BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Angowski Marek (University of Life Sciences in Lublin), Domańska Katarzyna (University of Life Sciences in Lublin), Komor Agnieszka (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
The Impact of Promotional Measures on the Buying Behaviour of Young Consumers on the Food Market
Wpływ działań promocyjnych na zachowania zakupowe młodych konsumentów na rynku żywności
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 9-18, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Promocja, Konsument, Zachowania konsumenta, Rynek żywności, Zachowania nabywcze
Promotion, Consumer, Consumer behaviour, Food market, Buying behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12; M30
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem głównym pracy była ocena wpływu działań promocyjnych na kształtowanie się procesu zakupowego młodych konsumentów na rynku wybranych produktów żywnościowych. Część empiryczną opracowano na podstawie badań sondażowych, które zostały przeprowadzone w 2016 roku na grupie 486 studentów przy wykorzystaniu metody doboru celowego. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że poszczególne rodzaje działań promocyjnych miały dla badanych młodych nabywców żywności zróżnicowane znaczenie w procesie podejmowania decyzji o zakupie żywności, choć różnice te nie były duże. Najistotniejszą rolę w odniesieniu do wszystkich badanych grup produktów miały rabaty cenowe, a w dalszej kolejności promocje handlowe w miejscu sprzedaży, a także rekomendacje rodziny i znajomych (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper was to assess the impact of promotional measures on the buying process of young consumers on selected food products markets. The empirical part was prepared based on surveys, which were conducted in 2016 and involved a group of 486 students using the purposive sampling method. As a result of the conducted surveys, it was determined that the individual types of promotional measures had a different impact on food buyers in terms of their food-buying decisions. The differences, however, were not significant. The most important role, in relation to all the studied product groups, was played by price discounts, followed by special offers at the place of sale and recommendations by family and friends.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Angowski, M., Domańska, K., Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  2. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", no. 41, 2015, pp. 385-397.
  3. Barska, A . Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności, "Handel Wewnętrzny", no. 2(355), 2015, pp. 33-44.
  4. Bondos, I . Price Sensitivity of Polish Buyers of Durable Goods, "Логистика. Львовская Политехника", no. 811, 2014, pp. 20-27.
  5. Jakubowska, D., Radzymińska, M., Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", no. 23, 2009, pp. 245-252.
  6. Mącik, R., Mącik, D., Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta oraz ich pomiar, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", no. 236, 2015, pp. 138-152.
  7. Michalak, J., Merło, P., Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów, "Handel Wewnętrzny", no. 3(356), 2015, pp. 141-151.
  8. Mirońska, D., Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej", no. 27, 2010, pp. 114-132.
  9. Lipowski, M., Angowski, M., Competitiveness of Small Grocery Stores in Poland During the Economic Slowdown, "Логистика. Львовская Политехника", no. 762, 2013, pp. 96-104.
  10. Szwacka, J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", no. 62, 2007, pp. 81-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu