BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Mrozek Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza wielkich zbiorów danych w mediach społecznościowych - perspektywa przedsiębiorcy
Big Data Analysis in Social Media - the Entrepreneur's Perspective
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 49-55, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Big Data, Media społecznościowe, Handel elektroniczny, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Big Data, Social media, e-commerce, Enterprises study, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena stopnia wiedzy przedsiębiorców dotyczących nowoczesnych rozwiązań ICT takich jak Big Data oraz analiza wykorzystania tych narzędzi. Podstawą do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w dwóch perspektywach:
Badanie przedsiębiorców mające na celu ocenę ich stanu wiedzy na temat wykorzystania BD w pozyskiwaniu informacji o klientach oraz budowaniu strategii marketingowych wykorzystujących narzędzia Big Data.
Badanie użytkowników Social Media oraz ich stan wiedzy na temat wykorzystania informacji przez nich zamieszczanych w Internecie.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowana zostanie tylko pierwsza część badań, dotycząca analizy stanu wiedzy przedsiębiorców. Natomiast druga część badań zostanie opisana w kolejnym artykule. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the degree of knowledge that entrepreneurs have on modern ICT solutions such as Big Data and to analyse the use of these tools. The basis for the article were the results of the pilot studies carried out in the two perspectives:
• The study of entrepreneurs to assess their state of knowledge on the use of BD in obtaining customer information and building marketing strategies that use Big Data Tools.
• The study of Social Media users and their state of knowledge on the use of the information they posted on the Internet.
Only the first part of the research has been presented in paper, while its second part will be described in another article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M. (2016), Media społecznościowe na rynku międzynarodowym: Perspektywa indywidualnych użytkowników, Difin SA, Warszawa.
 2. Bello-Orgaz G., Jung J.J., Comacho D. (2016), Social Big Data: Recent Achievements and New Challenges, Information Fusion", Vol. 28, March, pp. 45-59.
 3. Fan W., Bifet A. (2012), Mining Big Data: Current Status, And forecast to the Future, "ACM SIGKDD Explorations Newsletter", SIGKDD Explorations, ACM, New York, USA, Vol. 14, No. 2, pp. 1-5.
 4. Hashem I.A.T., Yaqoob I., Anuar N.B., Mokhar S" Gani A., Khan S.U. (2015), The Rise of "Big Data" on Cloud Computing: Review and Open Research Issues, "Information Systems", Vol. 47, January, pp. 98-115.
 5. How to Analyze Social Networks, http://bostoncom- mons.net/how-to-analyze-social-networks/, access date: 16.04.2017.
 6. Kambatla K., Kollias G., Kuma V., Grama A. (2014), Trends in Big Data Analytics, "Journal of Parallel and Distributed Computing", Vol. 74, No. 7, July, pp. 2561-2573.
 7. Katal A., Wazid M., Goudar R.H. (2013), Big Data: Issues, Challenges, Tools and Good Practices, Sixth International Conference on Contemporary Computing (IC3), IEEE, Noida, pp. 404-409.
 8. Langlois G., Redden J., Elmer G. (2015), Compromised Data From Social Media to Big Data, Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc., New York.
 9. Lee H., Sohn I. (2016), BigData w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów? Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 10. Marz N., Warren J. (2016), Big data najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 11. Marz N., Warren J. (2015), Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems, Manning Publications Co. Greenwich.
 12. Pawłoszek I., Wieczorkowski J. (2015), Big Data as a Business Opportunity, An Educational Perspective, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems; ACSIS, Vol. 5, pp. 1563-1568.
 13. Tabakow M" Korczak J., Franczyk B. (2014), Big Data - - definicje, wyzwania i technologie informatyczne, "Informatyka Ekonomiczna", Nr 1(31), s. 138-253.
 14. The Impact of Big Data on Social Media Marketing Strategies, http://tech.co/impact-big-data-social-media-marketing- -strategies-2016-01, access date: 3.04.2017.
 15. Tuner J., Shah R. (2015), Jak zarabiać w mediach społecznościowych: Rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu