BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesińska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline), Luchowska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline), Sugier Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline), Wilczyński Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline)
Tytuł
Wpływ sposobu pozyskiwania oleju konopnego na wybrane jego właściwości
The effect of processing method on the selected properties of hemp oil
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 2(22), s. 17-22, rys., bibliogr. 29
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Olej jadalny, Oleje roślinne, Badanie żywności, Technologia produkcji żywności
Edible oil, Vegetable oils, Food research, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena jakości i właściwości antyoksydacyjnych olejów konopnych, tłoczonych na zimno oraz oleju rafinowanego. Przebadano dwa oleje tłoczone na zimno, z których jeden został zakupiony u lokalnego producenta, a także jego rafinowany odpowiednik. Oznaczono liczbę kwasową i nadtlenkową oraz zdolności przeciwutleniające. Stwierdzono statystycznie istotne różnice jakości i właściwości antyoksydacyjnych badanych olejów tłoczonych na zimno, gdzie liczba kwasowa wahała się w zakresie od 0,5 do 4,3 mg KOH/g, liczba nadtlenkowa od 4,1 do 20,5 meq O2/kg dla poszczególnych olejów. Analizie poddano także właściwości antyoksydacyjne w oparciu o metodę wykorzystującą wolny rodnik DPPH (2,2-difenylo-l-pikrylohydrazyl). Wszystkie badane oleje charakteryzowały się niskimi zdolnościami zmiatania wolnych rodników. Ponadto wykazano, że oleje rafinowany i tłoczony na zimno pochodzące ze sprzedaży detalicznej miały zbliżone właściwości przeciwutleniające. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the quality and antioxidant properties of hemp oils, cold-pressed and refined. Two cold-pressed oils were tested, one of which was purchased from a local manufacturer, and its refined equivalent. The acid value, peroxide value and antioxidant capacity were determined. Significant differences in the quality and antioxidant properties of cold-pressed oils were stated, for example, acid value (0.5-4.3 mg KOH/g), peroxide value (4.1-20.5 meq O2/kg). Antioxidant properties were also analyzed using the DPPH radical scavenging method. All tested oils were characterized by a low scavenging capacity of free radicals. Furthermore, it has been shown that the refined and cold-pressed oils from retail sales have similar antioxidant properties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arranz, S., Perez-Jimenez, J., Saura-Calixto, F. (2008). Antioxidant capacity of walnut (Juglansregia L.): contribution of oil and defatted matter. Euopean. Food Resarch and Technoogy, 227, 425-431. DOI: 10.1007/s00217-007-0737-2.
 2. Codex Standard, (2015). 19-1981 Standard for edible fats and oils not covered by individual standards. Codex Alimentarius International Food Standards.
 3. Dymitros, B. (2006). Sources of natural phenolic antioxidan. Trends in Food Science & Technology, 17, 505-512. DOI:10.1016/j.tifs.2006.04.004.
 4. Espin, J.C., Soler-Rivas, C., Wichers, H. J. (2000). Characterization of the total free radical scavenger capacity of vegetable oils and oil fractions using 2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48, 648-656. DOI: 10.1021/jf9908188.
 5. Górecka, A., Wroniak, M., Krygier, K. (2003). Wpływ ogrzewania nasion rzepaku na jakość wytłoczonego oleju. Rośliny Oleiste, 24, 567-576.
 6. Górnaś, P., Siger, A., Nogala-Kałucka, M., Polewski, K. (2005). Porównanie zmian oksydacyjnych i efektywności wiązania wolnych rodników w trakcie przechowywania olejów roślinnych tłoczonych na zimno oraz ich rafinowanych odpowiedników. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(43) Supl., 41-51.
 7. Kachel, M., Szpryngiel, M., Rybacki, R., Tys, J. (2005). Wpływ temperatury suszenia na jakość nasion rzepaku. Inżynieria Rolnicza, 6, 275-285.
 8. Jankowski, P. S., Karpiński, R., Cozel, A., Krygier, K., Cieślak, B., Bartnikowska, E., Obiedziński, M.W. (1998). Badania porównawcze wybranych skażeń chemicznych w olejach roślinnych. Rośliny Oleiste, 19, 279-289.
 9. Krygier, K., Wroniak, M., Grześkiewicz, S., Obiedziński, M. (2000). Badanie wpływu zawartości nasion uszkodzonych na jakość oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Rośliny Oleiste, 21, 587-596.
 10. Maniak, B., Zdybel, B., Bogdanowicz, M., Wójcik, J. (2012). Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych tradycyjnych olejów roślinnych produkowanych na ziemi lubelskiej. Inżynieria Rolnicza, 3(138), 101-107.
 11. Masłowski, A., Andrejko, D., Ślaska-Grzywna, B., Sagan, A., Szmigielski, M., Mazur, J., Rydzak, L., Sobczak, P. (2013). Wpływ temperatury i czasu przechowywania na wybrane cechy jakościowe oleju rzepakowego, lnianego i lniankowego. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 1, 115-124.
 12. Mińkowski, K., Zawada, K., Ptasznik, S., Kalinowski, A. (2013). Wpływ związków fenolowych nasion na stabilność oksydacyjną i aktywność antyrodnikową wytłoczonych z nich olejów bogatych w PUFA n-3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(89), 118-132.
 13. Niewiadomski, H. (1993). Technologia tłuszczów jadalnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN 83-204-1484-9.
 14. Oomah, D.B, Busson, M., Godfrey, D.V., Drover, J.C.G. (2002). Characteristics of hemp (Cannabis sativa L.) seed oil. Food Chemistry, 76, 33-43. DOI 10.1016/S030-8-8146(01)00245-X.
 15. PN-A-86908:2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce-Rafinowane oleje roślinne.
 16. PN-EN ISO 660:2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce-Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 17. PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce-Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 18. Pawlonka, M. (2011). Nowoczesne technologie w produkcji rzepaku. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Falen-ty.
 19. Radziemska, E., Lewandowski, W., Szukalska, E., Tynek, M., Pustelnik, A., Ciunel, K. (2009). Biopaliwa z rzepaku. Przygotowanie surowca do otrzymywania biodiesla w warunkach gospodarstwa rolnego oraz pilotowe metanolizy. Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, 14 (1-2), 79-84.
 20. Sanchez-Moreno, C., Larrauri, J., Saura-Calixto, F. (1998). A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76, 270-276. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0010(199802) 76:2<270::AID-JSFA945>3.0.CO;2-9.
 21. Sielicka, M., Samotyja, U. (2013). Solvent influence on antioxidant activity assay of selected cold-pressed plant oils. PhD Interdisciplinary Journal, 1, 67-74.
 22. Szydłowska-Czerniak, A., Karlovits, G., Dianoczki, C., Recseg, K., Szłyk, E. (2008). Comparison of two analytical methods for assessing antioxidant capacity of rapeseed and olive oil. Journal of the American Oil Chemists' Society, 85, 141-149. DOI: 10.1007/s11746-007-1178-6.
 23. Tańska, M., Rotkiewicz, D. (2003). Stopień przemiany lipidów wybranych olejów roślinnych i konsumpcyjnych nasion oleistych. Tłuszcze Jadalne, 38, 3-4, 147-155.
 24. Teh, S.S., Brich, J. (2013). Physicochemical and quality characteristics of cold-pressed hemp, flax and canola seed oils. Journal of Food Composition and Analysis, 30(1), 26-31. DOI:10.1016/j.jfca.2013.01.004.
 25. Uluata, S., Ozdemir, N. (2010). Antioxidant activities and oxidative stabilities of some unconventional oilseeds. Journal of the American Oil Chemists' Society, 89, 551-559. DOI: 10.1007/s11746-011-1955-0.
 26. Wroniak, M., Krygier, K. (2006). Oleje tłoczone na zimno. Przemysł Spożywczy, 7, 30-34.
 27. Wroniak, M., Rękas, A. (2016). Trendy w produkcji tłuszczów roślinnych, Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Kraków, ISBN 978-83-937001-8-9.
 28. Yu, L.L., Zhou, K.K., Parry, J. (2005). Antioxidant properties of cold-pressed black caraway, carrot, cranberry, and hemp seed oils. Food Chemistry, 91, 723-729. DOI:10.1016/j.foodchem.2004.06.044.
 29. Zychnowska, M., Pietrzak, M., Krygier, K. (2013). Porównanie jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno i rafinowanego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 131-138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu