BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Wewnętrzne czynniki warunkujące działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw powiatu rzeszowskiego (na przykładzie branży rolno-spożywczej)
The Use of The Internal Factors of Innovations in Small and Medium - Sized Enterprises in Rzeszow County (Based on Agri-Food Industry)
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 149-160, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Enterprise innovation, Small business, Agri-food company
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat rzeszowski
Abstrakt
Innowacje są strategicznym bodźcem rozwoju ekonomicznego, a ich realizacją zajmują się jednostki obdarzone przedsiębiorczością, czyli przedsiębiorcy, zatem przedsiębiorczość i innowacyjność to twórcze siły sprawcze rozwoju gospodarczego. Siłą długofalowego rozwoju jest wytrącanie gospodarki ze stanu równowagi przez innowacyjnie zorientowanych przedsiębiorców, dlatego tak ważne, a jednocześnie trudne jest tworzenie optymalnych uwarunkowań działalności innowacyjnej. Działalność innowacyjna w zasadzie opiera się na wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, a o jej funkcjonowaniu decyduje nie pojedyncze zjawisko, ale cały ich zbiór. Należy, więc uwzględnić tutaj aspekty ekonomiczne, informacyjne, finansowe, rynkowe, społeczne, instytucjonalne, naukowe, prawne itd. Sektor MSP jest postrzegany coraz częściej jako ważne źródło innowacyjności dla całej gospodarki. Przyczynia się to do poruszania w literaturze przedmiotu kwestii związanych ze sposobem, w jakim małe i średnie przedsiębiorstwa urzeczywistniają i implementują innowacje2. Procesy innowacyjne można zaobserwować także w sektorze rolno-spożywczym, który z uwagi na duże znaczenie w gospodarce narodowej oraz swoją specyfikę produkcji dostaje szczególne wsparcie. Sektor ten w powiecie rzeszowskim koncentruje się głównie w branżach: mięsnej, zbożowej, owocowo-warzywnej, mleczarsko-cukrowniczej i jest jedną z najlepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki województwa. Rolnictwo jest obszarem łączącym funkcje: rolniczą, przemysłową oraz turystyczną. Przedmiotem artykułu jest próba określenia wewnętrznych czynników determinujących innowacyjność małych przedsiębiorstw w branży rolno-spożywczej powiatu rzeszowskiego. (abstrakt oryginalny)

The innovations are the strategic stimuli for the economic development. The introduction of innovations is the task for the enterprising units that is, entrepreneurs. Therefore, entrepreneurship and being innovative are the main powers causing the economic development. The force for the long - term development is knocking economics off its balance by business - oriented entrepreneurs. Therefore, it is very important to make the optimal conditions for innovative business. Innovative activity is basically based on all branches of economic life. Its functioning is determined not by one, individual phenomenon but the whole its data set. It is necessary to take into account economic, informational, financial, market-based, social, institutional, scientific, legal aspects and so on. Innovation processes might be also observed in agri-food industry which, because of the great importance for national economy and its specific of production, gets its support. This sector in Rzeszow county is concentrated mainly on trades such as: meat, grain and miller's, fruit and vegetables, dairy and confectionary and it is one of the best developed field of economy of the province. Agriculture is the area linking four functions: agricultural, industrial, touristic and recreation. The subject of the article is the attempt to specify internal factors determining the activity of small and medium - sized enterprises in Rzeszow county (based on agri-food industry). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hoffman K., Parejo M., Bessant J., Perren L., Small firms, R&D, Technology and Innovation in the UK: a Literature Review, "Technovation" 1998, Vol. 18, No. 1.
  2. Firlej K., Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolnospożywczego w warunkach unijnych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/13Firlej.pdf (dostęp: 15.01.2013 r.).
  3. Jasiński A.H. (red.), Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Promocja XXI, Warszawa 2008.
  4. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  5. Suku B., Incremental Innovation and Business Performance: Small and Medium-Size Food Enterprises in a Concentrated Industry Environment, "Journal of Small Business Management" 2009, Vol. 44, Issue 1.
  6. Szreder M., Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2010.
  7. Varis M., Littunen H., Types of Innovation, Sources of Information and Performance In Entrepreneurial SMEs, "European Journal of Innovation Management" 2010, Vol. 13, No. 2.
  8. Wang Y.L., Wang Y.D., Horng R.Y., Learning and Innovation in Small and Medium Enterprises, "Industrial Management & Data Systems" 2010, Vol. 110, No. 2.
  9. Zrobek J., Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, "Handel Wewnętrzny" 2014, nr 5.
  10. Zych A., Ekonomiczne bariery rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (na przykładzie branży rolno-spożywczej w województwie podkarpackim [w]: Biznes i społeczeństwo - finansowe i marketingowe warunki funkcjonowania organizacji, red. P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak, P. Szulich, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu