BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajko-Siwek Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ocena świadczeń emerytalnych w krajach europejskich
Assessment of Retirement Benefits in the European Countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 6, s. 23-37, tab., wykr., bibliogr. s. 36-37
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalne, Data Mining, Drzewa klasyfikacyjne, Analiza wielowymiarowa, Analiza korespondencji, Analiza skupień
Pension benefits, Data Mining, Classification trees, Multi-dimensional analysis, Correspondence analysis, Cluster analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C14, C15, H55, J26
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przedstawionego w artykule badania jest scharakteryzowanie osób, które będąc na emeryturze uzyskują świadczenia zapewniające utrzymanie dotychczasowych warunków bytowych. W pracy wykorzystano wybrane metody data mining: drzewo klasyfikacyjne, analizę korespondencji oraz analizę skupień. W opracowaniu uwzględniono czynniki demograficzne, społeczne i ekonomiczne powiązane z poziomem emerytur, tj.: płeć, rodzaj gospodarstwa domowego, fazę wieku, stan zdrowia oraz rodzaj reżimu emerytalnego, w jakim funkcjonuje dana osoba. Badanie wykonano przy użyciu danych projektu Share 50+ in Europe (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Wyniki pozwalają na scharakteryzowanie świadczeniobiorcy, któremu nie zagraża tzw. luka emerytalna, czyli niemożność zachowania wcześniejszego standardu życia z powodu niewystarczających świadczeń emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research presented in the article is to characterize retired persons who receive benefits ensuring the maintenance of existing living conditions. The research was conducted with the use of selected data mining methods, such as classification trees, multivariate correspondence and cluster analysis. The paper includes socio-demographic and economic factors, i.e. sex, household type, retirement age, health status and type of pension scheme. The research was conducted on the basis of data from the project "Share 50+ in Europe". The presented results allow to identify beneficiary who is not threatened by the so-called pension gap which means the inability to maintain an earlier standard of living due to insufficient retirement benefits. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr, N. (1987). The Economics of The Welfare State. London: Weidenfeld & Nicolson.
 2. Barr, N., Diamond, P. (2006). The Economic of Pensions. Oxford Review of Economic Policy, vol. 22, no. 1, s. 15-39.
 3. Blake, D. (2006). Pension Economics. West Sussex: John Wiley & Sons.
 4. Błędowski, P. (2012). Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, s. 449-466. Poznań: Termedia Sp. z o.o.
 5. Borella, M., Fornero, E. (2009). Adequacy of Pension Systems in Europe: An analysis based on comprehensive replacement rates. Social welfare policies, ENEPRIResearch Reports.
 6. Breiman, L. (1984). Classification and regression trees. Washington: Chapman & Hall.
 7. Camdeviren, H., Yazici, A., Akkus, Z., Bugdayci, R., Sungur, M. (2011). Comparison of logistic regression model and classification tree: An application to postpartum depression data. Expert Systems With Applications, vol. 32(4), s. 987-994.
 8. Chybalski, F. (2011). Adekwatność systemów emerytalnych wg celów OMC a reżimy emerytalne w  Europie. Polityka Społeczna, nr monotematyczny pt. Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, s.  2-7.
 9. European Commission (2003). Adequate and sustainable pensions. Luxembourg.
 10. Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 12. Grech, A. (2013). How best to measure pension adequacy. London: Centre for analysis of social exclusion, London School of Economics.
 13. Greenacre, M. (1992). Correspondence analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research, (1), s. 97-117.
 14. Holden, J., Finch, W., Kelley, K. (2011). A Comparison of Two-Group Classification Methods. Educational and Psychological Measurement, vol. 71, no. 5, s. 870-901.
 15. Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington: The World Bank.
 16. Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Loh, W.-Y. (2011). Classification and regression trees. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 1(1), s. 14-23.
 18. Mercer (2015). 2015 Melbourne Mercer Global Pension Index Report. Melbourne.
 19. Migut, G. (2009). Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku. Kraków: StatSoft.
 20. Mintz, J.M. (2009). Summary Report on Retirement Income Adequacy Research. Research Working Group on Retirement Income Adequacy of Federal-Provincial-Territorial Ministers of Finance.
 21. Moczko, J.A. (2008). Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych. Kraków: StatSoft.
 22. OECD (2012). OECD Pensions Outlook 2012. OECD Publishing.
 23. OECD (2013). Pension at a glance: OECD and G20 indicators. OECD Publishing.
 24. Rutecka, J. (2015). Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8/2015, s. 181-199.
 25. Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
 26. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z  medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3, Kraków: StatSoft.
 27. Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 28. Walesiak, M. (2000). Segmentacja rynku. Kryteria i metody. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno--czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 191-201. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 29. Walesiak, M. (2006). Przegląd podstawowych zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w  badaniach marketingowych. Ekonometria 16. Prace Naukowe nr 1100 AE we Wrocławiu, s. 21-30.
 30. Zaidi, A. (2010). Sustainability and adequacy of pensions in EU countries. A cross-national perspective. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu