BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski), Parys Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Uwarunkowania zastosowania handlu mobilnego
Conditions of Mobile Commerce Application
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 43-48, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Technologie mobilne, Handel elektroniczny, Wyniki badań
Mobile technologies, e-commerce, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wykorzystania w handlu elektronicznym aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) i tradycyjnych (laptop, komputer stacjonarny) z punktu widzenia klienta. Analizy tej dokonano dwustopniowo. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę możliwości i uwarunkowań wykorzystania urządzeń mobilnych i tradycyjnych w handlu elektronicznym., w drugim - porównanie handlu elektronicznego prowadzonego na urządzeniach mobilnych przy pomocy aplikacji mobilnych i przeglądarek internetowych, z handlem elektronicznych dokonywanym za pomocą przeglądarek na urządzeniach tradycyjnych. Struktura artykułu składa się z przedstawienia założeń badania, opisu metodyki i próby badawczej oraz analizy i dyskusji uzyskanych wyników. Badanie mające charakter jakościowy przeprowadzono metodą CAWI na wyselekcjonowanie próbie studentów uczelni wyższych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to show the possibilities of using mobile applications and Internet browsers on mobile (smartphone, tablet) and traditional devices (laptop, desktop computer) from the point of view of a client. The analysis has been carried out in two stages. In the first stage, the authors conducted an examination of possibilities and conditionings of using mobile and tradition devices in e-commerce. In the second stage, they compared two phenomena: e-commerce carried out via mobile applications and internet browsers on mobile devices and electronic commerce with the use of browsers on traditional devices. The structure of the article comprises the presentation of the study assumptions, the description of methodology and research sample as well as the analysis and discussion of the obtained findings. The qualitative study has been conducted by means of the CAWI method covering a sample of university students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i w życiu Polaków, [w:] J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia Polaków - Raport, Warszawa Vol. 9, Iss. 4, s. 373-395.
 2. Chmielarz W., Łuczak K. (2016), Mobile Payment Systems in Poland - Analysis of Customer Preferences, "Transformations in Business&Economics", Vol. 15, No. 2a (38A), pp. 523-538.
 3. Chmielarz W. (red.), (2016), Mobilne aspekty technologii Informacyjnych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 4. Chmielarz W. (2015), Study of Smartphones Usage from the Customers Point of View, "Procedia Computer Science", Vol. 65, pp. 1085-1094.
 5. Chmielarz W., Parys T. (2017), Czynniki warunkujące wykorzystanie handlu elektronicznego w sklepach internetowych z punktu widzenia użytkowników indywidualnych, artykuł zgłoszony na XIV Kongres Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 6. https://www.statista.com/statistics/183755/number-of-us- internet-shoppers-since-2009/, data dostępu: 14.02.2017 r.
 7. http://www.criteo.com/media/3748/criteo-state-of-mobile- commerce-q4-2015-ppt.pdf, data dostępu: 1.09.2016 r.
 8. https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/ retailindustry/bulletins/retailsales/aug2016, data dostępu: 17.01.2017 r.
 9. https://media2.pl/telekomunikacja/133307-Rynek-smartfonow- i-tabletow-osiaga-dojrzalosc.-Spada-popyt-na-urzadzenia- mobilne.html, data dostępu: 8.03.2017 r.
 10. http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2015/05/POLSKA_ JEST_MOBI_2015.pdf- data dostępu: 14.02.2017 r.
 11. http://nowymarketing.p1/a/5207,handel-mobilny-w-polsce- rosnie-3-razy-szybciej-niz-e-commerce-ogolem, data dostępu: 8.03.2017 г.
 12. https://marketingautomagic.pl/2015/03/polski-handel- mobilny-rozwija-sie-szybciej-niz-e-commerce/, data dostępu: 8.03.2017 г.
 13. Nielsen J. (2014), Mobile Website and Application Usability, Nielsen Norman Group Press.
 14. Nielsen J. (2013), Tablet Website and Application UX, Nielsen Norman Group Press.
 15. Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Ziemba E. (red.), (2008), Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu