 21.
 25. Schwaab J. (2009), Knowledge management for project managers and other decision-maker - Learnig from experience, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Eschborn.
 26. Ślęzak-Gładzik I. (2013), Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, "Modern Management Review", XVIII/20.
 27. Trocki M. (red.) (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 28. Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
 29. Żakowski J. (red.) (2015), Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu